fam_ra_22

fam_ra_22

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    u pjatnêcu jon dzjažurâ .

*RFS:    nu , dâhâvaryúsê , tam s utra nejkê pryjdzê , jeslê jaho zamenêš .

*RFS:    tady u pjatnêcu mne (.) pazvonê z raboty .

*RFS:    (...) da , da taho mestâ .

*RFS:    jon skazaú , što sorâk pjac´ kilâmetrâú .

*RFS:    i pramâ vyjazžajêš pa toj darozê , pa jakoj jany pajeduc´ , pramâ vyjazžajêš li tyx âstravoú .

*RFS:    ja hâvaru +"/.

*RFS:    +" a (.) skol´kê u cjabe mestâ ?

*RFS:    ja hâvaru +"/.

*RFS:    +" a na dvux najdzêš ?

*RFS:    +" pâstarajus´ , no naúrad li .

*RFS:    +" ja tabe to kažý ["-"] mestâ astaúlju .

*RFS:    nu , zaútrâ pazvonê , budzê jasnâ .

*RFS:    (...) a zaútrâ tady mjane daždžys´ , pojdzêm sxodzêm .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)