fam_ra_22

fam_ra_22

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    u pjatnêcu jon dzjažurâ .
*RFS:    nu , dâhâvaryúsê , tam s utra nejkê pryjdzê , jeslê jaho zamenêš .
*RFS:    tady u pjatnêcu mne (.) pazvonê z raboty .
*RFS:    (...) da , da taho mestâ .
*RFS:    jon skazaú , što sorâk pjac´ kilâmetrâú .
*RFS:    i pramâ vyjazžajêš pa toj darozê , pa jakoj jany pajeduc´ , pramâ vyjazžajêš li tyx âstravoú .
*RFS:    ja hâvaru +"/.
*RFS:    +" a (.) skol´kê u cjabe mestâ ?
*RFS:    ja hâvaru +"/.
*RFS:    +" a na dvux najdzêš ?
*RFS:    +" pâstarajus´ , no naúrad li .
*RFS:    +" ja tabe to kažý ["-"] mestâ astaúlju .
*RFS:    nu , zaútrâ pazvonê , budzê jasnâ .
*RFS:    (...) a zaútrâ tady mjane daždžys´ , pojdzêm sxodzêm .
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page