fam_ra_5

fam_ra_5

Zum vorherigen Gespräch

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    zaútrâ u sem časoú bjary (.) šésc´ ci sem rublej tyx (.) i mne pazvonêš polsëmâhâ (.) damoú .

*RFS:    (...) cêlifon žý vysvêcêúsê ?

*RFS:    (...) nu bjary ručku .

*RFS:    (...) davaj , ždu .

*RFS:    tol´kê ni pâdvjadzi .

@New Episode

*RFS:    bez pêatnaccýcê sem vyxodzêm i (.) tuda , k âstanoúkê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)