fam_ra_5

fam_ra_5

Zum vorherigen Gespräch

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    zaútrâ u sem časoú bjary (.) šésc´ ci sem rublej tyx (.) i mne pazvonêš polsëmâhâ (.) damoú .
*RFS:    (...) cêlifon žý vysvêcêúsê ?
*RFS:    (...) nu bjary ručku .
*RFS:    (...) davaj , ždu .
*RFS:    tol´kê ni pâdvjadzi .
@New Episode
*RFS:    bez pêatnaccýcê sem vyxodzêm i (.) tuda , k âstanoúkê .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |