fam_ra_68

fam_ra_68

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    RFA Town, RFG Town @ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional|| @ID:    rus|fam|RFG|23;|female|central||Town|higher|| @L1 of RFA:    be+ru @L1 of RFG:    rw @MT of RFA:    be @MT of RFG:    be+ru @FL of RFA:    brms @FL of RFG:    brms @Situation:    Conversation at home *RFA:    nu , râskažy mne , kak ty tut žyvëš , kak u sibja dzila . *RFG:    ničë@w , narmal´nâ . *RFG:    včira prêjizžalê hoscê , jihralê v mafêju . *RFG:    nu , znajêš takuju jihru ? *RFA:    v karty , s kartâmê ? @New Episode *RFG:    dalžny bylê prijexâc´ xx (.) persname s dzevâč´kâj svajej , persname , no persname zâbalelâ . *RFG:    ana dastalâ , pâtamu šta étâ užé ni pervy raz . *RFG:    prošly raz my dalžny bylê pajci v kino . @New Episode *RFG:    i vsë užé dâhâvâreno , my idzëm v kino . *RFG:    i vot tol´kâ utrâm na rassvecê persname zvanit i hâvarit , što my sivodnê v kino ni pajdzëm , ja baleju . *RFG:    xacja balejêt ana užé nidzelê tri , pa-mojêmu . *RFG:    nu , to jesc´ kak by vot tak . *RFG:    snač´alâ my dâhavarêvâjêmsê , my kuda-tâ idzëm vse . *RFG:    ji patom ana +"/. *RFG:    +" ja zâbalelâ . *RFG:    v obščêm , česnâ hâvarja , užé nâdajelâ . *RFG:    skokâ@w možnâ ? *RFG:    persname persname byl včira . *RFG:    znajêš takovâ ? @New Episode *RFG:    učilsê tožý sa mnoj na adnom (.) ni patokê , a kak étâ nâzyvajêccý , v adnoj pâralelê , v školê iščë . @New Episode *RFG:    xto ? *RFG:    z raboty persname (.) byla dzevâč´kâ . *RFG:    narmal´nâjê . *RFA:    tak vas tut kol´kê sabralâs´ čêlavek ? *RFG:    oj , mnohâ . *RFG:    xto-tâ byú ? *RFG:    a , persname . *RFG:    ty ni znajêš , ana iz (.) šostâj školy . *RFA:    jasnâ . *RFA:    doúhâ sjadzelê ? *RFG:    oj , da pâlaviny (..) pačsi +... *RFG:    v dvinaccýc´ što li (.) pajexâlê úse . *RFA:    vesêlâ . *RFG:    da , my rišylê iščë raz prâvisci âbezacêl´nâ takuju ihru . @New Episode *RFG:    kali buduc´ hrošý . *RFG:    pâtamu šta my pilê včira martinê , vjalikuju butylku , i (.) viskê xx . *RFA:    takajê hadâsc´ . *RFG:    v summê étâ stojêlâ , i pljus jiš´čë écê kânapuškê , što ja rabilâ , sto pijsjat@w , sto semsêt@w tysêč . *RFG:    dobry večýr , tak ? *RFA:    a étâ (.) na dvajix ? *RFG:    tak . *RFG:    ne , my úvohulê (.) kazalê , prâpanoúvâlê svajim (.) hascjam +"/. *RFG:    +" što xočêš ty pic´ , prênisi s saboj . *RFA:    nixto ničohâ ni prynës ? *RFG:    ne , nu , dapuscêm +... *RFG:    persname jiš´čë s persname bylê , no ty jix ni znajêš . *RFG:    étâ persname druh i ivo@w žyna . *RFG:    narmal´nyjê , ani mne nravêccý tožý . *RFG:    nu , tam panjatnâ , persname za rulëm , persname balejêt . *RFG:    ani prênisli butylku sprajtâ , sobstvênnâ katoruju my râzbavljalê s (.) marcinê . *RFG:    vse âstal´nyjê +/. *RFA:    vabšče ničohâ ? *RFG:    i persname , što z raboty persname , kanfet , kakijê-tâ dârahijê . *RFG:    ja dažý takix ni jelâ nêkahda . *RFG:    a vse âstal´nyjê prostâ . *RFA:    dyk sledujuš´čêj raz (.) k druhim u hoscê . *RFG:    nu dyk ja i hâvarju +"/. *RFG:    +" persname , skokâ@w možnâ hascej zvac´ ? *RFG:    u nas hoscê (.) každy dzen´ . *RFG:    hâvarju +"/. *RFG:    +" skokâ@w možnâ hascej užé prêhlašac´ ? *RFG:    +" davaj my k kamu-nibudz´ v hoscê . *RFG:    on hâvarit +"/. *RFG:    +" pâdaždzi , my š´č´as nâsâbirajêm , a patom pa kruhu budzêm xadzic´ . *RFA:    ni nadâ budzêt dve nidzelê (.) jescê hatovêc´ . *RFG:    na vyxadnyjê persname byú u kâmândziroúkê , ja xadzilâ k radzicêlêm . *RFG:    moj papâ užé nêdavolên . *RFG:    ja (.) vsihda , kahda k nim prêxadzilâ ran´šý , ja što-nibudz´ pikla . *RFA:    hatovêlâ . *RFG:    a š´č´as ja prišla , zašla na kuxnju , vzila tarelku i ušla . *RFG:    i ni xač´u (.) bol´šý hatovêc´ , ne . *RFA:    dyk mne za pjac´ let +/. *RFG:    +< ja za tri écêx s pâlavinâj nidzelê papravêlâs´ na šésc´ kilâhram . *RFA:    mac´ maja ! *RFG:    žén´š´čênâ . *RFG:    tak što žyc´ s mal´čêkâm , étâ zlo . *RFA:    ja poslê vas´mi večýrâ úžo (.) tri nidzelê ni jem . *RFG:    poslê vas´mi ? *RFG:    nu , to jesc´ čirêz sorâk minut u minja iš´čë možnâ budzêt pajesc´ . *RFG:    dze maja sol´ ? *RFA:    i tak udobnâ . *RFA:    prixodzêš u hoscê k kamu-nebudz´ , kak vsihda , znajêš , nač´nyjê čaj , kofê . *RFA:    u minja xarošýjê vsihda âthavorkâ +"/. *RFA:    +" ja ni jem . *RFA:    mne užé (.) i prêdlahac´ pêristalê . *RFA:    učira (.) s persname prišli ú hoscê (.) da xlopcý . @New Episode *RFA:    +" persname , čjaj , kofê budzêš ? *RFA:    u minja užé dažý ni sprasilê . *RFA:    ja nêčivo prêncýpial´nâ i ni úzjala . *RFG:    vot i ja tak dumâju , što skorâ pêristanu . *RFG:    ja budu vot , prêhatovêlâ užýn na tri dnja , i žri . @New Episode *RFG:    kastrjulê baršč´a uxodzêt za adzin raz . *RFA:    ty što ? *RFG:    mne tarelâc´ku , persname tarelâč´ku . *RFG:    u nas vsë vremê , hoscê vsem pa tarelâč´kê , net kastrjulê baršč´a . *RFG:    vot takuju vyvârku katlet , vyvârku kartoškê , i vsë . *RFG:    vot étâ na tri dnja , možýt , budzêt . *RFG:    ka mne prýjizžalê ú hoscê persname s persname . *RFG:    persname , sistra maja , katorâjê persname . *RFA:    a što za persname ? *RFG:    moj âdnahrupnêk . *RFG:    ana kak-tâ byla u minja v hascjax , i ja ix pâznakomêlâ . *RFG:    stalê vstrič´accý . *RFG:    persname pomnêš ty , možýt ? *RFG:    na majom dne raždzenêjê , kahda iš´čë v univerê , on tam s persname (.) byl . *RFG:    krasivy takoj mal´čêk . *RFG:    no nêčivo asobênnâvâ , česnâ hâvarja , kak dlja minja . *RFG:    da i persname on ni asobâ , no prostâ inciresnâ . *RFA:    tak a on atkudâ ? *RFG:    z žodzênâ . *RFA:    a ana ž v žlobênê . *RFG:    prêjizžalê kahda ka mne v hoscê , persname i persname addzel´nâ . *RFG:    poslê étâvâ stalê vstrič´accý . *RFA:    dyk a dze ani vstričajuccý ? *RFG:    jezdzêt druh k družku v hoscê . *RFG:    vot tak sluxâj . *RFG:    ja prýhatovêlâ kak raz kastrjulju baršč´a . *RFG:    ni malên´kuju , vot étu vo . *RFG:    adzin abed , vsja kastrjulê baršč´a . *RFG:    dažý mjasâ ni vyprâsêlê . *RFG:    u minja tam mjasâ bylâ . *RFG:    ja dzelâlâ fâršyrovânuju kurêcu , i ú minja prostâ skilet z mjasâm na joj . *RFG:    tam mjasâ , nu tak , kostâč´kê (.) z žylkâmê . *RFG:    im dažý mjasâ ni nadâ bylâ , borš´č´ . *RFG:    damašnêjê jeda . *RFA:    a persname z raboty (.) zloj ni prýjizžajê ? *RFG:    ja byvaju zlajê (.) čascej . *RFA:    a ty čivo zlišsê ? *RFG:    u minja ž s´č´as iš´čë (.) žyvët padruhâ maja . @New Episode *RFG:    zdzes´ , v étâj kvarcirê . *RFG:    ta vabšče pâlučilâ sivodnê pa pervâjê čislo . *RFG:    u minja prapal krem dlja vek . *RFG:    prablemâ . *RFG:    persname nâvadzilâ parjadâk va vsej kvarcirê včira , sën´nê . @New Episode *RFG:    cély dzen´ . *RFG:    idzial´nâjê čêstata . *RFA:    krémâ nima . *RFG:    krémâ nima . *RFG:    bednâjê . *RFG:    ja na jaje nâaralâ (.) s utra . @New Episode *RFG:    ana xočêt (.) zdzelâc´ kak (.) lepš , a ja vsë ravno . *RFG:    +" persname , vaz´mi vot moj krem . *RFG:    +" vaz´mi moj , patom svoj . *RFG:    +" što ty mne prênisla svoj durackêj krem ? *RFG:    +" ja xač´u svoj krem . *RFG:    +" što ty na minja kričiš ? *RFG:    +" a što ty ka mne vabš´če pristalâ ? *RFG:    +" ja vabš´če volâsy sušu . *RFG:    bednâjê , ana abidzêlâs´ , sabralâs´ i ušla . *RFG:    ana ušla ran´šý , čem ja na rabotu ujexâlâ . *RFA:    kudy ? *RFG:    nu , ni znaju , huljac´ . *RFG:    nervy uspakajêvâc´ poslê minja . *RFG:    no ja zvanilâ jej (.) večêrâm , užé narmal´nâ . *RFA:    nu što , našla krem ? *RFG:    samâjê inciresnâjê . *RFG:    ja xažu na âérobêku i (.) sâbiraju paket . *RFG:    a tam jesc´ duš . *RFG:    nu , poslê srazu zanjacêj možnâ v duš sxadzic´ . *RFG:    nu , a kuda ? *RFG:    s´č´as žý xolâdnâ na ulêcý . *RFG:    kuda poslê dušý i [_//] s takim licom ? *RFG:    poslê dušý srazu na ulêcu ? *RFG:    to jesc´ mne nadâ krem , iš´čë što-tâ . *RFG:    nu , ja ivo@w zasunulâ v paket , tam i astavêlâ . *RFG:    a sivodnê kipêš byl pa vsej kvarcirê . *RFG:    +" dze moj krem ? *RFA:    +< ax ty svolâč . *RFG:    persname dažý pad vannu lazêl iskac´ moj krem . *RFG:    no ja cibe hâvarju xx . *RFG:    v prošlâjê utrâ , včira , minja , možýt , i ni zâcépilâ étâ . *RFG:    a sivodnê mne bylâ tak abidnâ , što majvo kremâ net dlja vek . *RFG:    ja im pol´zujus´ raz v dve nidzelê . *RFG:    no tak bylâ abidnâ , cibe ni pêridac´ . *RFA:    jasnâ . *RFG:    ja včira , na rabocê kahda byla , v intérnecê napravêlâ âdnavo mal´čêkâ na cibja . *RFA:    raskazyvâj . *RFG:    étâ iz tavo žý razrjadâ , kak persname . *RFG:    stol´kâ tožý sâmâuverênnâscê . *RFG:    nu , paprobuj , na . *RFG:    +" u cibja net sluč´ajnâ znakomyx blandzinâk z zilënymê hlazamê ? *RFG:    hâvarju +"/. *RFG:    +" jesc´ . *RFA:    on tak i sprasil ? *RFG:    hâvarju +"/. *RFG:    +" jesc´ . *RFG:    hâvarju +"/. *RFG:    +" vot , pažalstâ . *RFG:    my s nim znajêš pâznakomêlês´ dze iš´čë ? *RFG:    na adnom sajcê my s´ nim sidzim , na adnom forumê . *RFG:    jiš´čë attudâ on uznal moj nomêr . *RFG:    my s´ nim užé ruhalês´ tyš´č´u@w raz . *RFG:    ja hâvarju . *RFG:    a on v étâm hadu univer zakon´čêl . *RFG:    on kak što napišýt , mne prostâ xočêccý ržac´ . *RFG:    ja pânimaju , on kak by narmal´nyjê veš´čê pišýt . *RFG:    to isc´ u nivo (.) vsë narmal´nâ s hâlavoj . *RFG:    vaš´če@w mâladzec tam , vsë takojê . *RFG:    no kahda imu âb´´jisnjajêš , što (.) ni nužnâ tak kâcêharičêskê ka vsem ljudzêm +... *RFG:    ty zamecêlâ tožý étâ xx ? *RFG:    hâvarju +"/. *RFG:    +" ty budz´ paproš´čê . *RFA:    dyk étâ č´astâ nač´âlâ vstrič´accý u ljudzej . *RFG:    kâcêharič´nâsc´ ? @New Episode *RFA:    očên´ mnohâ u minja užé znakomyx , katoryjê vot tak stavêccý âdnaznač´nâ . *RFA:    ja hâvarju +"/. *RFA:    +" ty uznaj čêlavekâ pabližý . *RFA:    +" začem tak (.) âdnâstaron´nê âtnasiccý ? *RFG:    mne vot očên´ inciresnâ pazicýjê u nekâtâryx mal´čêkâv . *RFG:    jeslê dzevuškâ kurêt , ja k nej ni pâdajdu . *RFA:    neštâ ja s takim iš´čé ni bačýlâ . *RFG:    o ne , takijê jo . *RFG:    karočê , každy raz (..) pač´ci vse mai znakomyjê pâcany , katoryjê tak hâvarilê , patom uznavalê , što u nix dzevuškê , ix dzevuškê , kurêt , i cem ni menêjê ix ni brasalê . *RFG:    to jesc´ tam bylê skandaly pa povâdy <bros´ kuric´>["] , no ix to ne brasalê . *RFG:    to jesc´ tak užé kâcêharičêskê . *RFG:    da xto cibe skažýt , što ja kurju ? *RFA:    (...) nu tak étât užé (.) ubačýú , što ja filolâh . *RFA:    pišýt +"/. *RFA:    +" ja kahda pišu cibe , očên´ zadumyvâjus´ nad ašybkâmê , nad punktuacýjêj . *RFA:    ja hâvarju +"/. *RFA:    +" možýš ni zadumyvâccý , ty xx i tak dzelâjêš . *RFA:    zadumyvâjsê , ni zadumyvâjsê , u sibja vsë ravno ašybkê . *RFG:    čivo tam užé parêc´ mozh ? *RFA:    ja hâvarju +"/. *RFA:    +" ja užé privyklâ k ašybkâm . *RFA:    +" cem bolêjê <ja pišu>["-"] ja filolâh bêlaruskâj movy , a ni ruskâj . *RFA:    +" paétâmu mož@w sil´nâ ni vâlnavaccý . *RFG:    ja , kstacê , imu hâvarju +"/. *RFG:    +" jeslê ana budzêt âtvič´ac´ cibe na bêlaruskâj movê , ni puhajsê . *RFG:    +" ana , možýt , i ni zâmič´ajêt , što na bêlaruskâm pišýt . *RFA:    a , ja imu što-tâ nâpisalâ , a on +"/. *RFA:    +" pajexâlâ , vyvučajêm rodnuju movu . *RFA:    ja hâvarju +"/. *RFA:    +" nu , ladnâ . *RFA:    a ty jaho úžyvuju bačýlâ ? *RFA:    (...) škada . *RFG:    začem ? *RFG:    imu dvaccýc´ (.) try hody . *RFA:    ja prostâ ni čytalâ jaho stranič´ku . *RFA:    mne len´ . *RFG:    jon tabe fotkê slaú ? *RFA:    začem ? *RFG:    atkul´ ty znajêš , što on ni očên´ sêmracič´nyj ? *RFA:    ja atkrylâ , pâhlidzelâ paru štuk . *RFA:    a on prâkâmin´cirâvâl pâlavinu maix al´bomâv . @End
(Stand: 20.04.2022)