fam_ra_68

fam_ra_68

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    RFA Town, RFG Town

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@ID:    rus|fam|RFG|23;|female|central||Town|higher||

@L1 of RFA:    be+ru

@L1 of RFG:    rw

@MT of RFA:    be

@MT of RFG:    be+ru

@FL of RFA:    brms

@FL of RFG:    brms

@Situation:    Conversation at home

*RFA:    nu , râskažy mne , kak ty tut žyvëš , kak u sibja dzila .

*RFG:    ničë@w , narmal´nâ .

*RFG:    včira prêjizžalê hoscê , jihralê v mafêju .

*RFG:    nu , znajêš takuju jihru ?

*RFA:    v karty , s kartâmê ?

@New Episode

*RFG:    dalžny bylê prijexâc´ xx (.) persname s dzevâč´kâj svajej , persname , no persname zâbalelâ .

*RFG:    ana dastalâ , pâtamu šta étâ užé ni pervy raz .

*RFG:    prošly raz my dalžny bylê pajci v kino .

@New Episode

*RFG:    i vsë užé dâhâvâreno , my idzëm v kino .

*RFG:    i vot tol´kâ utrâm na rassvecê persname zvanit i hâvarit , što my sivodnê v kino ni pajdzëm , ja baleju .

*RFG:    xacja balejêt ana užé nidzelê tri , pa-mojêmu .

*RFG:    nu , to jesc´ kak by vot tak .

*RFG:    snač´alâ my dâhavarêvâjêmsê , my kuda-tâ idzëm vse .

*RFG:    ji patom ana +"/.

*RFG:    +" ja zâbalelâ .

*RFG:    v obščêm , česnâ hâvarja , užé nâdajelâ .

*RFG:    skokâ@w možnâ ?

*RFG:    persname persname byl včira .

*RFG:    znajêš takovâ ?

@New Episode

*RFG:    učilsê tožý sa mnoj na adnom (.) ni patokê , a kak étâ nâzyvajêccý , v adnoj pâralelê , v školê iščë .

@New Episode

*RFG:    xto ?

*RFG:    z raboty persname (.) byla dzevâč´kâ .

*RFG:    narmal´nâjê .

*RFA:    tak vas tut kol´kê sabralâs´ čêlavek ?

*RFG:    oj , mnohâ .

*RFG:    xto-tâ byú ?

*RFG:    a , persname .

*RFG:    ty ni znajêš , ana iz (.) šostâj školy .

*RFA:    jasnâ .

*RFA:    doúhâ sjadzelê ?

*RFG:    oj , da pâlaviny (..) pačsi +...

*RFG:    v dvinaccýc´ što li (.) pajexâlê úse .

*RFA:    vesêlâ .

*RFG:    da , my rišylê iščë raz prâvisci âbezacêl´nâ takuju ihru .

@New Episode

*RFG:    kali buduc´ hrošý .

*RFG:    pâtamu šta my pilê včira martinê , vjalikuju butylku , i (.) viskê xx .

*RFA:    takajê hadâsc´ .

*RFG:    v summê étâ stojêlâ , i pljus jiš´čë écê kânapuškê , što ja rabilâ , sto pijsjat@w , sto semsêt@w tysêč .

*RFG:    dobry večýr , tak ?

*RFA:    a étâ (.) na dvajix ?

*RFG:    tak .

*RFG:    ne , my úvohulê (.) kazalê , prâpanoúvâlê svajim (.) hascjam +"/.

*RFG:    +" što xočêš ty pic´ , prênisi s saboj .

*RFA:    nixto ničohâ ni prynës ?

*RFG:    ne , nu , dapuscêm +...

*RFG:    persname jiš´čë s persname bylê , no ty jix ni znajêš .

*RFG:    étâ persname druh i ivo@w žyna .

*RFG:    narmal´nyjê , ani mne nravêccý tožý .

*RFG:    nu , tam panjatnâ , persname za rulëm , persname balejêt .

*RFG:    ani prênisli butylku sprajtâ , sobstvênnâ katoruju my râzbavljalê s (.) marcinê .

*RFG:    vse âstal´nyjê +/.

*RFA:    vabšče ničohâ ?

*RFG:    i persname , što z raboty persname , kanfet , kakijê-tâ dârahijê .

*RFG:    ja dažý takix ni jelâ nêkahda .

*RFG:    a vse âstal´nyjê prostâ .

*RFA:    dyk sledujuš´čêj raz (.) k druhim u hoscê .

*RFG:    nu dyk ja i hâvarju +"/.

*RFG:    +" persname , skokâ@w možnâ hascej zvac´ ?

*RFG:    u nas hoscê (.) každy dzen´ .

*RFG:    hâvarju +"/.

*RFG:    +" skokâ@w možnâ hascej užé prêhlašac´ ?

*RFG:    +" davaj my k kamu-nibudz´ v hoscê .

*RFG:    on hâvarit +"/.

*RFG:    +" pâdaždzi , my š´č´as nâsâbirajêm , a patom pa kruhu budzêm xadzic´ .

*RFA:    ni nadâ budzêt dve nidzelê (.) jescê hatovêc´ .

*RFG:    na vyxadnyjê persname byú u kâmândziroúkê , ja xadzilâ k radzicêlêm .

*RFG:    moj papâ užé nêdavolên .

*RFG:    ja (.) vsihda , kahda k nim prêxadzilâ ran´šý , ja što-nibudz´ pikla .

*RFA:    hatovêlâ .

*RFG:    a š´č´as ja prišla , zašla na kuxnju , vzila tarelku i ušla .

*RFG:    i ni xač´u (.) bol´šý hatovêc´ , ne .

*RFA:    dyk mne za pjac´ let +/.

*RFG:    +< ja za tri écêx s pâlavinâj nidzelê papravêlâs´ na šésc´ kilâhram .

*RFA:    mac´ maja !

*RFG:    žén´š´čênâ .

*RFG:    tak što žyc´ s mal´čêkâm , étâ zlo .

*RFA:    ja poslê vas´mi večýrâ úžo (.) tri nidzelê ni jem .

*RFG:    poslê vas´mi ?

*RFG:    nu , to jesc´ čirêz sorâk minut u minja iš´čë možnâ budzêt pajesc´ .

*RFG:    dze maja sol´ ?

*RFA:    i tak udobnâ .

*RFA:    prixodzêš u hoscê k kamu-nebudz´ , kak vsihda , znajêš , nač´nyjê čaj , kofê .

*RFA:    u minja xarošýjê vsihda âthavorkâ +"/.

*RFA:    +" ja ni jem .

*RFA:    mne užé (.) i prêdlahac´ pêristalê .

*RFA:    učira (.) s persname prišli ú hoscê (.) da xlopcý .

@New Episode

*RFA:    +" persname , čjaj , kofê budzêš ?

*RFA:    u minja užé dažý ni sprasilê .

*RFA:    ja nêčivo prêncýpial´nâ i ni úzjala .

*RFG:    vot i ja tak dumâju , što skorâ pêristanu .

*RFG:    ja budu vot , prêhatovêlâ užýn na tri dnja , i žri .

@New Episode

*RFG:    kastrjulê baršč´a uxodzêt za adzin raz .

*RFA:    ty što ?

*RFG:    mne tarelâc´ku , persname tarelâč´ku .

*RFG:    u nas vsë vremê , hoscê vsem pa tarelâč´kê , net kastrjulê baršč´a .

*RFG:    vot takuju vyvârku katlet , vyvârku kartoškê , i vsë .

*RFG:    vot étâ na tri dnja , možýt , budzêt .

*RFG:    ka mne prýjizžalê ú hoscê persname s persname .

*RFG:    persname , sistra maja , katorâjê persname .

*RFA:    a što za persname ?

*RFG:    moj âdnahrupnêk .

*RFG:    ana kak-tâ byla u minja v hascjax , i ja ix pâznakomêlâ .

*RFG:    stalê vstrič´accý .

*RFG:    persname pomnêš ty , možýt ?

*RFG:    na majom dne raždzenêjê , kahda iš´čë v univerê , on tam s persname (.) byl .

*RFG:    krasivy takoj mal´čêk .

*RFG:    no nêčivo asobênnâvâ , česnâ hâvarja , kak dlja minja .

*RFG:    da i persname on ni asobâ , no prostâ inciresnâ .

*RFA:    tak a on atkudâ ?

*RFG:    z žodzênâ .

*RFA:    a ana ž v žlobênê .

*RFG:    prêjizžalê kahda ka mne v hoscê , persname i persname addzel´nâ .

*RFG:    poslê étâvâ stalê vstrič´accý .

*RFA:    dyk a dze ani vstričajuccý ?

*RFG:    jezdzêt druh k družku v hoscê .

*RFG:    vot tak sluxâj .

*RFG:    ja prýhatovêlâ kak raz kastrjulju baršč´a .

*RFG:    ni malên´kuju , vot étu vo .

*RFG:    adzin abed , vsja kastrjulê baršč´a .

*RFG:    dažý mjasâ ni vyprâsêlê .

*RFG:    u minja tam mjasâ bylâ .

*RFG:    ja dzelâlâ fâršyrovânuju kurêcu , i ú minja prostâ skilet z mjasâm na joj .

*RFG:    tam mjasâ , nu tak , kostâč´kê (.) z žylkâmê .

*RFG:    im dažý mjasâ ni nadâ bylâ , borš´č´ .

*RFG:    damašnêjê jeda .

*RFA:    a persname z raboty (.) zloj ni prýjizžajê ?

*RFG:    ja byvaju zlajê (.) čascej .

*RFA:    a ty čivo zlišsê ?

*RFG:    u minja ž s´č´as iš´čë (.) žyvët padruhâ maja .

@New Episode

*RFG:    zdzes´ , v étâj kvarcirê .

*RFG:    ta vabšče pâlučilâ sivodnê pa pervâjê čislo .

*RFG:    u minja prapal krem dlja vek .

*RFG:    prablemâ .

*RFG:    persname nâvadzilâ parjadâk va vsej kvarcirê včira , sën´nê .

@New Episode

*RFG:    cély dzen´ .

*RFG:    idzial´nâjê čêstata .

*RFA:    krémâ nima .

*RFG:    krémâ nima .

*RFG:    bednâjê .

*RFG:    ja na jaje nâaralâ (.) s utra .

@New Episode

*RFG:    ana xočêt (.) zdzelâc´ kak (.) lepš , a ja vsë ravno .

*RFG:    +" persname , vaz´mi vot moj krem .

*RFG:    +" vaz´mi moj , patom svoj .

*RFG:    +" što ty mne prênisla svoj durackêj krem ?

*RFG:    +" ja xač´u svoj krem .

*RFG:    +" što ty na minja kričiš ?

*RFG:    +" a što ty ka mne vabš´če pristalâ ?

*RFG:    +" ja vabš´če volâsy sušu .

*RFG:    bednâjê , ana abidzêlâs´ , sabralâs´ i ušla .

*RFG:    ana ušla ran´šý , čem ja na rabotu ujexâlâ .

*RFA:    kudy ?

*RFG:    nu , ni znaju , huljac´ .

*RFG:    nervy uspakajêvâc´ poslê minja .

*RFG:    no ja zvanilâ jej (.) večêrâm , užé narmal´nâ .

*RFA:    nu što , našla krem ?

*RFG:    samâjê inciresnâjê .

*RFG:    ja xažu na âérobêku i (.) sâbiraju paket .

*RFG:    a tam jesc´ duš .

*RFG:    nu , poslê srazu zanjacêj možnâ v duš sxadzic´ .

*RFG:    nu , a kuda ?

*RFG:    s´č´as žý xolâdnâ na ulêcý .

*RFG:    kuda poslê dušý i [_//] s takim licom ?

*RFG:    poslê dušý srazu na ulêcu ?

*RFG:    to jesc´ mne nadâ krem , iš´čë što-tâ .

*RFG:    nu , ja ivo@w zasunulâ v paket , tam i astavêlâ .

*RFG:    a sivodnê kipêš byl pa vsej kvarcirê .

*RFG:    +" dze moj krem ?

*RFA:    +< ax ty svolâč .

*RFG:    persname dažý pad vannu lazêl iskac´ moj krem .

*RFG:    no ja cibe hâvarju xx .

*RFG:    v prošlâjê utrâ , včira , minja , možýt , i ni zâcépilâ étâ .

*RFG:    a sivodnê mne bylâ tak abidnâ , što majvo kremâ net dlja vek .

*RFG:    ja im pol´zujus´ raz v dve nidzelê .

*RFG:    no tak bylâ abidnâ , cibe ni pêridac´ .

*RFA:    jasnâ .

*RFG:    ja včira , na rabocê kahda byla , v intérnecê napravêlâ âdnavo mal´čêkâ na cibja .

*RFA:    raskazyvâj .

*RFG:    étâ iz tavo žý razrjadâ , kak persname .

*RFG:    stol´kâ tožý sâmâuverênnâscê .

*RFG:    nu , paprobuj , na .

*RFG:    +" u cibja net sluč´ajnâ znakomyx blandzinâk z zilënymê hlazamê ?

*RFG:    hâvarju +"/.

*RFG:    +" jesc´ .

*RFA:    on tak i sprasil ?

*RFG:    hâvarju +"/.

*RFG:    +" jesc´ .

*RFG:    hâvarju +"/.

*RFG:    +" vot , pažalstâ .

*RFG:    my s nim znajêš pâznakomêlês´ dze iš´čë ?

*RFG:    na adnom sajcê my s´ nim sidzim , na adnom forumê .

*RFG:    jiš´čë attudâ on uznal moj nomêr .

*RFG:    my s´ nim užé ruhalês´ tyš´č´u@w raz .

*RFG:    ja hâvarju .

*RFG:    a on v étâm hadu univer zakon´čêl .

*RFG:    on kak što napišýt , mne prostâ xočêccý ržac´ .

*RFG:    ja pânimaju , on kak by narmal´nyjê veš´čê pišýt .

*RFG:    to isc´ u nivo (.) vsë narmal´nâ s hâlavoj .

*RFG:    vaš´če@w mâladzec tam , vsë takojê .

*RFG:    no kahda imu âb´´jisnjajêš , što (.) ni nužnâ tak kâcêharičêskê ka vsem ljudzêm +...

*RFG:    ty zamecêlâ tožý étâ xx ?

*RFG:    hâvarju +"/.

*RFG:    +" ty budz´ paproš´čê .

*RFA:    dyk étâ č´astâ nač´âlâ vstrič´accý u ljudzej .

*RFG:    kâcêharič´nâsc´ ?

@New Episode

*RFA:    očên´ mnohâ u minja užé znakomyx , katoryjê vot tak stavêccý âdnaznač´nâ .

*RFA:    ja hâvarju +"/.

*RFA:    +" ty uznaj čêlavekâ pabližý .

*RFA:    +" začem tak (.) âdnâstaron´nê âtnasiccý ?

*RFG:    mne vot očên´ inciresnâ pazicýjê u nekâtâryx mal´čêkâv .

*RFG:    jeslê dzevuškâ kurêt , ja k nej ni pâdajdu .

*RFA:    neštâ ja s takim iš´čé ni bačýlâ .

*RFG:    o ne , takijê jo .

*RFG:    karočê , každy raz (..) pač´ci vse mai znakomyjê pâcany , katoryjê tak hâvarilê , patom uznavalê , što u nix dzevuškê , ix dzevuškê , kurêt , i cem ni menêjê ix ni brasalê .

*RFG:    to jesc´ tam bylê skandaly pa povâdy <bros´ kuric´>["] , no ix to ne brasalê .

*RFG:    to jesc´ tak užé kâcêharičêskê .

*RFG:    da xto cibe skažýt , što ja kurju ?

*RFA:    (...) nu tak étât užé (.) ubačýú , što ja filolâh .

*RFA:    pišýt +"/.

*RFA:    +" ja kahda pišu cibe , očên´ zadumyvâjus´ nad ašybkâmê , nad punktuacýjêj .

*RFA:    ja hâvarju +"/.

*RFA:    +" možýš ni zadumyvâccý , ty xx i tak dzelâjêš .

*RFA:    zadumyvâjsê , ni zadumyvâjsê , u sibja vsë ravno ašybkê .

*RFG:    čivo tam užé parêc´ mozh ?

*RFA:    ja hâvarju +"/.

*RFA:    +" ja užé privyklâ k ašybkâm .

*RFA:    +" cem bolêjê <ja pišu>["-"] ja filolâh bêlaruskâj movy , a ni ruskâj .

*RFA:    +" paétâmu mož@w sil´nâ ni vâlnavaccý .

*RFG:    ja , kstacê , imu hâvarju +"/.

*RFG:    +" jeslê ana budzêt âtvič´ac´ cibe na bêlaruskâj movê , ni puhajsê .

*RFG:    +" ana , možýt , i ni zâmič´ajêt , što na bêlaruskâm pišýt .

*RFA:    a , ja imu što-tâ nâpisalâ , a on +"/.

*RFA:    +" pajexâlâ , vyvučajêm rodnuju movu .

*RFA:    ja hâvarju +"/.

*RFA:    +" nu , ladnâ .

*RFA:    a ty jaho úžyvuju bačýlâ ?

*RFA:    (...) škada .

*RFG:    začem ?

*RFG:    imu dvaccýc´ (.) try hody .

*RFA:    ja prostâ ni čytalâ jaho stranič´ku .

*RFA:    mne len´ .

*RFG:    jon tabe fotkê slaú ?

*RFA:    začem ?

*RFG:    atkul´ ty znajêš , što on ni očên´ sêmracič´nyj ?

*RFA:    ja atkrylâ , pâhlidzelâ paru štuk .

*RFA:    a on prâkâmin´cirâvâl pâlavinu maix al´bomâv .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)