fam_ra_38

fam_ra_38

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    RFL Migrant, RFK Migrant

@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|RFK|53;|female|central||Migrant|higher||

@L1 of RFL:    brms

@L1 of RFK:    be

@MT of RFL:    be

@MT of RFK:    be+ru

@FL of RFL:    brms

@FL of RFK:    be

@Situation:    Conversation at home

*RFL:    a étâ ni ty mne davalâ (.) kan´ki , ne ?

*RFL:    xto-tâ nam daú kan´ki .

*RFL:    vot dze ja jix dzelâ ?

*RFL:    vot i (.) z bacinkâmê , narmal´nâ bylâ .

*RFL:    (...) iščé kamu-tâ davalê .

*RFL:    nejkê mužyk prýxadziú s (.) sasednêhâ pad´´jezdâ , ci što .

*RFL:    +" dajcê kan´koú pâkataccý .

*RFL:    dyk nam prýnasiú bol´šý raz´mer , a ja jamu davalâ , pâminjalês´ .

*RFL:    a patom , navernâ , nazad vjarnuú .

*RFL:    ne , na kanikuly u mjane svaje domâ bylê lyžý .

*RFK:    ne , dyk u nas tožý bylê svaje , dyk nas žý čatyrý čýlavekê ú sjam´´je bylo .

*RFK:    nu , dyk a xto tam užé u dzjaréúnê ?

*RFK:    na étâj samâj , na vulêcý na babênâj xto tam užé astaúsê ?

@End

 

(Stand: 09.06.2021)