fam_ra_69

fam_ra_69

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    RFA Town, RFG Town

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@ID:    rus|fam|RFG|23;|female|central||Town|higher||

@L1 of RFA:    be+ru

@L1 of RFG:    rw

@MT of RFA:    be

@MT of RFG:    be+ru

@FL of RFA:    brms

@FL of RFG:    brms

@Situation:    Conversation at home

*RFA:    nu , râskažy mne , kak vy âdhuljalê jubilej mamy .

*RFG:    âdhuljalê , narmal´nâ âdhuljalê .

*RFA:    dze vy bylê ?

*RFG:    v dnipre ["] , v rêstaranê našým .

*RFG:    takoj maly zal .

*RFA:    vy v malên´kâm ?

*RFG:    ne , my v bal´šom bylê .

*RFG:    nu , prostâ skol´kâ ja vidzêlâ zalâv vabšče +...

*RFG:    namnogâ , možýt , v dva , tri razâ +...

*RFG:    malên´kê zal .

*RFG:    nu nam xvacilâ mestâ .

*RFG:    čityrê , ne , pjac´ stalov (.) saidzinilê vmescê .

*RFG:    tam bylâ (.) triccýc´ čêlavek , kak polsvadz´by .

*RFA:    čaho pol ?

*RFA:    u majho persname úsja svadz´bâ .

*RFG:    nu , standartnyjê polsvadz´by .

*RFG:    tam učêcilja bylê mamêny , dzirektâry (.) šystoj , mamâ šystoj , byvšý dzirektâr pjatâj školy i (.) dzirektâr vjačérnêj školy .

*RFG:    nu , ji tam kafêdrâ mâcimacêkê , nu , što s mamâj rabotâjuc´ , kafêdrâ fizêkê .

*RFA:    use svaji .

*RFG:    nu ji cëtkê maji .

*RFG:    papênâ sistra , mamênâ sistra .

*RFG:    mamên brat (.) dolžýn byl prijexâc´ , no skazal , što ú nivo nač´najê smenâ , što nixto ni xočêt zâminjac´ .

*RFG:    xacja na samâm dzelê , ja žý sâstavljalâ tabêl´ kahda-tâ , na prošlâj svajej rabocê +...

*RFG:    to ja znaju , što prostâ nač´nyjê smeny , ani (.) v dva razâ bol´šý aplačêvâjuccý .

*RFG:    ji znajê dzjadzju , mamênâvâ bratâ , to vsë tam panjatnâ .

*RFG:    ja dumâju , što ljuboj by zâminil za dvajnuju aplatu .

*RFA:    a jon dze (.) rabotâjê ?

*RFG:    +< dze-tâ v âsipovêčêskâm rajonê .

*RFA:    aha , ni s râhačëvâ ?

*RFG:    ne .

*RFG:    ani pajexâlê tuda .

*RFG:    žylê v mâladzeč´nâ snač´alâ , patom što-tâ pêrijexâlê (.) da (.) cëcê .

*RFG:    âsipovêčêskêj rajon , ja dažý dzirevnê ni znaju , v katorâj ani žyvut .

*RFG:    byla tam , no ni znaju nazvanêjê .

*RFA:    nu , va skol´kâ vy nač´âlê huljac´ ?

*RFG:    k šysci .

*RFG:    dažý na šésc´ mamâ zakazyvâlâ rêstaran .

*RFG:    nač´âlê huljac´ .

*RFG:    snač´alâ , nu , muzykâ ž tol´kâ s vas´mi .

*RFA:    jixnêjê ?

*RFG:    nu , rêstarannâjê , a tak cêšyna , dažý fonâvâj netu .

*RFG:    ji ja ž snač´alâ tam (.) vstalâ , prâčitalâ scêxâtvarenêjê .

*RFG:    nâpisalâ na bêlaruskâj movê scix .

*RFA:    ty sama nâpisalâ ?

*RFG:    a , kstacê , prâčitalâ mamê scêxâtvarenêjê , pâvaračêvâjus´ , a cëcê persname vsja v slizax , takajê zarëvânâjê , krasnâjê , krasnâjê lico , takajê +...

*RFG:    cëcê persname tam sidzit , slëzy puskajêt .

*RFA:    a ú cibja tut nima ?

*RFG:    ne , mahu tol´kâ tak prâčitac´ .

*RFG:    raskazyvâju prêdystorêju .

*RFG:    maja mamâ , mamâ (.) majej mamy , maja babuškâ , buhalcêr v dzirevnê byla .

*RFG:    a dzed , on élektrêk .

*RFG:    nu , ji vot scix .

*RFG:    neštâ ja dapisvâlâ úžo , možý , za pâlč´asa da vyxâdâ .

*RFA:    tak cibe nadâ bylâ na filfak ici .

*RFG:    ne , étâ ja polhodâ pisalâ scêxâtvarenêjê .

*RFG:    jexâlâ kak-tâ v pojêzdzê , jezdzêlâ v kânsêrvatorêju , dumâlâ pâstupac´ .

*RFG:    ja ploxâ spelâ , ji vsë , ji takajê , ni očên´ nâstrajenêjê .

*RFG:    ji mamên étât jubilej čirêz polhodâ .

*RFG:    pervyjê dve stroč´kê kak lihli xârašo na bêlaruskâj movê , tak ji vsë , ja rišylâ , na ruskâm ja tak ni nâpišu .

*RFA:    nu , mâladzec .

*RFA:    ty , navernâ , jidzinstvênnâjê byla (.) na bêlaruskâj movê .

*RFA:    mamâ sama udzivilâs´ ?

*RFG:    nu , a tam xto-tâ iščë vstajot , tam čitajêt kakijê-tâ scêxâtvarenêjê , nu , pâzdravljajêt mamu .

*RFA:    z atkrytâk , da ?

*RFG:    nu , ji z atkrytâk , xto-tâ na pamêc´ , xto tam kak .

*RFG:    sidzit adna (.) nastaúnêcý movy , hâvarit +"/.

*RFG:    +" a ja kromê prahramy dažý ni âdnavo scêxâtvarenêjê ni znaju .

*RFG:    vot , ja (.) vstavalâ , kak tâmada , âb´´jivljalâ , xto tam budzêt sleduščêj .

*RFG:    nu , tam s kakoj-tâ prêdystorêjêj , iščë kak-tâ što-tâ .

*RFG:    ja vabšče , kanešnâ , pervâjê slovâ dala papê .

*RFG:    no papâ nas vsex zavëz ji pajexâl mašynu stavêc´ .

*RFG:    my úžé sadzilês´ biz nivo .

*RFA:    bracêk prijexâl ?

*RFG:    tancý kahda nač´âlês´ , vse ž tancujut tam , pljašut .

*RFG:    a maloj sidzit takoj na mescê .

*RFG:    ja hâvarju +"/.

*RFG:    +" što , maloj , ljubicêl´skêjê tancý ni tancujêš ?

*RFG:    tak , paru mêdljakov sa mnoj , s mamâj (.) tâncyval .

*RFA:    jak jamu vučýccý ?

*RFG:    sprašývâl u minja nidavnâ xx , zvučit li prafesâr persname .

*RFA:    dyk josc´ žý taki (.) v kakoj-tâ oblâscê .

*RFG:    +< dyk , pa-mojmu , tol´kâ v kul´turalohêjê , pa-mojmu , što-tâ takojê .

*RFG:    ja čitalâ , ilê v kul´turalohêjê , ilê v istorêjê , ilê v fêlasofêjê , nu , dze-tâ tam .

*RFA:    v humânitarnyx .

*RFG:    ja skazalâ , što taki úžo josc´ (.) ji što narmal´nâ .

*RFG:    puskaj budzêt , budzêt zvuč´ac´ .

*RFA:    +< to isc´ užé prafesârâm tam , da ?

*RFG:    ne , on užé xočêt pajci na vtarojê vysšýjê pâluč´ac´ .

*RFA:    kudy ?

*RFG:    prâhramistâm xočêt .

*RFA:    nu dyk narmal´nâ .

*RFG:    dyk imu nravêccý .

*RFG:    on mne pakazyvâl , kakuju-tâ prahramu tam pisal .

*RFG:    što-tâ šarêk kakoj-tâ tam skočêt xx ad pâtalka k polu .

*RFG:    ja vabšče v étâm ni pânimaju nêčivo .

*RFA:    xacja by s trecêvâ kursâ , š´č´as imu cêžylo .

*RFG:    +< ne , dyk s trecêvâ , s´č´as žý ni birut vsë ravno .

*RFG:    nužnâ ž zakon´čêc´ kak minêmum tri kursâ , štob pâluč´ac´ vtarojê vysšýjê .

*RFG:    étâ tol´kâ moj anhlijskêj ja mahla pâluč´ac´ (.) poslê dvux .

*RFG:    pâtamu šta v cixničêskêx inscitutâx dva kursâ tol´kâ učêccý anhlijskêj jazyk .

*RFG:    to isc´ mne nadâ bylâ bazu universkuju pâlučic´ , ji vsë .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)