fam_ra_1

fam_ra_1

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, hyru
@Participants:    RFL Migrant, RFA Town, RFS Migrant
@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFL:    brms
@L1 of RFA:    be+ru
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFL:    be
@MT of RFA:    be
@MT of RFS:    be
@FL of RFL:    brms
@FL of RFA:    brms
@FL of RFS:    be
@Situation:    Conversation at home
*RFL:    ni znaju .
*RFL:    čyje naušnêkê ?
*RFA:    nu (..) s étâvâ , s kakovâ-nibudz´ (.) pléjêrâ .
*RFL:    nu da , prydumâlâ .
*RFL:    atkudâ jany u nas ?
*RFL:    točnâ , byú .
*RFL:    a u nas mnohâ čaho bylo .
*RFL:    nu , atkul´ ja znaju ?
*RFL:    možý , jano ni zapisvâjê ?
*RFA:    jano zapisvâjê .
*RFA:    ja što , durnajê ?
*RFL:    ni znaju , jakajê ty .
*RFL:    što tut napisânâ ?
*RFL:    (..) jasnâ .
*RFL:    pryšyju .
*RFA:    kuda ?
*RFL:    k novâmu pal´to .
*RFA:    a on pa c´vetu padxodzêt ?
*RFL:    ni znaju , ščas@w paprobuju .
*RFL:    parvalâ .
*RFL:    vykidyvâc´ para užé .
*RFL:    stol´kê trap´´ja u domê .
*RFL:    cêlivizâr pêrýkryčyc´ usix , i ničohâ ni zapišýccý .
*RFL:    zapišýccý von (.) bâdminton .
*RFL:    budzêš atčytyvâccý za bâdminton .
*RFL:    nadâ vabščé vyključýc´ .
*RFL:    ilê u druhoj komnâcê zapisyvâc´ , a ne tut .
*RFL:    étâ u persname tol´kâ u cêlifonê ?
*RFL:    a u cjabe ?
*RFL:    ni takajê dyrâčkâ ?
@New Episode
*RFS:    bylê , persname kudy-tâ ix +...
*RFS:    ni znaju .
*RFA:    nêkakix net ?
@New Episode
*RFS:    persname ix daúnym-daúno kudy-tâ (.) zblahâscêú .
*RFA:    što zdzelâl ?
*RFS:    njama , karočý .
*RFS:    ni znaju , što jon z imê zdzelâú .
*RFS:    a što tam napisânâ ?
*RFS:    dyk tabe vo plënkê njama kudy dzjavac´ .
*RFS:    matku idzi nâpišy .
*RFS:    parcjankê .
*RFS:    ni nadâ , zâvjazu u madoru (.) bac´ku .
*RFL:    +< parcjankê zdzelâjêš ?
*RFL:    našto tabe ?
*RFL:    tut vo uzjaú dy (.) parézâú , ci parvaú .
*RFS:    aj , ščé@w budu +...
*RFS:    jon sam zdzelâjê .
@New Episode
*RFS:    sxavaj jaho .
*RFL:    nu , jak xočýš .
*RFL:    dyk a tabe ž ni trébâ na rybu xadzic´ ?
@New Episode
*RFL:    kudy jaho sxavac´ ?
*RFL:    tut užo stol´kê ryzzê usjakâhâ .
*RFS:    zasun´ kudy .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |