fam_ra_1

fam_ra_1

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, hyru

@Participants:    RFL Migrant, RFA Town, RFS Migrant

@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFL:    brms

@L1 of RFA:    be+ru

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFL:    be

@MT of RFA:    be

@MT of RFS:    be

@FL of RFL:    brms

@FL of RFA:    brms

@FL of RFS:    be

@Situation:    Conversation at home

*RFL:    ni znaju .

*RFL:    čyje naušnêkê ?

*RFA:    nu (..) s étâvâ , s kakovâ-nibudz´ (.) pléjêrâ .

*RFL:    nu da , prydumâlâ .

*RFL:    atkudâ jany u nas ?

*RFL:    točnâ , byú .

*RFL:    a u nas mnohâ čaho bylo .

*RFL:    nu , atkul´ ja znaju ?

*RFL:    možý , jano ni zapisvâjê ?

*RFA:    jano zapisvâjê .

*RFA:    ja što , durnajê ?

*RFL:    ni znaju , jakajê ty .

*RFL:    što tut napisânâ ?

*RFL:    (..) jasnâ .

*RFL:    pryšyju .

*RFA:    kuda ?

*RFL:    k novâmu pal´to .

*RFA:    a on pa c´vetu padxodzêt ?

*RFL:    ni znaju , ščas@w paprobuju .

*RFL:    parvalâ .

*RFL:    vykidyvâc´ para užé .

*RFL:    stol´kê trap´´ja u domê .

*RFL:    cêlivizâr pêrýkryčyc´ usix , i ničohâ ni zapišýccý .

*RFL:    zapišýccý von (.) bâdminton .

*RFL:    budzêš atčytyvâccý za bâdminton .

*RFL:    nadâ vabščé vyključýc´ .

*RFL:    ilê u druhoj komnâcê zapisyvâc´ , a ne tut .

*RFL:    étâ u persname tol´kâ u cêlifonê ?

*RFL:    a u cjabe ?

*RFL:    ni takajê dyrâčkâ ?

@New Episode

*RFS:    bylê , persname kudy-tâ ix +...

*RFS:    ni znaju .

*RFA:    nêkakix net ?

@New Episode

*RFS:    persname ix daúnym-daúno kudy-tâ (.) zblahâscêú .

*RFA:    što zdzelâl ?

*RFS:    njama , karočý .

*RFS:    ni znaju , što jon z imê zdzelâú .

*RFS:    a što tam napisânâ ?

*RFS:    dyk tabe vo plënkê njama kudy dzjavac´ .

*RFS:    matku idzi nâpišy .

*RFS:    parcjankê .

*RFS:    ni nadâ , zâvjazu u madoru (.) bac´ku .

*RFL:    +< parcjankê zdzelâjêš ?

*RFL:    našto tabe ?

*RFL:    tut vo uzjaú dy (.) parézâú , ci parvaú .

*RFS:    aj , ščé@w budu +...

*RFS:    jon sam zdzelâjê .

@New Episode

*RFS:    sxavaj jaho .

*RFL:    nu , jak xočýš .

*RFL:    dyk a tabe ž ni trébâ na rybu xadzic´ ?

@New Episode

*RFL:    kudy jaho sxavac´ ?

*RFL:    tut užo stol´kê ryzzê usjakâhâ .

*RFS:    zasun´ kudy .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)