fam_ra_21

fam_ra_21

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    zdaroú .

*RFS:    (...) što-tâ ty ni zvonêš neštâ ?

*RFS:    (...) ja jaho cêlifon neštâ ni najdu .

*RFS:    (...) jon u mjane , navernâ , na rabocê astaúsê .

*RFS:    étâ , nu što ty na sybotu ?

*RFS:    (...) apjac´ u pjatnêcu .

*RFS:    nadâ zajexâc´ budzê zabrac´ .

*RFS:    u skol´kê budzêcê prymernâ jexâc´ ?

*RFS:    (...) a skol´kê u cjabe čýlavek lezê tudy ?

*RFS:    (...) dyk ja ž tabe dam (.) štuk sorâk .

*RFS:    (...) tabe i jamu xvacê , i brâtanu .

*RFS:    (...) v smyslê , kuda ?

*RFS:    (...) skol´kê tabe da horâdâ kilomêtrâú ?

*RFS:    pâdaždžy xx .

*RFS:    (...) večýrâm .

*RFS:    dyk što dzelâc´ s étâj jêrundoj mne ?

*RFS:    (...) nixaj stajic´ ?

*RFS:    (...) a u cjabe jo ?

*RFS:    (...) a zaútrâ što u nas ?

*RFS:    (...) ščé@w čéc´verh tol´kê ?

*RFS:    (...) a rybâ (.) tam ni vanjučýjê .

*RFS:    étâ usë braxnja .

*RFS:    (...) a ja nââbarot .

*RFS:    (...) spakojnâj nočý .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)