fam_ra_21

fam_ra_21

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    zdaroú .
*RFS:    (...) što-tâ ty ni zvonêš neštâ ?
*RFS:    (...) ja jaho cêlifon neštâ ni najdu .
*RFS:    (...) jon u mjane , navernâ , na rabocê astaúsê .
*RFS:    étâ , nu što ty na sybotu ?
*RFS:    (...) apjac´ u pjatnêcu .
*RFS:    nadâ zajexâc´ budzê zabrac´ .
*RFS:    u skol´kê budzêcê prymernâ jexâc´ ?
*RFS:    (...) a skol´kê u cjabe čýlavek lezê tudy ?
*RFS:    (...) dyk ja ž tabe dam (.) štuk sorâk .
*RFS:    (...) tabe i jamu xvacê , i brâtanu .
*RFS:    (...) v smyslê , kuda ?
*RFS:    (...) skol´kê tabe da horâdâ kilomêtrâú ?
*RFS:    pâdaždžy xx .
*RFS:    (...) večýrâm .
*RFS:    dyk što dzelâc´ s étâj jêrundoj mne ?
*RFS:    (...) nixaj stajic´ ?
*RFS:    (...) a u cjabe jo ?
*RFS:    (...) a zaútrâ što u nas ?
*RFS:    (...) ščé@w čéc´verh tol´kê ?
*RFS:    (...) a rybâ (.) tam ni vanjučýjê .
*RFS:    étâ usë braxnja .
*RFS:    (...) a ja nââbarot .
*RFS:    (...) spakojnâj nočý .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page