fam_ra_56

fam_ra_56

@Begin
@Languages:    hybe, hyb
@Participants:    RFS Migrant, RFL Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of RFS:    brms
@L1 of RFL:    brms
@MT of RFS:    be
@MT of RFL:    be
@FL of RFS:    be
@FL of RFL:    brms
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    ty ž skazalâ , jon zvaniú .
*RFS:    a što ja jamu budu zvanic´ ?
*RFS:    pra persname râskazaú , ci što ?
*RFS:    (...) ščas@w pâzvanju .
*RFS:    dyk što jamu ?
*RFS:    skažu , što zaútrâ pryjedu , ci što ?
*RFS:    (...) nu ty z´jezdzê , jeslê xočýš .
*RFS:    (...) dyk i mne sybotu zdzelâlê rabočýju .
*RFS:    (...) nu , z´jezdžu ja , prýnjasi .
*RFS:    (...) nu dyk što , praúdy ?
*RFS:    (...) dyk što tam takojê ?
*RFS:    (...) dyk sabakâ ž u ix jo .
*RFS:    (...) byú .
*RFS:    ja xadziú pa kanja , jon tut mjane ni puskaú .
*RFS:    (...) možý , pen´sêju dalê .
*RFS:    možý , pen´sêju pâlučyú xto .
*RFS:    (...) a što ty dumâjêš ?
*RFS:    (...) možý , na narkocêkê ni bylo , dyk +...
*RFS:    (...) sëdnê .
*RFS:    (...) nu , učorâ noččý .
*RFS:    (...) ščé@w naš étu pen´sêju palučý , dyk budzê tam (.) hojsâc´ z joj .
*RFS:    jon žý ž ni addasc´ , jeslê pajedu , skažý +/.
*RFL:    sprasi , ci zvonê matcý jana .
*RFS:    ty zvonêš mamkê ?
*RFS:    (...) narmal´nâ jna ?
*RFS:    (...) što joj dzelâjêt tam ?
*RFS:    (...) u mjane cêlifonâ nima .
*RFS:    a ú jaje mts .
*RFS:    ty joj hrošý paklalâ ?
*RFS:    (...) ja ž joj pâkazaú , jak zvanic´ .
*RFS:    (...) nu , pâzvanju jamu , skažu , što zaútrâ , možý , dzeúkê prývjazuc´ [_//] zâvjazuc´ jescê , jeslê ja pâljanjus´ .
*RFS:    nu , karočý , zaútrâ tady pazvonêš (.) u pjac´ .
*RFS:    nu , maja , možý , čaho takohâ , plovâ zdzelâjê ščé@w (.) banku jakuju .
*RFS:    (...) nima ú nas kislâhâ .
*RFS:    (...) u nas kapustâ jo ?
*RFS:    (...) nima kvašýnâj .
*RFS:    (...) a takajê ?
*RFS:    (...) dva kačan´čýkê .
*RFS:    (...) dobrâ .
*RFS:    tady davaj čaho tam kupi ci (.) čaho .
*RFS:    (...) možý , jezdzêlê dy svet šukalê u kaho haryc´ ?
*RFS:    ci bâhacej xto žyve ?
*RFS:    (...) xto tam ?
*RFS:    tam nijakâj pjatli nima .
*RFS:    pâljadzelê , ni_ú_kohâ svetâ nima i davaj .
*RFS:    a ú ix haryc´ .
*RFS:    nu , pâzvanju ščas@w , ja ni znaju .
*RFS:    (...) zdarovâ .
*RFS:    zaútrâ pryjedu damoú .
*RFS:    (...) što tam pryvezcê ?
*RFS:    (...) jana (.) ci budzê , kažý .
*RFS:    jana vo mne zvanilâ tol´kê .
*RFS:    étâhâ zvaryc´ , persname zvarâ (.) étâhâ , plovâ .
*RFS:    (...) nu , jana kapusty zvarâ , sasisâk tam kupilâ .
*RFS:    (...) étâ (.) persname učorâ zvaniú joj .
*RFS:    jana kazalâ tabe ?
*RFS:    što dzjadz´kâ ú bal´nicý .
*RFS:    tol´kê úžo joj ni hâvary .
*RFS:    jak u persname nohê čarnejêc´ .
*RFS:    skazalê , doúhâ ni pracjahnê .
*RFS:    (...) da , što ty tam zdzelâjêš ?
*RFS:    pâsjadziš dy aby +...
*RFS:    use tam budzêm .
*RFS:    karočý , zaútrâ tady ja pryjedu .
*RFS:    ci , možý , persname , ci persname , ci jana , xto-nebudz´ pad´´jedzê .
*RFS:    baton jo , ci pryvezcê ?
*RFS:    (...) usë , dobrâ , paka tady .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page