fam_ra_56

fam_ra_56

@Begin

@Languages:    hybe, hyb

@Participants:    RFS Migrant, RFL Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||

@L1 of RFS:    brms

@L1 of RFL:    brms

@MT of RFS:    be

@MT of RFL:    be

@FL of RFS:    be

@FL of RFL:    brms

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    ty ž skazalâ , jon zvaniú .

*RFS:    a što ja jamu budu zvanic´ ?

*RFS:    pra persname râskazaú , ci što ?

*RFS:    (...) ščas@w pâzvanju .

*RFS:    dyk što jamu ?

*RFS:    skažu , što zaútrâ pryjedu , ci što ?

*RFS:    (...) nu ty z´jezdzê , jeslê xočýš .

*RFS:    (...) dyk i mne sybotu zdzelâlê rabočýju .

*RFS:    (...) nu , z´jezdžu ja , prýnjasi .

*RFS:    (...) nu dyk što , praúdy ?

*RFS:    (...) dyk što tam takojê ?

*RFS:    (...) dyk sabakâ ž u ix jo .

*RFS:    (...) byú .

*RFS:    ja xadziú pa kanja , jon tut mjane ni puskaú .

*RFS:    (...) možý , pen´sêju dalê .

*RFS:    možý , pen´sêju pâlučyú xto .

*RFS:    (...) a što ty dumâjêš ?

*RFS:    (...) možý , na narkocêkê ni bylo , dyk +...

*RFS:    (...) sëdnê .

*RFS:    (...) nu , učorâ noččý .

*RFS:    (...) ščé@w naš étu pen´sêju palučý , dyk budzê tam (.) hojsâc´ z joj .

*RFS:    jon žý ž ni addasc´ , jeslê pajedu , skažý +/.

*RFL:    sprasi , ci zvonê matcý jana .

*RFS:    ty zvonêš mamkê ?

*RFS:    (...) narmal´nâ jna ?

*RFS:    (...) što joj dzelâjêt tam ?

*RFS:    (...) u mjane cêlifonâ nima .

*RFS:    a ú jaje mts .

*RFS:    ty joj hrošý paklalâ ?

*RFS:    (...) ja ž joj pâkazaú , jak zvanic´ .

*RFS:    (...) nu , pâzvanju jamu , skažu , što zaútrâ , možý , dzeúkê prývjazuc´ [_//] zâvjazuc´ jescê , jeslê ja pâljanjus´ .

*RFS:    nu , karočý , zaútrâ tady pazvonêš (.) u pjac´ .

*RFS:    nu , maja , možý , čaho takohâ , plovâ zdzelâjê ščé@w (.) banku jakuju .

*RFS:    (...) nima ú nas kislâhâ .

*RFS:    (...) u nas kapustâ jo ?

*RFS:    (...) nima kvašýnâj .

*RFS:    (...) a takajê ?

*RFS:    (...) dva kačan´čýkê .

*RFS:    (...) dobrâ .

*RFS:    tady davaj čaho tam kupi ci (.) čaho .

*RFS:    (...) možý , jezdzêlê dy svet šukalê u kaho haryc´ ?

*RFS:    ci bâhacej xto žyve ?

*RFS:    (...) xto tam ?

*RFS:    tam nijakâj pjatli nima .

*RFS:    pâljadzelê , ni_ú_kohâ svetâ nima i davaj .

*RFS:    a ú ix haryc´ .

*RFS:    nu , pâzvanju ščas@w , ja ni znaju .

*RFS:    (...) zdarovâ .

*RFS:    zaútrâ pryjedu damoú .

*RFS:    (...) što tam pryvezcê ?

*RFS:    (...) jana (.) ci budzê , kažý .

*RFS:    jana vo mne zvanilâ tol´kê .

*RFS:    étâhâ zvaryc´ , persname zvarâ (.) étâhâ , plovâ .

*RFS:    (...) nu , jana kapusty zvarâ , sasisâk tam kupilâ .

*RFS:    (...) étâ (.) persname učorâ zvaniú joj .

*RFS:    jana kazalâ tabe ?

*RFS:    što dzjadz´kâ ú bal´nicý .

*RFS:    tol´kê úžo joj ni hâvary .

*RFS:    jak u persname nohê čarnejêc´ .

*RFS:    skazalê , doúhâ ni pracjahnê .

*RFS:    (...) da , što ty tam zdzelâjêš ?

*RFS:    pâsjadziš dy aby +...

*RFS:    use tam budzêm .

*RFS:    karočý , zaútrâ tady ja pryjedu .

*RFS:    ci , možý , persname , ci persname , ci jana , xto-nebudz´ pad´´jedzê .

*RFS:    baton jo , ci pryvezcê ?

*RFS:    (...) usë , dobrâ , paka tady .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)