fam_ra_46

fam_ra_46

@Begin
@Languages:    hybe, hyb
@Participants:    RFS Migrant, RFL Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|RFL|51;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of RFS:    brms
@L1 of RFL:    brms
@MT of RFS:    be
@MT of RFL:    be
@FL of RFS:    be
@FL of RFL:    brms
@Situation:    Conversation at home
*RFS:    ja sup (.) s kil´kê zvaru .
*RFL:    jana tabe ni nadâ .
*RFL:    ja tabe zvaru lučšý .
*RFS:    ni nadâ mne .
*RFS:    ty ni umejêš (.) varyc´ , jak ja .
*RFL:    oj , kil´kê úžo zâxaceú .
*RFL:    božýčkê , vo úkusnâ .
*RFL:    a čë@w ty sam ni kupiú kil´kê ?
*RFL:    krasivâjê žén´ščênâ .
*RFL:    nu , étâ tabe pâpuhaj , a jamu étâ krasivâ .
*RFL:    ban´cêk i (.) midal´kâ .
*RFL:    (...) možý , čistâjê zolâtâ .
*RFL:    ci krasnâjê zolâtâ .
*RFL:    bač jakajê .
*RFS:    ty ximiju vučylâ ú školê ?
*RFL:    ximiju ?
*RFL:    vučylâ .
*RFL:    čatyrý baly (.) pa ximêjê .
*RFL:    étâ ty ni vučyú .
*RFL:    trojêšnêk .
*RFS:    krasnâjê zolâtâ .
*RFL:    da , jo krasnâjê [_////] čirvonâjê zolâtâ .
*RFL:    ty što , ni čuú takojê ?
*RFS:    at čirvoncý .
*RFS:    idzi ty , bašku mne ni tlumi .
*RFS:    idzi atsjul´ .
*RFS:    sjadzic´ i ni znajê , trépê jêzykom .
*RFL:    nu , ty râskažy mne .
*RFL:    ot ty úsë znajêš .
*RFL:    nu ka râskažy .
*RFL:    što étâ za zolâtâ (.) s čirvoncýú ?
*RFL:    vo tut jana užo starâjê nejkâjê .
*RFL:    ja dumâlâ , možý , hrénkê budzêš dzelâc´ .
*RFS:    jescê budu jaho biz (.) hrénâk biz tvajix .
*RFL:    nu mâladzec , jeslê budzêš jescê .
*RFL:    ne , nu , persname , ty (.) baton kupi , taki vo baton .
*RFL:    jaki baton ?
*RFL:    jany úse âdzinakâvyjê batony .
*RFL:    âbyknavenny baton , rézâny ci nirézâny .
*RFS:    ni nadâ mne rézâny , ja tabe ščé@w raz hâvaru .
*RFL:    +< xârašo , nirézânuju bulku kuplju dvaréckuju ["] .
*RFS:    i sa svajim tortâm ?
*RFL:    nu , a čaho jany nas dalžny uhaščac´ ?
*RFL:    zâplacic´ za kvarciru dzêvjanostâ tysêč .
*RFL:    dzêvjanostâ dz´ve tysêčý .
*RFL:    dzesêc´ tysêč tol´kê za vadu v étym mesêcý .
*RFL:    i pijsjat@w za âtaplenêjê .
*RFS:    neštâ bahatâ .
*RFL:    mnohâ , kanešnâ .
*RFS:    dyk čaho stol´kê ?
*RFL:    čaho stol´kê ?
*RFL:    mesêc .
*RFL:    dzikabr dlinny , tryccýc´ adzin dzen´ .
*RFS:    dyk téj lučšý .
*RFL:    s kusočkâmê šýkaladâ úkusnejšý .
*RFS:    [_/] i percý kupi .
*RFS:    tol´kê krépkâhâ .
*RFS:    dz´ve pačkê .
*RFL:    u jix rabotâlâ maja učénicý , persname .
*RFL:    u jix tam dz´ve palatkê stajic´ .
*RFS:    kazalâ , buduc´ âfarmljac´ jaje .
*RFS:    dzelâc´ (.) xazjajkâj .
*RFS:    tam vrodzê budzê úsë kupljac´ sam , a jna budzê xazjajkâj .
*RFS:    ja hâvaru +"/.
*RFS:    +" skol´kê jon plocê ?
*RFS:    +" sto šyjsjat@w rublej .
*RFL:    u mesêc ?
*RFS:    da .
*RFS:    na skol´kê prâdasi .
*RFS:    tam (.) z mêlijonâ vyxodzê +...
*RFS:    skol´kê étâ jana hâvarylâ ?
*RFS:    šasnaccýc´ pracéntâú .
*RFS:    a ty na mêlijon rublej +...
*RFS:    jana pradas´ étâj swearword ?
*RFL:    persname , jeslê ja pryšla , kupilâ dz´ve pačkê pârašku , iščé što-tâ kupilâ .
*RFL:    (...) i zâplacilâ adzinâccýc´ tysêč .
*RFL:    ja adna (.) u dzen´ adzinâccýc´ tysêč .
*RFL:    jeslê pryjdzê dzesêc´ pâkupacêlêj , sto tysêč jasna što nâtarhujê za dzen´ .
*RFS:    dyk vot (.) use takijê hramâtnyjê , use pâkupacêlê .
*RFS:    jany vozêc´ ahulâm z maskvy .
*RFS:    use ščas@w kupljajêt , štob mašyny ni porcêlês´ , use ščas@w kupljajêc´ u mâhazinâx .
*RFS:    a ni na bazarý , pâtamu šta , persname kazalâ , u jaje čuc´ ni ljasnulâ mašynâ .
*RFS:    (...) sodâ ilê pjasok vabčšé@w nasypâny .
*RFL:    nipraúdâ , von xarošý pârašok (.) sciral´ny .
*RFL:    jany kupljajuc´ znajêš dze ?
*RFL:    u minskê jo optâvy (.) rynâk , i jany jedut na optâvuju bazu tuju i tam zâkupajuccý .
*RFL:    a na optâvuju bazu vjazuc´ s maskvy , s (.) étyx samyx , s fabrýk .
*RFS:    možý i tak , no , havorâ , malâ xto bjaré .
*RFL:    i (.) druhi raz , v obščým , vot zâkazalê jany +...
*RFL:    prýjizžajê furâ s taho skladâ .
*RFL:    i pa každâj palatkê vyhružajê xto što zakazvâú .
*RFL:    pirêd novym hodâm furâ étâ prýjizžalâ , stajalâ , i jany z jaje vyhružalê pry mne .
*RFL:    jon (.) hljadzeú u nâkladnuju i râzdavaú , jakajê palatkâ što zakazyvâlâ .
*RFL:    a za što jany žylê , jak pen´sêju ni pâlučalê ?
*RFS:    ni znaju .
*RFS:    jon mne sam kazaú , try hady ni pâlučalê .
*RFS:    vot (.) udvajix .
*RFL:    davaj my s taboj ni palučým .
*RFL:    jak žyc´ ?
*RFL:    ničohâ nima jescê .
*RFS:    a ú jix svoj dom .
*RFL:    nu dyk što ?
*RFL:    karovâ svaja ?
*RFS:    svinej nima , kury tokâ@w .
*RFL:    dyk što jany jelê ?
*RFL:    adny jajcâ ?
*RFS:    ni znaju .
*RFL:    nu , za što jany žyli ?
*RFL:    jon tabe lapšu na ušý navešýjê .
*RFS:    vot nixaj (.) pa picsot tysêč .
*RFS:    za hod skol´kê vyjdzê ?
*RFS:    pjac´ mêlijonâú .
*RFS:    idzi , ja xoču jescê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page