fam_ch_17

fam_ch_17

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFC Migrant, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFC:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFC:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFC:    hrjaz´ (.) porcêc´ mašynu , ploxâ .

*CFC:    dy i (.) kaho šas@w paprosêš ?

*CFC:    s raboty pridzeš , užy cëmnâ , úžy úse domâ .

*CFC:    ta jak sam na zilu , dyk (.) rabotâj (.) ú ljubojê úremê .

*CFC:    zavëú ba , cêhanuú ba , pâprasiú ba kaho , šob (.) cêhanulê .

*CFC:    (..) ja účorâ prišoú <ú abed>[_//] na abed .

*CFC:    tol´kâ razdzeúsê , mamkâ (.) havorêc´ +"/.

*CFC:    +" persname sjan´nê prijedzêc´ .

*CFC:    +" nadâ ústričac´ .

*CFC:    nu šo , prišlos´ srazu (.) adzeccý , ici (.) probâvâc´ zâvadzic´ .

*CFN:    zavëlsê narmal´nâ ?

*CFC:    pašoú , zavëú .

*CFC:    +" nu dumâju ["-"] jeslê ni zâvjadu , dyk tady (.) poslê raboty .

*CFC:    aútobus , šo vozêc´ nas , pâprašu , šob cêhanulê .

*CFC:    (..) a tak ba , jeslê b (.) prišoú ba večýrâm , skazalâ b , šo (.) ty jedzêš , užy kaho b tut ?

*CFN:    a ja pašla brac´ bilet .

*CFN:    na hrodnênskêj užy (.) pirêdâ mnoj bralê , úžy netu .

*CFN:    možý , tol´kâ obščýjê .

*CFC:    +< jak , râzabralê ?

*CFN:    tam âtminilê nekâtâryjê rejsy , i (.) paétâmu vse na hrodnênskêj .

*CFC:    stol´kâ narodâ ?

*CFN:    da mâhilëvâ vabšče mnohâ .

*CFN:    célyj pojêzd , navernâ , jexâú .

*CFN:    jez´dzjuc´ ljudzê .

*CFN:    (..) kažýccý , kuda , da ?

*CFN:    a úsi raúno .

*CFN:    úsi raúno jez´dzjuc´ .

*CFC:    ja iščé pomnju , ran´šý vun na kâmunary jezdzêlê (.) na dzesêc´ sorâk pjac´ .

*CFC:    na poltrecêhâ (.) pojêzd (.) na mâhilëú .

*CFC:    mâhilëú tam , iščé kudyj-tâ .

*CFC:    my (.) s mamkâj jezdzêlê ú mâhilëú .

*CFC:    a ščas@w âtmjanilê .

*CFC:    (..) ta (.) na dzesêc´ sorâk pjac´ jon jexâú na kâmunary .

*CFC:    a (.) na dz´vinaccýc´ časoú (.) s mâhilëvâ , ilê s adkudâ tam .

*CFC:    pojêzd (.) vyxadziú , srazu išoú , étâ samâjê , k aútobusu , i (.) na xocêmsk .

*CFC:    a šas@w âtmjanilê .

*CFC:    ni aútobusâ , ničohâ .

*CFC:    my účorâ (.) da kâscjukovêč , da kâmunar dajexâlê , ni adnéj mašyny nja ústrecêlê .

*CFC:    (..) dy i nazad žý tož , tokâ@w na xocêmsku .

*CFN:    +< da , nazad tožý .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)