fam_ch_33

fam_ch_33

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFA Migrant, CFB Town, CFC Migrant, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFB:    brms

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFB:    be

@MT of CFC:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFB:    brms

@FL of CFC:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home

*CFA:    xadzi .

*CFA:    kuda ty ?

*CFA:    stan´ (.) dze nadâ .

@New Episode

*CFB:    pa rostu stanovêccý tol´kâ (.) dé .

*CFC:    +< scišok .

*CFA:    my ni pa rostu stalê .

*CFB:    pa rostu .

*CFA:    dârahoj naš papâčkâ , muž (.) persname !

*CFA:    pâzdraúljajêm cibja z dnëm raždzenêjê !

*CFA:    žylajêm cibe zdaroú´´ê , š´č´ascê , uspexâú ú trudze !

*CFB:    xacelâ skazac´ , v ličnyjê žyznê .

*CFA:    ščascê v ličnyj žyznê .

*CFA:    i vsivo samâvâ , samâvâ xarošývâ .

*CFA:    a v kačýstvê (.) padarkâ vot (.) sjurpriz takoj nêbal´šoj .

*CFC:    ta úsë mne ?

*CFA:    étâ vsë cibe , da .

*CFA:    pažalustâ .

*CFB:    mamkâ scërlâ i nja vyhrýlâ .

*CFA:    da vot .

*CFA:    nja vycêrpêlâ .

*CFC:    a ja b scër ba , vyhrâú .

*CFA:    da ?

*CFA:    nu ladnâ .

*CFA:    sleduščýj raz .

*CFA:    a ščas@w sâbirajcê .

*CFA:    pejcê čaj , i jedzêm (.) v dzirevnju .

*CFC:    +< a kada@w jta ty ?

*CFA:    sivodnê .

*CFC:    sivodnê ?

*CFB:    vot vse tak jeduc´ .

*CFB:    a ú mjane dažý nixto ni sprašývâjêc´ .

*CFB:    ú mjane zavtrâ začot pa hêahrafêjê , mne nadâ konturnuju kartu dzelâc´ .

*CFA:    nu dyk ja ž ni zastavljaju .

*CFA:    žylajuščýx .

*CFA:    pažalustâ .

*CFA:    možýcê ni jexâc´ .

*CFA:    my samê s´´jezdzêm .

*CFN:    +< dolhâ my budzêm , ne ?

*CFA:    nu , ja dumâju , što (.) k času my dalžny byc´ domâ .

*CFA:    pâtamu što iščé ž nadâ sabrac´ rêbicënkâ (.) ú darohu .

*CFB:    va skol´kâ ty pajedzêš ?

*CFA:    da , kanešnâ .

*CFA:    mne pervuju .

*CFA:    pâdaždzi .

*CFB:    +< ci čujêš ?

*CFN:    a ?

*CFB:    va skol´kâ ty pajedzêš ?

*CFN:    nu kak vsihda .

*CFA:    šas@w .

*CFB:    +< va skol´kâ ?

*CFB:    kak úsihda ?

*CFA:    xočýcê , čaj (.) pejcê .

*CFA:    užy hatoú , úsë .

*CFA:    ty ú čajnêk .

*CFA:    netu čajê .

*CFN:    a takajê vo ?

*CFB:    kakavâ .

*CFN:    (..) kada@w ty , mam , zdzelâlâ úsë étâ ?

*CFN:    sivodnê , što li ?

*CFA:    kanešnâ .

*CFA:    a što jaho tam dzelâc´ , persname ?

*CFA:    tam žý úsë hatovâjê .

*CFA:    ta ž ja úspomnêlâ , što +...

*CFA:    nadâ bylâ účyra .

*CFA:    nu , ja dumâju , narmal´nâ .

*CFA:    vot tut iščo ânanasêkê astalês´ .

*CFA:    (.) úkusnyjê , praúdâ , persname , ânanasy ?

*CFN:    a účira slyšýlê , jak dzjadzê persname huljaú (.) noč ?

*CFA:    +< što ?

*CFN:    dzjadzê persname noč huljaú .

*CFA:    ne-â .

*CFN:    nja čulê ?

*CFN:    tam pesnê pelê .

*CFN:    tam aralê na úsju kvarciru .

*CFA:    da ?

*CFN:    da .

*CFN:    z´ dzjadz´kâmê , s´ cëtkâmê , sa úsemê .

*CFA:    kâlêdavalê , navernâ .

*CFA:    âtmičalê staryj novyj hod .

*CFA:    a ja ni slyšýlâ .

*CFA:    vo jta ja usnulâ !

*CFA:    vo jta da !

*CFN:    +< jasnâ .

*CFA:    tak , č´ajê +...

*CFA:    nima u nas č´ajê .

*CFA:    josc´ , tol´kâ č´aj +/.

*CFB:    persname , ni stydzisê .

*CFA:    ni stydzisê .

*CFA:    nâbarot .

*CFA:    vot č´aj josc´ étât vo , cvitočnyj .

*CFA:    budzêcê ?

*CFA:    kakaâ jesc´ .

*CFA:    pejcê kakaâ , pâtamu što +/.

*CFB:    +< a vun .

*CFB:    dastan´ mne tam karobku s kakaâ .

*CFB:    tam josc´ trošku .

*CFA:    a , da .

*CFA:    vo tut iščo josc´ troxu .

*CFN:    možnâ ?

*CFA:    o , kak raz .

*CFA:    a étâ cibe ni nravêccý , da ?

*CFB:    nravêccý .

*CFA:    (..) a tak (.) bol´šý nixto ?

*CFA:    dyk a va skol´kâ ž iny@w nacýlê huljac´ ?

*CFA:    my ž u dvinaccýc´ časoú ljahli spac´ .

*CFN:    a ja ú dva , čytalâ .

*CFA:    a ty ú dva čisa lihla spac´ ?

*CFN:    iny@w (.) tam (.) pelê pesnê .

*CFB:    ikejê@w ?

*CFN:    oj , ja užy ni pomnju .

*CFN:    a ty ni slyšýlâ ?

*CFB:    net .

*CFA:    adna ty ú nas .

*CFB:    úse narmal´nyjê ljudzê užy daúno spalê .

*CFB:    adna ty .

*CFA:    nu vidzêš , nja úse , akazyvâjêccý , spalê .

*CFB:    úse narmal´nyjê , ja skazalâ .

*CFN:    spasibâ .

*CFB:    xto slamaú knopku ?

*CFA:    nixto ni slamaú .

*CFA:    ina@w sama slamalâs´ .

*CFA:    ty ni pajedzêš s namê , persname ?

*CFB:    ni znaju ja .

*CFA:    nu , hatoús´ k začotu , doč .

*CFA:    ty tut (.) dzeúkâ mesnâjê .

*CFA:    ničohâ strašnâhâ , jeslê (.) ty nja budzêš .

*CFA:    a persname úžy puskaj .

*CFB:    mne nadâ na kladbêščý sxadzic´ .

*CFA:    kamu ?

*CFB:    mne .

*CFA:    čaho ?

*CFB:    pâtamu što nadâ .

*CFA:    čaho ?

*CFB:    zadâlê mne ú školê .

*CFA:    bjari nožýk bal´šoj .

*CFA:    zadanêjê takojê ?

*CFB:    da .

*CFB:    nadâ (.) sxadzic´ praverêc´ .

*CFA:    da nu ?

*CFA:    ty što , persname ?

*CFB:    što nu što ?

*CFA:    tarelâčku ž nadâ úzjac´ .

*CFB:    mne vo takej vo kusok , i úsë .

*CFA:    i lapatâčku .

*CFB:    lapatâčku nadâ myc´ .

*CFB:    a pašyrê (.) nil´zja bylâ ?

*CFA:    a ?

*CFB:    pašyrê .

*CFA:    na .

*CFB:    pasibâ@w .

*CFB:    vo .

*CFB:    a to malên´kêx .

*CFA:    da ?

*CFA:    nu ja (.) ni dumâlâ .

*CFB:    a svečkê dze ?

*CFB:    a skol´kâ-tâ úžy (.) hadoú ?

*CFA:    sorâk čityrê .

*CFB:    iščé malâ .

*CFA:    ty s´jasi úsë ?

*CFB:    s´jem .

*CFA:    ljadzi@w (.) štob +/.

*CFB:    a mne na dzen´ raždzenêjê ci budzêc´ takojê ?

*CFB:    a , nu čytyrnâccýc´ nil´zja praznâvâc´ .

*CFB:    ilê možnâ ?

*CFB:    (.) možnâ , navernâ .

*CFB:    persname persname praznâvâlâ .

*CFA:    a čaho nil´zja ?

*CFA:    joj užy čytyrnyccýc´ bylâ ?

*CFB:    da .

*CFB:    ina@w staršý mjane namnohâ .

*CFA:    da ?

*CFA:    (..) nu kak ?

*CFA:    nadâ bylâ účyra zdzelâc´ , štob jon prâpitaúsê .

*CFA:    (..) suxavatyj , navernâ .

*CFB:    i pirožýnyx .

*CFA:    da ?

*CFB:    vafêl´nyj byú ba úkusnyj .

*CFA:    a ?

*CFB:    vafêl´nyj .

*CFA:    a ?

*CFA:    ne bylâ vafêl´nyx .

*CFA:    narmal´nâ .

@New Episode

*CFB:    a ja pervâjê načýlâ jesc´ .

*CFB:    xa-xa-xa .

*CFC:    kaho ?

*CFC:    biz´ minja ?

*CFA:    da , dolhâ .

*CFA:    praspaú .

*CFB:    samyj bal´šéj kusok .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)