fam_ch_33

fam_ch_33

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFA Migrant, CFB Town, CFC Migrant, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFB:    brms
@L1 of CFC:    brms
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFB:    be
@MT of CFC:    be
@MT of CFN:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFB:    brms
@FL of CFC:    brms
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home
*CFA:    xadzi .
*CFA:    kuda ty ?
*CFA:    stan´ (.) dze nadâ .
@New Episode
*CFB:    pa rostu stanovêccý tol´kâ (.) dé .
*CFC:    +< scišok .
*CFA:    my ni pa rostu stalê .
*CFB:    pa rostu .
*CFA:    dârahoj naš papâčkâ , muž (.) persname !
*CFA:    pâzdraúljajêm cibja z dnëm raždzenêjê !
*CFA:    žylajêm cibe zdaroú´´ê , š´č´ascê , uspexâú ú trudze !
*CFB:    xacelâ skazac´ , v ličnyjê žyznê .
*CFA:    ščascê v ličnyj žyznê .
*CFA:    i vsivo samâvâ , samâvâ xarošývâ .
*CFA:    a v kačýstvê (.) padarkâ vot (.) sjurpriz takoj nêbal´šoj .
*CFC:    ta úsë mne ?
*CFA:    étâ vsë cibe , da .
*CFA:    pažalustâ .
*CFB:    mamkâ scërlâ i nja vyhrýlâ .
*CFA:    da vot .
*CFA:    nja vycêrpêlâ .
*CFC:    a ja b scër ba , vyhrâú .
*CFA:    da ?
*CFA:    nu ladnâ .
*CFA:    sleduščýj raz .
*CFA:    a ščas@w sâbirajcê .
*CFA:    pejcê čaj , i jedzêm (.) v dzirevnju .
*CFC:    +< a kada@w jta ty ?
*CFA:    sivodnê .
*CFC:    sivodnê ?
*CFB:    vot vse tak jeduc´ .
*CFB:    a ú mjane dažý nixto ni sprašývâjêc´ .
*CFB:    ú mjane zavtrâ začot pa hêahrafêjê , mne nadâ konturnuju kartu dzelâc´ .
*CFA:    nu dyk ja ž ni zastavljaju .
*CFA:    žylajuščýx .
*CFA:    pažalustâ .
*CFA:    možýcê ni jexâc´ .
*CFA:    my samê s´´jezdzêm .
*CFN:    +< dolhâ my budzêm , ne ?
*CFA:    nu , ja dumâju , što (.) k času my dalžny byc´ domâ .
*CFA:    pâtamu što iščé ž nadâ sabrac´ rêbicënkâ (.) ú darohu .
*CFB:    va skol´kâ ty pajedzêš ?
*CFA:    da , kanešnâ .
*CFA:    mne pervuju .
*CFA:    pâdaždzi .
*CFB:    +< ci čujêš ?
*CFN:    a ?
*CFB:    va skol´kâ ty pajedzêš ?
*CFN:    nu kak vsihda .
*CFA:    šas@w .
*CFB:    +< va skol´kâ ?
*CFB:    kak úsihda ?
*CFA:    xočýcê , čaj (.) pejcê .
*CFA:    užy hatoú , úsë .
*CFA:    ty ú čajnêk .
*CFA:    netu čajê .
*CFN:    a takajê vo ?
*CFB:    kakavâ .
*CFN:    (..) kada@w ty , mam , zdzelâlâ úsë étâ ?
*CFN:    sivodnê , što li ?
*CFA:    kanešnâ .
*CFA:    a što jaho tam dzelâc´ , persname ?
*CFA:    tam žý úsë hatovâjê .
*CFA:    ta ž ja úspomnêlâ , što +...
*CFA:    nadâ bylâ účyra .
*CFA:    nu , ja dumâju , narmal´nâ .
*CFA:    vot tut iščo ânanasêkê astalês´ .
*CFA:    (.) úkusnyjê , praúdâ , persname , ânanasy ?
*CFN:    a účira slyšýlê , jak dzjadzê persname huljaú (.) noč ?
*CFA:    +< što ?
*CFN:    dzjadzê persname noč huljaú .
*CFA:    ne-â .
*CFN:    nja čulê ?
*CFN:    tam pesnê pelê .
*CFN:    tam aralê na úsju kvarciru .
*CFA:    da ?
*CFN:    da .
*CFN:    z´ dzjadz´kâmê , s´ cëtkâmê , sa úsemê .
*CFA:    kâlêdavalê , navernâ .
*CFA:    âtmičalê staryj novyj hod .
*CFA:    a ja ni slyšýlâ .
*CFA:    vo jta ja usnulâ !
*CFA:    vo jta da !
*CFN:    +< jasnâ .
*CFA:    tak , č´ajê +...
*CFA:    nima u nas č´ajê .
*CFA:    josc´ , tol´kâ č´aj +/.
*CFB:    persname , ni stydzisê .
*CFA:    ni stydzisê .
*CFA:    nâbarot .
*CFA:    vot č´aj josc´ étât vo , cvitočnyj .
*CFA:    budzêcê ?
*CFA:    kakaâ jesc´ .
*CFA:    pejcê kakaâ , pâtamu što +/.
*CFB:    +< a vun .
*CFB:    dastan´ mne tam karobku s kakaâ .
*CFB:    tam josc´ trošku .
*CFA:    a , da .
*CFA:    vo tut iščo josc´ troxu .
*CFN:    možnâ ?
*CFA:    o , kak raz .
*CFA:    a étâ cibe ni nravêccý , da ?
*CFB:    nravêccý .
*CFA:    (..) a tak (.) bol´šý nixto ?
*CFA:    dyk a va skol´kâ ž iny@w nacýlê huljac´ ?
*CFA:    my ž u dvinaccýc´ časoú ljahli spac´ .
*CFN:    a ja ú dva , čytalâ .
*CFA:    a ty ú dva čisa lihla spac´ ?
*CFN:    iny@w (.) tam (.) pelê pesnê .
*CFB:    ikejê@w ?
*CFN:    oj , ja užy ni pomnju .
*CFN:    a ty ni slyšýlâ ?
*CFB:    net .
*CFA:    adna ty ú nas .
*CFB:    úse narmal´nyjê ljudzê užy daúno spalê .
*CFB:    adna ty .
*CFA:    nu vidzêš , nja úse , akazyvâjêccý , spalê .
*CFB:    úse narmal´nyjê , ja skazalâ .
*CFN:    spasibâ .
*CFB:    xto slamaú knopku ?
*CFA:    nixto ni slamaú .
*CFA:    ina@w sama slamalâs´ .
*CFA:    ty ni pajedzêš s namê , persname ?
*CFB:    ni znaju ja .
*CFA:    nu , hatoús´ k začotu , doč .
*CFA:    ty tut (.) dzeúkâ mesnâjê .
*CFA:    ničohâ strašnâhâ , jeslê (.) ty nja budzêš .
*CFA:    a persname úžy puskaj .
*CFB:    mne nadâ na kladbêščý sxadzic´ .
*CFA:    kamu ?
*CFB:    mne .
*CFA:    čaho ?
*CFB:    pâtamu što nadâ .
*CFA:    čaho ?
*CFB:    zadâlê mne ú školê .
*CFA:    bjari nožýk bal´šoj .
*CFA:    zadanêjê takojê ?
*CFB:    da .
*CFB:    nadâ (.) sxadzic´ praverêc´ .
*CFA:    da nu ?
*CFA:    ty što , persname ?
*CFB:    što nu što ?
*CFA:    tarelâčku ž nadâ úzjac´ .
*CFB:    mne vo takej vo kusok , i úsë .
*CFA:    i lapatâčku .
*CFB:    lapatâčku nadâ myc´ .
*CFB:    a pašyrê (.) nil´zja bylâ ?
*CFA:    a ?
*CFB:    pašyrê .
*CFA:    na .
*CFB:    pasibâ@w .
*CFB:    vo .
*CFB:    a to malên´kêx .
*CFA:    da ?
*CFA:    nu ja (.) ni dumâlâ .
*CFB:    a svečkê dze ?
*CFB:    a skol´kâ-tâ úžy (.) hadoú ?
*CFA:    sorâk čityrê .
*CFB:    iščé malâ .
*CFA:    ty s´jasi úsë ?
*CFB:    s´jem .
*CFA:    ljadzi@w (.) štob +/.
*CFB:    a mne na dzen´ raždzenêjê ci budzêc´ takojê ?
*CFB:    a , nu čytyrnâccýc´ nil´zja praznâvâc´ .
*CFB:    ilê možnâ ?
*CFB:    (.) možnâ , navernâ .
*CFB:    persname persname praznâvâlâ .
*CFA:    a čaho nil´zja ?
*CFA:    joj užy čytyrnyccýc´ bylâ ?
*CFB:    da .
*CFB:    ina@w staršý mjane namnohâ .
*CFA:    da ?
*CFA:    (..) nu kak ?
*CFA:    nadâ bylâ účyra zdzelâc´ , štob jon prâpitaúsê .
*CFA:    (..) suxavatyj , navernâ .
*CFB:    i pirožýnyx .
*CFA:    da ?
*CFB:    vafêl´nyj byú ba úkusnyj .
*CFA:    a ?
*CFB:    vafêl´nyj .
*CFA:    a ?
*CFA:    ne bylâ vafêl´nyx .
*CFA:    narmal´nâ .
@New Episode
*CFB:    a ja pervâjê načýlâ jesc´ .
*CFB:    xa-xa-xa .
*CFC:    kaho ?
*CFC:    biz´ minja ?
*CFA:    da , dolhâ .
*CFA:    praspaú .
*CFB:    samyj bal´šéj kusok .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |