fam_ch_40

fam_ch_40

@Begin

@Languages:    hyru, rus, nan

@Participants:    CFE Town, CFA Migrant, CFB Town, CFI na, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFE|40;|female|central||Town|professional||

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||

@ID:    nan|fam|CFI|13;|male|peripher||na|in_education||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFE:    be+ru

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFB:    brms

@L1 of CFI:    be

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFE:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFB:    be

@MT of CFI:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFE:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFB:    brms

@FL of CFI:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home (birthday party)

*CFE:    dzeúkê ni zvanilê ?

*CFA:    +< persname zvanilâ .

*CFA:    u ix maroz (.) dvaccýc´ vosêm hradusâú .

*CFE:    oho !

*CFA:    ta dlja sevêrâ malâ .

*CFE:    dvaccýc´ vosêm .

*CFE:    u nas vabščé nima .

*CFA:    nu , hâvarju +"/.

*CFA:    +" a ú nas pâcjaplenêjê .

*CFA:    patom , persname , čaj , čajok .

@New Episode

*CFE:    persname !

*CFE:    ne , nu što za vyxâdkê !

*CFB:    persname , sjadzi .

*CFB:    čo@w ty ?

*CFE:    pâsjadzi sa úsemê .

*CFI:    ja úžy najeúsê .

*CFA:    mužčyny nas brasajut .

*CFI:    a mjane nima , úsë .

*CFE:    +< étâ ni mužčynâ , a nipravêl´nâsc´ ikajê-tâ@w .

*CFA:    persname ni možýt smatrec´ na takojê .

*CFE:    (..) bêzabrazêjê .

*CFA:    a ty ?

*CFA:    ješ .

*CFN:    ja najelâs´ .

*CFA:    to ž ty da zaútrýšnêhâ (.) dnja jesc´ nja budzêš .

*CFA:    persname , ty (.) zaxočýš nočču jesc´ .

*CFA:    ja ž tabe tam nâlažylâ .

*CFN:    da !

*CFA:    a , nadâ xlebuškâ tabe kusočýk pâlažyc´ .

*CFA:    paru kusočkâú .

*CFA:    to ž ú cjabe nja budzêc´ tam .

*CFB:    kusočýk , da .

*CFE:    údruh zaxočýccý tabe jesc´ .

*CFE:    budzêš spac´ , spac´ , prasnešsê , jesc´ xočýccý .

*CFE:    persname , ty budzêš tokâ@w utrâm ú minskê , da ?

*CFN:    (.) v šésc´ čisov utra (.) pačci .

*CFE:    spac´ xočýccý .

*CFE:    pâdnimaccý nadâ .

*CFN:    narmal´nâ .

*CFN:    mam , čo@w tut kascej ne bylâ ?

*CFA:    rybâ .

*CFA:    u nas včéra , akazyvâjêccý , u sasedâ hulê bylê .

*CFA:    pesnê , pljaskê , a ja ničo ni slyšýlâ .

*CFE:    +< a što za praznêk ?

*CFA:    nu , navernâ , staryjê novyj hod vstričalê ljudzê .

*CFE:    dyk sën´nê .

*CFE:    s trinaccýtâhâ na čytyrnâccýtâhâ staryj novyj hod .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)