fam_ch_40

fam_ch_40

@Begin
@Languages:    hyru, rus, nan
@Participants:    CFE Town, CFA Migrant, CFB Town, CFI na, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFE|40;|female|central||Town|professional||
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||
@ID:    nan|fam|CFI|13;|male|peripher||na|in_education||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFE:    be+ru
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFB:    brms
@L1 of CFI:    be
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFE:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFB:    be
@MT of CFI:    be
@MT of CFN:    be
@FL of CFE:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFB:    brms
@FL of CFI:    brms
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home (birthday party)
*CFE:    dzeúkê ni zvanilê ?
*CFA:    +< persname zvanilâ .
*CFA:    u ix maroz (.) dvaccýc´ vosêm hradusâú .
*CFE:    oho !
*CFA:    ta dlja sevêrâ malâ .
*CFE:    dvaccýc´ vosêm .
*CFE:    u nas vabščé nima .
*CFA:    nu , hâvarju +"/.
*CFA:    +" a ú nas pâcjaplenêjê .
*CFA:    patom , persname , čaj , čajok .
@New Episode
*CFE:    persname !
*CFE:    ne , nu što za vyxâdkê !
*CFB:    persname , sjadzi .
*CFB:    čo@w ty ?
*CFE:    pâsjadzi sa úsemê .
*CFI:    ja úžy najeúsê .
*CFA:    mužčyny nas brasajut .
*CFI:    a mjane nima , úsë .
*CFE:    +< étâ ni mužčynâ , a nipravêl´nâsc´ ikajê-tâ@w .
*CFA:    persname ni možýt smatrec´ na takojê .
*CFE:    (..) bêzabrazêjê .
*CFA:    a ty ?
*CFA:    ješ .
*CFN:    ja najelâs´ .
*CFA:    to ž ty da zaútrýšnêhâ (.) dnja jesc´ nja budzêš .
*CFA:    persname , ty (.) zaxočýš nočču jesc´ .
*CFA:    ja ž tabe tam nâlažylâ .
*CFN:    da !
*CFA:    a , nadâ xlebuškâ tabe kusočýk pâlažyc´ .
*CFA:    paru kusočkâú .
*CFA:    to ž ú cjabe nja budzêc´ tam .
*CFB:    kusočýk , da .
*CFE:    údruh zaxočýccý tabe jesc´ .
*CFE:    budzêš spac´ , spac´ , prasnešsê , jesc´ xočýccý .
*CFE:    persname , ty budzêš tokâ@w utrâm ú minskê , da ?
*CFN:    (.) v šésc´ čisov utra (.) pačci .
*CFE:    spac´ xočýccý .
*CFE:    pâdnimaccý nadâ .
*CFN:    narmal´nâ .
*CFN:    mam , čo@w tut kascej ne bylâ ?
*CFA:    rybâ .
*CFA:    u nas včéra , akazyvâjêccý , u sasedâ hulê bylê .
*CFA:    pesnê , pljaskê , a ja ničo ni slyšýlâ .
*CFE:    +< a što za praznêk ?
*CFA:    nu , navernâ , staryjê novyj hod vstričalê ljudzê .
*CFE:    dyk sën´nê .
*CFE:    s trinaccýtâhâ na čytyrnâccýtâhâ staryj novyj hod .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page