fam_ch_29

fam_ch_29

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFC:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFC:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    CFA speaks on the phone; conversation at home

*CFA:    nu privet .

*CFA:    (...) ty ščé@w rabotâjêš ?

*CFA:    (...) damoj ?

*CFA:    a ú hoscê ci jdzeš žý ty ka mne ?

*CFA:    ty ž âbiščalâ účyra .

*CFA:    (...) sxadzilâ ty ?

*CFA:    (...) i što jny tabe ?

*CFA:    (...) panjatnâ .

*CFC:    persname , a čo@w ty (.) tušonku nja ješ ?

*CFC:    u nas žý mnohâ .

*CFN:    a ja úžy najelâs´ .

*CFA:    (...) zâxadzi , (...) aj , nu prêxadzi .

*CFA:    (...) nu ničohâ .

*CFA:    prêxadzi , my ždzëm .

*CFA:    davaj .

*CFA:    vsë .

*CFA:    my ždzëm .

*CFA:    (...) davaj .

*CFA:    (...) nu , âtyjdzeš .

*CFA:    vsë .

*CFA:    (...) nu č´aho ty ni znajêš ?

*CFA:    (...) nu a što ty budzêš domâ sjadzec´ ?

*CFA:    što dzelâc´ ?

*CFA:    (...) dyk idzi .

*CFA:    (...) nu dyk vo .

*CFA:    (...) nu davaj , nu .

*CFN:    nu što , idzec´ ?

*CFA:    da .

*CFA:    na minutu , skazalâ , zajdzec´ .

*CFA:    nênadolhâ .

*CFC:    ne , ta jeslê b nadoúhâ .

*CFC:    a jeslê na minutku , ja ni pajdu prâvažac´ .

*CFA:    a my s persname sxodzêm prâhuljajêms´ .

*CFA:    praúdâ , persname ?

*CFN:    oho .

*CFC:    jes .

*CFA:    ja adna pajdu .

*CFN:    jes .

*CFA:    âbéxâésés .

*CFA:    (..) da .

*CFC:    što ?

*CFA:    xarošýj ú cjabe užýn .

*CFA:    krepkêj .

*CFC:    ne , na étyj ba (.) skâúradze lučšýj ba .

*CFC:    bystrej ba .

*CFA:    net , nâbarot , ina@w padpal´vâjêc´ .

*CFA:    âbéxâésés , jes , jes , jes .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)