fam_ch_29

fam_ch_29

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFC:    brms
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFC:    be
@MT of CFN:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFC:    brms
@FL of CFN:    brms
@Situation:    CFA speaks on the phone; conversation at home
*CFA:    nu privet .
*CFA:    (...) ty ščé@w rabotâjêš ?
*CFA:    (...) damoj ?
*CFA:    a ú hoscê ci jdzeš žý ty ka mne ?
*CFA:    ty ž âbiščalâ účyra .
*CFA:    (...) sxadzilâ ty ?
*CFA:    (...) i što jny tabe ?
*CFA:    (...) panjatnâ .
*CFC:    persname , a čo@w ty (.) tušonku nja ješ ?
*CFC:    u nas žý mnohâ .
*CFN:    a ja úžy najelâs´ .
*CFA:    (...) zâxadzi , (...) aj , nu prêxadzi .
*CFA:    (...) nu ničohâ .
*CFA:    prêxadzi , my ždzëm .
*CFA:    davaj .
*CFA:    vsë .
*CFA:    my ždzëm .
*CFA:    (...) davaj .
*CFA:    (...) nu , âtyjdzeš .
*CFA:    vsë .
*CFA:    (...) nu č´aho ty ni znajêš ?
*CFA:    (...) nu a što ty budzêš domâ sjadzec´ ?
*CFA:    što dzelâc´ ?
*CFA:    (...) dyk idzi .
*CFA:    (...) nu dyk vo .
*CFA:    (...) nu davaj , nu .
*CFN:    nu što , idzec´ ?
*CFA:    da .
*CFA:    na minutu , skazalâ , zajdzec´ .
*CFA:    nênadolhâ .
*CFC:    ne , ta jeslê b nadoúhâ .
*CFC:    a jeslê na minutku , ja ni pajdu prâvažac´ .
*CFA:    a my s persname sxodzêm prâhuljajêms´ .
*CFA:    praúdâ , persname ?
*CFN:    oho .
*CFC:    jes .
*CFA:    ja adna pajdu .
*CFN:    jes .
*CFA:    âbéxâésés .
*CFA:    (..) da .
*CFC:    što ?
*CFA:    xarošýj ú cjabe užýn .
*CFA:    krepkêj .
*CFC:    ne , na étyj ba (.) skâúradze lučšýj ba .
*CFC:    bystrej ba .
*CFA:    net , nâbarot , ina@w padpal´vâjêc´ .
*CFA:    âbéxâésés , jes , jes , jes .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page