fam_ch_52

fam_ch_52

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    CFA Migrant, CFL Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFL|38;|female|central||Town|professional||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFL:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFL:    brms
@FL of CFA:    brms
@FL of CFL:    brms
@Situation:    Conversation at home (while looking at photographs)
*CFA:    narmal´nâ , persname .
*CFA:    čityrê razâ .
*CFA:    pervyj raz (.) prašlo , úsë narmal´nâ .
*CFA:    útaréj , trec´cêj , a patom +/.
*CFL:    a ja hâvarilâ étyj samyj +...
*CFL:    nu , persname ž rabotâjêc´ (.) s susedkâj s tvajoj .
*CFL:    s étyj +...
*CFL:    ja +"/.
*CFL:    +" oj , persname rimonty , rimonty .
*CFL:    ja hâvarju +"/.
*CFL:    +" mâladzec .
*CFL:    hâvarju +...
*CFL:    +" sabe rimonty , a ljudzêm hâvarju ["-"] što zrja dzelâjêc´ .
*CFL:    +" oj , nu ina@w ž užy ni spical´nâ .
*CFL:    dyk ja hâvarju +"/.
*CFL:    +" nu pravêl´nâ , ni spical´nâ .
*CFL:    hâvarju +...
*CFA:    +" a mne at étâhâ lehčê ?
*CFL:    ina@w , havorêt , prêdlahalâ užé , étâ samâjê , štob , nu , kupic´ abojê , paklejêc´ .
*CFL:    prêdlahalâ druhim .
*CFL:    a neštâ tvaja , mol , persname zâxacelâ tol´kâ vo takejê , i úsë .
*CFL:    +" ja b , možý , i dâražéjšýjê kupilâ .
*CFL:    a čo@w ty nja xočýš dâražéjšýjê ?
*CFA:    xto ?
*CFA:    jna mne prêdlahalâ kupic´ ?
*CFL:    da .
*CFA:    nu , ina@w mne prêdlahalâ kupic´ , pravêl´nâ , ´ paklejêc´ pâtalok .
*CFA:    dyk a pâtalok ina@w mne budzêt klejêc´ ?
*CFA:    plêntusa nadâ âtryvac´ .
*CFA:    a écê samyjê , úsë , va-pervyx +...
*CFA:    a vâ-útaryx +/.
*CFL:    +< ty pâdsčitalâ by vsë i (.) vystâvêlâ +/.
*CFA:    étâ nadâ úsju kuxnju pêrjaklejêvâc´ .
*CFL:    da .
*CFA:    a vâ-útaryx , ja skazalâ , ja zimoj klejêc´ nja budu .
*CFA:    hâvarju +"/.
*CFA:    +" iš´čicê abojê .
*CFA:    pâtamu što zimoju , znajêš , ino@w ž +...
*CFA:    va-pervyx , letâm u nas ú takuju +...
*CFA:    ú žaru takuju my klejêlê .
*CFA:    úsë vysâxlâ , úsë xârašo .
*CFA:    vabščé ž vo , vabščé ni adnéj marščynâčkê nidze ne bylâ .
*CFA:    pâtalok vabščé tak lëh xârašo , nu .
*CFL:    +< ne , nu tak xârašo , plêntusa , nu .
*CFA:    (..) a tak , étyt samyj , ni znaju .
*CFL:    tak što .
*CFL:    dyk što , vy úžy jezdzêlê na irinu dârafejêvu ?
*CFA:    da , étâ jezdzêlâ maja persname sivodnê ú birëzkê na irinu dârafejêvu .
*CFA:    takajê , panravêlâs´ joj .
*CFA:    +" mam , ty prêdstaúljajêš , ja s jej râzhavarêvâlâ !
*CFA:    oj-ja-joj !
*CFL:    nu mâladcy , mâladcy .
*CFA:    +< vot prêvizla écêx samyx +/.
*CFL:    mirskêj zamâk .
*CFL:    ú kancércê prênimajêt učascêjê +/.
*CFA:    vot .
*CFA:    tak što takijê pêrahi .
*CFA:    tak što ja nadzejus´ , što jna mne letâm budzêc´ dzelâc´ rimont .
*CFL:    nu , ty nja skromnêčýj .
*CFA:    ne , nu jna mjane čytyrê razâ zâlila .
*CFL:    jeslê učésc´ +...
*CFL:    čytyrê razâ , da .
*CFL:    skažy , étâ možnâ bylo užé +/.
*CFA:    ty ni prêdstaúljajêš , persname .
*CFA:    pervyj raz , nu ladnâ , tam čuc´-čuc´ ščé@w .
*CFA:    vo , tokâ@w my pârêmancirâvâlê +...
*CFA:    ščé@w maja sistra byla .
*CFA:    tam čuc´-čuc´ .
*CFA:    nu , dumâlâ , pjatno ž , belyjê abojê , tak prostâ što cëmnâ tak .
*CFA:    a patom , étyt samyj , vysâxlâ , vsë narmal´nâ .
*CFA:    vtaréj raz iščo bol´šý pašlo , sjuda .
*CFA:    vysâxlâ , râs´cjanulâs´ , úsë narmal´nâ .
*CFA:    trec´cêj raz prêxažu , s céntrâ (.) úsja scina vo .
*CFA:    tam užo visic´ vo tak vo .
*CFA:    úsë pa scjane tak vo (.) l´joccý .
*CFA:    tam užy pâatklejêlâs´ pa bakam , da .
*CFL:    +< úsë plyvët .
*CFL:    razryú sercý srazu .
*CFA:    +< nu , dumâju , úsë .
*CFA:    ja k joj bjahom .
*CFA:    tyry-byry , úsë takojê .
*CFA:    vysyxlê écê abojê .
*CFA:    abojê , vidzêš , xarošýjê .
*CFA:    vinilâvyjê .
*CFA:    usë-taki xarošýjê ani abojê .
*CFA:    kačýstvâ .
*CFL:    nu da .
*CFL:    patracêúsê , dyk +/.
*CFA:    nu ni sil´nâ ani takejê i dârahejê , štob užy tam patracêúsê .
*CFA:    ja b ni skazalâ .
*CFL:    ty znajêš što ?
*CFL:    ú princýpê , ja znajêš za što ?
*CFL:    što ja ni xaču +...
*CFL:    u nas kuxân´kâ ž malên´kâjê , tak ?
*CFL:    i ú nas očýn´ mnohâ (.) étyx , lapêkâú .
*CFL:    pâtamu što tam kusočýk , tam kusočýk nadâ klejêc´ .
*CFL:    a étâ vinilâvyjê , ix žý ž tokâ@w nadâ v styk .
*CFL:    druh_na_druhâ iny@w ž ni klejuccý možýt , libâ xx nadâ prostâ druhijê pa kačýstvu pâdabrac´ , štob ani +...
*CFL:    men´šý vypuklâhâ risunkâ bylo .
*CFL:    štob bolêjê vo tak vo ravnej , hlažčý bylâ .
*CFL:    tada@w jny , možý , druh_nê_na_druhâ klejuccý .
*CFL:    a kahda any vot +...
*CFL:    risunâk tak (.) vot , jak u persname tam takajê , iny@w ni očýn´ .
*CFL:    iny@w tada@w znajêš što ?
*CFL:    švy očýn´ tolstyjê pâlučajuccý , i buhrom .
*CFL:    a mne tam vsivo liš nadâ (.) tri trubkê .
*CFA:    na tvaju kuxân´ku tri trubkê ?
*CFL:    da .
*CFA:    ty što ?
*CFL:    pânimajêš , dva malâ .
*CFL:    dve trubkê malâ .
*CFA:    tri mnohâ .
*CFL:    a tri mnohâ .
*CFL:    ni rybâ , ni mjasâ tak .
*CFL:    i âstajeccý , što ni rybâ , ni mjasâ .
*CFA:    nu jasnâ .
*CFL:    ni tudoj i ni sjudoj .
*CFL:    vot .
*CFL:    pajetâmu takijê pêragi .
*CFL:    ikejê@w tut kvetkê !
*CFL:    ikej@w tut kaktus !
*CFA:    +< a nima tut nijakêx kvetâk !
*CFL:    rjatuj , rjatuj , rjatuj !
*CFL:    u nas u klasê takej vo byú .
*CFL:    jaho zabylê paru raz palic´ , jamu prisniúsê <bobêk zdox>["] .
*CFA:    aha , jon ljubêc´ .
*CFL:    jamu (.) usë +/.
*CFA:    persname , sâladzi .
*CFA:    ščas@w ja .
*CFL:    oj , sâladzju .
*CFA:    sâladzi , ni žalej .
*CFA:    ni s´tisnjajs´ .
*CFL:    da , pravêl´nâ .
*CFL:    jak my pilê čaj v étym samym +...
*CFL:    slyšýš , na mitodâb´´jêdzinenêjê .
*CFL:    dzevâč´kê kanfety tam pastavêlê , persname .
*CFL:    i oj , čaj s kanfetâmê .
*CFL:    nu tahda biz saxârâ .
*CFL:    a ja palezlâ za saxârâm , dyk ani na minja +"/.
*CFL:    +" oj , ty ščé@w i s saxârâm .
*CFL:    hâvarju +"/.
*CFL:    +" znajêtê što ?
*CFL:    hâvarju +"/.
*CFL:    +" vy pa princýpu .
*CFL:    hâvarju +"/.
*CFL:    +" jeslê čaj s saxârâm , to rukê myc´ bjaz mylâ .
*CFA:    (..) mâladzec !
*CFL:    patom iny@w +...
*CFL:    patom , étâ samâjê , iny@w (.) nja vydzêržýlê .
*CFL:    usë-taki kanfety tam .
*CFL:    ni pâcjanulê tuju sladâsc´ , katorâj im xacelâs´ .
*CFA:    kanfety kanfetâmê , da ?
*CFL:    da , a saxâr (.) pâdavaj .
*CFL:    ja hâvarju +"/.
*CFL:    +" vo !
*CFL:    +" na mjane hâvarju ["-"] hâvarilê , a samê .
*CFL:    iny@w smijalêsê .
*CFL:    vot .
*CFA:    tak , persname , minutâčku .
*CFA:    ja ščas@w zabrošu .
*CFL:    zabrasyvâj !
*CFA:    a to +...
*CFA:    dze tam persname ?
*CFA:    možý , jna čaj pap´´jec´ ?
*CFL:    ne , ja jej tokâ@w što +...
*CFL:    persname ladkê dzelâú .
*CFL:    tak my ladyčýk (.) troxu .
*CFA:    nu jasnâ .
*CFL:    i č´aj ana pila tol´kâ što .
@End
(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page