fam_ch_52

fam_ch_52

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    CFA Migrant, CFL Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFL|38;|female|central||Town|professional||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFL:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFL:    brms

@FL of CFA:    brms

@FL of CFL:    brms

@Situation:    Conversation at home (while looking at photographs)

*CFA:    narmal´nâ , persname .

*CFA:    čityrê razâ .

*CFA:    pervyj raz (.) prašlo , úsë narmal´nâ .

*CFA:    útaréj , trec´cêj , a patom +/.

*CFL:    a ja hâvarilâ étyj samyj +...

*CFL:    nu , persname ž rabotâjêc´ (.) s susedkâj s tvajoj .

*CFL:    s étyj +...

*CFL:    ja +"/.

*CFL:    +" oj , persname rimonty , rimonty .

*CFL:    ja hâvarju +"/.

*CFL:    +" mâladzec .

*CFL:    hâvarju +...

*CFL:    +" sabe rimonty , a ljudzêm hâvarju ["-"] što zrja dzelâjêc´ .

*CFL:    +" oj , nu ina@w ž užy ni spical´nâ .

*CFL:    dyk ja hâvarju +"/.

*CFL:    +" nu pravêl´nâ , ni spical´nâ .

*CFL:    hâvarju +...

*CFA:    +" a mne at étâhâ lehčê ?

*CFL:    ina@w , havorêt , prêdlahalâ užé , étâ samâjê , štob , nu , kupic´ abojê , paklejêc´ .

*CFL:    prêdlahalâ druhim .

*CFL:    a neštâ tvaja , mol , persname zâxacelâ tol´kâ vo takejê , i úsë .

*CFL:    +" ja b , možý , i dâražéjšýjê kupilâ .

*CFL:    a čo@w ty nja xočýš dâražéjšýjê ?

*CFA:    xto ?

*CFA:    jna mne prêdlahalâ kupic´ ?

*CFL:    da .

*CFA:    nu , ina@w mne prêdlahalâ kupic´ , pravêl´nâ , ´ paklejêc´ pâtalok .

*CFA:    dyk a pâtalok ina@w mne budzêt klejêc´ ?

*CFA:    plêntusa nadâ âtryvac´ .

*CFA:    a écê samyjê , úsë , va-pervyx +...

*CFA:    a vâ-útaryx +/.

*CFL:    +< ty pâdsčitalâ by vsë i (.) vystâvêlâ +/.

*CFA:    étâ nadâ úsju kuxnju pêrjaklejêvâc´ .

*CFL:    da .

*CFA:    a vâ-útaryx , ja skazalâ , ja zimoj klejêc´ nja budu .

*CFA:    hâvarju +"/.

*CFA:    +" iš´čicê abojê .

*CFA:    pâtamu što zimoju , znajêš , ino@w ž +...

*CFA:    va-pervyx , letâm u nas ú takuju +...

*CFA:    ú žaru takuju my klejêlê .

*CFA:    úsë vysâxlâ , úsë xârašo .

*CFA:    vabščé ž vo , vabščé ni adnéj marščynâčkê nidze ne bylâ .

*CFA:    pâtalok vabščé tak lëh xârašo , nu .

*CFL:    +< ne , nu tak xârašo , plêntusa , nu .

*CFA:    (..) a tak , étyt samyj , ni znaju .

*CFL:    tak što .

*CFL:    dyk što , vy úžy jezdzêlê na irinu dârafejêvu ?

*CFA:    da , étâ jezdzêlâ maja persname sivodnê ú birëzkê na irinu dârafejêvu .

*CFA:    takajê , panravêlâs´ joj .

*CFA:    +" mam , ty prêdstaúljajêš , ja s jej râzhavarêvâlâ !

*CFA:    oj-ja-joj !

*CFL:    nu mâladcy , mâladcy .

*CFA:    +< vot prêvizla écêx samyx +/.

*CFL:    mirskêj zamâk .

*CFL:    ú kancércê prênimajêt učascêjê +/.

*CFA:    vot .

*CFA:    tak što takijê pêrahi .

*CFA:    tak što ja nadzejus´ , što jna mne letâm budzêc´ dzelâc´ rimont .

*CFL:    nu , ty nja skromnêčýj .

*CFA:    ne , nu jna mjane čytyrê razâ zâlila .

*CFL:    jeslê učésc´ +...

*CFL:    čytyrê razâ , da .

*CFL:    skažy , étâ možnâ bylo užé +/.

*CFA:    ty ni prêdstaúljajêš , persname .

*CFA:    pervyj raz , nu ladnâ , tam čuc´-čuc´ ščé@w .

*CFA:    vo , tokâ@w my pârêmancirâvâlê +...

*CFA:    ščé@w maja sistra byla .

*CFA:    tam čuc´-čuc´ .

*CFA:    nu , dumâlâ , pjatno ž , belyjê abojê , tak prostâ što cëmnâ tak .

*CFA:    a patom , étyt samyj , vysâxlâ , vsë narmal´nâ .

*CFA:    vtaréj raz iščo bol´šý pašlo , sjuda .

*CFA:    vysâxlâ , râs´cjanulâs´ , úsë narmal´nâ .

*CFA:    trec´cêj raz prêxažu , s céntrâ (.) úsja scina vo .

*CFA:    tam užo visic´ vo tak vo .

*CFA:    úsë pa scjane tak vo (.) l´joccý .

*CFA:    tam užy pâatklejêlâs´ pa bakam , da .

*CFL:    +< úsë plyvët .

*CFL:    razryú sercý srazu .

*CFA:    +< nu , dumâju , úsë .

*CFA:    ja k joj bjahom .

*CFA:    tyry-byry , úsë takojê .

*CFA:    vysyxlê écê abojê .

*CFA:    abojê , vidzêš , xarošýjê .

*CFA:    vinilâvyjê .

*CFA:    usë-taki xarošýjê ani abojê .

*CFA:    kačýstvâ .

*CFL:    nu da .

*CFL:    patracêúsê , dyk +/.

*CFA:    nu ni sil´nâ ani takejê i dârahejê , štob užy tam patracêúsê .

*CFA:    ja b ni skazalâ .

*CFL:    ty znajêš što ?

*CFL:    ú princýpê , ja znajêš za što ?

*CFL:    što ja ni xaču +...

*CFL:    u nas kuxân´kâ ž malên´kâjê , tak ?

*CFL:    i ú nas očýn´ mnohâ (.) étyx , lapêkâú .

*CFL:    pâtamu što tam kusočýk , tam kusočýk nadâ klejêc´ .

*CFL:    a étâ vinilâvyjê , ix žý ž tokâ@w nadâ v styk .

*CFL:    druh_na_druhâ iny@w ž ni klejuccý možýt , libâ xx nadâ prostâ druhijê pa kačýstvu pâdabrac´ , štob ani +...

*CFL:    men´šý vypuklâhâ risunkâ bylo .

*CFL:    štob bolêjê vo tak vo ravnej , hlažčý bylâ .

*CFL:    tada@w jny , možý , druh_nê_na_druhâ klejuccý .

*CFL:    a kahda any vot +...

*CFL:    risunâk tak (.) vot , jak u persname tam takajê , iny@w ni očýn´ .

*CFL:    iny@w tada@w znajêš što ?

*CFL:    švy očýn´ tolstyjê pâlučajuccý , i buhrom .

*CFL:    a mne tam vsivo liš nadâ (.) tri trubkê .

*CFA:    na tvaju kuxân´ku tri trubkê ?

*CFL:    da .

*CFA:    ty što ?

*CFL:    pânimajêš , dva malâ .

*CFL:    dve trubkê malâ .

*CFA:    tri mnohâ .

*CFL:    a tri mnohâ .

*CFL:    ni rybâ , ni mjasâ tak .

*CFL:    i âstajeccý , što ni rybâ , ni mjasâ .

*CFA:    nu jasnâ .

*CFL:    ni tudoj i ni sjudoj .

*CFL:    vot .

*CFL:    pajetâmu takijê pêragi .

*CFL:    ikejê@w tut kvetkê !

*CFL:    ikej@w tut kaktus !

*CFA:    +< a nima tut nijakêx kvetâk !

*CFL:    rjatuj , rjatuj , rjatuj !

*CFL:    u nas u klasê takej vo byú .

*CFL:    jaho zabylê paru raz palic´ , jamu prisniúsê <bobêk zdox>["] .

*CFA:    aha , jon ljubêc´ .

*CFL:    jamu (.) usë +/.

*CFA:    persname , sâladzi .

*CFA:    ščas@w ja .

*CFL:    oj , sâladzju .

*CFA:    sâladzi , ni žalej .

*CFA:    ni s´tisnjajs´ .

*CFL:    da , pravêl´nâ .

*CFL:    jak my pilê čaj v étym samym +...

*CFL:    slyšýš , na mitodâb´´jêdzinenêjê .

*CFL:    dzevâč´kê kanfety tam pastavêlê , persname .

*CFL:    i oj , čaj s kanfetâmê .

*CFL:    nu tahda biz saxârâ .

*CFL:    a ja palezlâ za saxârâm , dyk ani na minja +"/.

*CFL:    +" oj , ty ščé@w i s saxârâm .

*CFL:    hâvarju +"/.

*CFL:    +" znajêtê što ?

*CFL:    hâvarju +"/.

*CFL:    +" vy pa princýpu .

*CFL:    hâvarju +"/.

*CFL:    +" jeslê čaj s saxârâm , to rukê myc´ bjaz mylâ .

*CFA:    (..) mâladzec !

*CFL:    patom iny@w +...

*CFL:    patom , étâ samâjê , iny@w (.) nja vydzêržýlê .

*CFL:    usë-taki kanfety tam .

*CFL:    ni pâcjanulê tuju sladâsc´ , katorâj im xacelâs´ .

*CFA:    kanfety kanfetâmê , da ?

*CFL:    da , a saxâr (.) pâdavaj .

*CFL:    ja hâvarju +"/.

*CFL:    +" vo !

*CFL:    +" na mjane hâvarju ["-"] hâvarilê , a samê .

*CFL:    iny@w smijalêsê .

*CFL:    vot .

*CFA:    tak , persname , minutâčku .

*CFA:    ja ščas@w zabrošu .

*CFL:    zabrasyvâj !

*CFA:    a to +...

*CFA:    dze tam persname ?

*CFA:    možý , jna čaj pap´´jec´ ?

*CFL:    ne , ja jej tokâ@w što +...

*CFL:    persname ladkê dzelâú .

*CFL:    tak my ladyčýk (.) troxu .

*CFA:    nu jasnâ .

*CFL:    i č´aj ana pila tol´kâ što .

@End

(Stand: 09.06.2021)