fam_ch_53

fam_ch_53

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    CFA Migrant, CFL Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFL|38;|female|central||Town|professional||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFL:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFL:    brms
@FL of CFA:    brms
@FL of CFL:    brms
@Situation:    Conversation at home
*CFA:    ty ni znajêš , nixto ni jedzêt (.) na kursy ?
*CFL:    ú mâhilëú ?
*CFA:    aha .
*CFL:    znaju .
*CFA:    xto ?
*CFL:    ty dumâjêš , s našýj ?
*CFL:    ni s našýj školy , a (.) persname persname jedzêt .
*CFA:    a , persname ja +...
*CFA:    a jna ikejê@w klasy ?
*CFL:    ina@w ni klasy .
*CFL:    ina@w ruskêj jazyk (.) v lipâúkê .
*CFA:    ne , ne .
*CFA:    a mne imênnâ pa načal´nym .
*CFA:    nixto ni jedzêt ?
*CFL:    +< a što ty xočêš ?
*CFA:    to što ja jedu , persname .
*CFL:    (..) oj , kada@w ?
*CFA:    vo (.) sa sleduščýhâ pânidzel´nêkâ .
*CFL:    i xto cjabe zâminjajêc´ ?
*CFL:    ščas@w skažýt , persname persname .
*CFA:    nu , dyk ja ž dve njadzelê , a tam užy hljadzicê samê .
*CFA:    jak xočýcê .
*CFA:    ščas@w žý ž abyčnâ jany (.) dzeljuc´ .
*CFA:    (..) ni tak , jak ran´šý .
*CFL:    nu ú samâm dzelê .
*CFL:    ran´šý staú narmal´nâ , atvëú , pravëú úsë étâ samâjê .
*CFL:    s´ cjabe i spros , s´ cjabe i úsë .
*CFA:    nu ni znaju ja .
*CFL:    s pânidzel´nêkâ .
*CFL:    ja šo-tâ v étâm hadu vabšče užé .
*CFL:    ni v étâm , ni ú prošlym .
*CFL:    ni âdnaho dnja nêkada@w ni pâdrabotâlâ , ni byla na pâdrabotkê .
*CFA:    (.) nu tada@w hâvari .
*CFL:    v princýpê , možnâ i skazac´ persname .
*CFA:    nidzelju ty puskaj , nidzelju persname .
*CFA:    (...) oj , što jta ja pastavêlâ ?
*CFL:    (..) tak cibja pâsylajut na kursy .
*CFA:    da .
@New Episode
*CFL:    dve nidzelê ž , da ?
*CFA:    da !
*CFL:    a šč´as@w ani , pa-mojmu , vse kursy pa dve nidzelê .
*CFL:    a (.) dadut écê samyjê , kâmândzirovâčnyjê , ilê kak ?
*CFA:    nu ja iščo ni xadzilâ .
*CFA:    pajdu zaútrâ .
*CFL:    pajdzëš zaútrâ usilênnâ prasic´ ?
*CFA:    pajdu zaútrâ , a kak žý ?
*CFA:    a što ú nas ?
*CFA:    zarplatâ kada@w byla ?
*CFA:    s čem ja pajedu ?
*CFA:    cim bolêjê (.) praznêkê , úsë étâ .
*CFA:    drêbidzen´ raznâjê .
*CFL:    praznêkê ta vabščé .
*CFA:    slušýj .
*CFA:    ú cibe ničohâ netu (.) pa čtenêju ?
*CFA:    ja ž pišu .
*CFA:    tam žý ž nadâ tiper´ rêfirat , navernâ ?
*CFA:    vun persname byla (.) persname paslednêj raz , dyk hâvarilâ , rêfirat pisalê .
*CFA:    tak étyt samyj +/.
*CFL:    cipâ dakladâ ?
*CFA:    rêfirat (.) na dvaccýc´ pjac´ , triccýc´ stranic ručnovâ cekstâ .
*CFA:    ilê dzesêc´ , pitnaccýc´ pičatnâhâ .
*CFA:    pomnêš ?
*CFA:    nu a persname xuc´ pridzec´ ?
*CFA:    nu i tamâ cemy jesc´ .
*CFA:    ja šo-tâ (.) vybrâlâ (.) čtenêjê .
*CFA:    nu účyra pisalâ , ú mjane tokâ@w dvinaccýc´ stranic .
*CFA:    prêlažénêjê tam raznyjê , urok , vsë étê samyjê , tam (.) što-nibudz´ , tablicý ikejê@w , étâ ni v sčët .
*CFA:    imênnâ čystâhâ rêfiratâ .
*CFA:    (..) ú cibe nima tam takohâ vot , stacej kakix-nibudz´ ?
*CFA:    zajdu zaútrâ k persname persname .
*CFA:    možý , ú jaje tam što-nibudz´ josc´ .
*CFL:    vo , vo , vo .
*CFL:    ú mitodkâbinet što-nibudz´ .
*CFL:    puskaj dajuc´ .
*CFA:    xuc´ ba mne +...
*CFA:    ja tak dumâlâ , xvacêc´ ú mjane .
*CFA:    dyk mne xuc´ ba na čýrnavuju nâpisac´ .
*CFA:    a tam ba užy pêrêpisalâ (.) vêčyramê .
*CFL:    +< tabe znajêš što ?
*CFL:    tabe b nadâ bylâ b , aha , pâsmatrec´ , možý , ty knižkê b kakijê kupilâ , lêcêraturu što-nibudz´ ba .
*CFL:    u (.) mâhilëú sam ba s´´jezdzêú , jeslê b âtpuscilê dnja na dva .
*CFA:    da ?
*CFA:    vo éty , da ?
*CFA:    ukusnyjê .
*CFA:    svežýjê .
*CFA:    ni znaju , možý , ne .
*CFA:    ta knižkê patom .
*CFA:    ja vun pâzvanju , možý , tam josc´ .
*CFL:    ja xaču .
*CFL:    mne nadâ ruskêj jazyk čytvërtyj klas .
*CFA:    našo tabe čyc´vërtyj klas ?
*CFL:    nu ja ž vjadu čytvërtyj klas .
*CFA:    dyk užy skorâ zakončýš .
*CFL:    (..) a praverkâ ú aprelê .
*CFL:    oj , u fêvrale .
*CFL:    da , u fêvrale praverkâ .
*CFA:    oj , xuc´ ba jna byla kada@w mjane nja budzêc´ .
*CFA:    ilê na kanikulâx .
*CFA:    kada@w my budzêm na kanikulâx dâpalnicêl´nyx .
*CFL:    zdrascê@w !
*CFL:    dzêlavéjê vy !
*CFA:    a što ?
*CFL:    dzêlavéjê vy , dzêlavéjê .
*CFA:    ja prijedu s kursâú vumnâjê takajê !
*CFL:    vo !
*CFL:    točnâ !
*CFL:    umnejê vsex .
*CFL:    i úse srazu k tabe .
*CFL:    xto tamâ ?
*CFA:    persname .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page