fam_ch_5

fam_ch_5

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFN Town, CFA Migrant

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of CFN:    brms

@L1 of CFA:    brms

@MT of CFN:    be

@MT of CFA:    be

@FL of CFN:    brms

@FL of CFA:    brms

@Situation:    Conversation at home (in the kitchen)

*CFN:    ne pol´zujêms´ .

*CFA:    oj !

*CFA:    nu vo jna ljažyc´ , pol´zujsê .

*CFA:    von´ ina@w , novên´kêjê pačci , čyscên´kâjê .

*CFA:    nu dyk .

*CFA:    ta ž u vas tam vada +...

*CFA:    úključyú .

*CFA:    (.) u vas žý ničohâ žyrnâhâ .

*CFA:    vy ž tam (.) úsë takojê xx +...

*CFA:    doč , na vykên´ , pažalustâ , vy ž tam úsë takojê dzêjecičýskâjê +...

*CFA:    stop , stop , stop , stop , stop .

*CFA:    a , na iščé vo jetâ vo .

*CFA:    (..) ty úzila rukamê ?

*CFA:    be .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)