fam_ch_45

fam_ch_45

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    CFA Migrant
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@MT of CFA:    be
@FL of CFA:    brms
@Situation:    CFA speaks on the phone
*CFA:    što ?
*CFA:    (...) lahêr´ zimnêj budzêc´ ?
*CFA:    (...) a božý moj !
*CFA:    persname !
*CFA:    nu ni mahla ty mne papozžý sâabščyc´ ?
*CFA:    (...) da ?
*CFA:    ox , kakajê ty xarošýjê !
*CFA:    oj blin !
*CFA:    a čaho jta jon prec´ ?
*CFA:    (...) nu .
*CFA:    v smyslê ?
*CFA:    na kanikulâx ?
*CFA:    (...) da .
*CFA:    (...) spasibâ .
*CFA:    persname , ja cjabe pêrjab´´ju .
*CFA:    slušýj .
*CFA:    dyk a čaho mne , étyt samyj +...
*CFA:    ty úžy úsë râsplanirâvâlâ , kuda mjane ?
*CFA:    ja tokâ@w davaj vyslušýju .
*CFA:    (...) da .
*CFA:    (...) da ?
*CFA:    pa skol´kâ nam tam vyxodzêt ?
*CFA:    (...) pa poldnja dva razâ ?
*CFA:    a možnâ ja adzin dzen´ (.) polnâsc´ju ?
*CFA:    (...) nil´zja , da ?
*CFA:    nu ladnâ .
*CFA:    nu staú tam , kada@w +...
*CFA:    kada@w pastavêš , tada@w staú .
*CFA:    tokâ@w (.) pjatnêcu , persname , žylacêl´nâ ni staú , jeslê možnâ .
*CFA:    (...) da ?
*CFA:    (...) i v subotu ?
*CFA:    (...) a .
*CFA:    dvaccýc´ dzivja@k +...
*CFA:    nu staú .
*CFA:    (...) nu staú , nu .
*CFA:    staú užy , persname , tam patom +...
*CFA:    (...) jasnâ .
*CFA:    dyk a što , nas i prâvirjac´ iščé buduc´ ?
*CFA:    malâ taho , što rabotâc´ , dyk iščé prâvirjac´ buduc´ ?
*CFA:    (...) nu da , balâvnyjê .
*CFA:    da , da , da .
*CFA:    (...) nu tam persname , nu jon užy ispravêús´ .
*CFA:    jon užy takej narmal´nyj staú , ja ni znaju .
*CFA:    (...) a xto jaho znajêc´ ?
*CFA:    možý , s prijutâ i spixnuc´ .
*CFA:    (...) persname u mjane persname .
*CFA:    (...) nu , vy hljadzicê tam , jak xočýcê , samê , aha .
*CFA:    dyk šo , nadâ zâjaúlenêjê sâbirac´ užy , persname ?
*CFA:    (...) a âstal´nyx ni brac´ ?
*CFA:    (...) a , vo s takimê vo , da ?
*CFA:    a jeslê iny@w ni zaxočuc´ ?
*CFA:    nu úrjad li .
*CFA:    a , persname tam sâbirajêccý +...
*CFA:    na jolku kuda-tâ sâbirajêccý (.) u homêl´ .
*CFA:    nu ta mne nadâ pâzvanic´ radzicêlêm .
*CFA:    slušýj .
*CFA:    (...) aha .
*CFA:    (...) xârašo .
*CFA:    a s kakovâ pa kakovâ ?
*CFA:    (...) s dvaccýc´ šystovâ pa triccýc´ +...
*CFA:    pa čyc´vërtâjê , da ?
*CFA:    (...) slušýj , i sa skal´ka da skal´ka ?
*CFA:    biz sna ž , ja nadzejus´ ?
*CFA:    (...) ty što ?
*CFA:    (...) nu dobrê .
*CFA:    xârašo .
*CFA:    ja tada@w pêrêzvanju im (.) i +...
*CFA:    persname , mne kažýccý , sâhlasjaccý .
*CFA:    čem iny@w tam , étyt samyj +...
*CFA:    nu spasibâ , persname persname , abradâvâlâ .
*CFA:    (...) nu davaj , aha .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page