fam_ch_45

fam_ch_45

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    CFA Migrant

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@MT of CFA:    be

@FL of CFA:    brms

@Situation:    CFA speaks on the phone

*CFA:    što ?

*CFA:    (...) lahêr´ zimnêj budzêc´ ?

*CFA:    (...) a božý moj !

*CFA:    persname !

*CFA:    nu ni mahla ty mne papozžý sâabščyc´ ?

*CFA:    (...) da ?

*CFA:    ox , kakajê ty xarošýjê !

*CFA:    oj blin !

*CFA:    a čaho jta jon prec´ ?

*CFA:    (...) nu .

*CFA:    v smyslê ?

*CFA:    na kanikulâx ?

*CFA:    (...) da .

*CFA:    (...) spasibâ .

*CFA:    persname , ja cjabe pêrjab´´ju .

*CFA:    slušýj .

*CFA:    dyk a čaho mne , étyt samyj +...

*CFA:    ty úžy úsë râsplanirâvâlâ , kuda mjane ?

*CFA:    ja tokâ@w davaj vyslušýju .

*CFA:    (...) da .

*CFA:    (...) da ?

*CFA:    pa skol´kâ nam tam vyxodzêt ?

*CFA:    (...) pa poldnja dva razâ ?

*CFA:    a možnâ ja adzin dzen´ (.) polnâsc´ju ?

*CFA:    (...) nil´zja , da ?

*CFA:    nu ladnâ .

*CFA:    nu staú tam , kada@w +...

*CFA:    kada@w pastavêš , tada@w staú .

*CFA:    tokâ@w (.) pjatnêcu , persname , žylacêl´nâ ni staú , jeslê možnâ .

*CFA:    (...) da ?

*CFA:    (...) i v subotu ?

*CFA:    (...) a .

*CFA:    dvaccýc´ dzivja@k +...

*CFA:    nu staú .

*CFA:    (...) nu staú , nu .

*CFA:    staú užy , persname , tam patom +...

*CFA:    (...) jasnâ .

*CFA:    dyk a što , nas i prâvirjac´ iščé buduc´ ?

*CFA:    malâ taho , što rabotâc´ , dyk iščé prâvirjac´ buduc´ ?

*CFA:    (...) nu da , balâvnyjê .

*CFA:    da , da , da .

*CFA:    (...) nu tam persname , nu jon užy ispravêús´ .

*CFA:    jon užy takej narmal´nyj staú , ja ni znaju .

*CFA:    (...) a xto jaho znajêc´ ?

*CFA:    možý , s prijutâ i spixnuc´ .

*CFA:    (...) persname u mjane persname .

*CFA:    (...) nu , vy hljadzicê tam , jak xočýcê , samê , aha .

*CFA:    dyk šo , nadâ zâjaúlenêjê sâbirac´ užy , persname ?

*CFA:    (...) a âstal´nyx ni brac´ ?

*CFA:    (...) a , vo s takimê vo , da ?

*CFA:    a jeslê iny@w ni zaxočuc´ ?

*CFA:    nu úrjad li .

*CFA:    a , persname tam sâbirajêccý +...

*CFA:    na jolku kuda-tâ sâbirajêccý (.) u homêl´ .

*CFA:    nu ta mne nadâ pâzvanic´ radzicêlêm .

*CFA:    slušýj .

*CFA:    (...) aha .

*CFA:    (...) xârašo .

*CFA:    a s kakovâ pa kakovâ ?

*CFA:    (...) s dvaccýc´ šystovâ pa triccýc´ +...

*CFA:    pa čyc´vërtâjê , da ?

*CFA:    (...) slušýj , i sa skal´ka da skal´ka ?

*CFA:    biz sna ž , ja nadzejus´ ?

*CFA:    (...) ty što ?

*CFA:    (...) nu dobrê .

*CFA:    xârašo .

*CFA:    ja tada@w pêrêzvanju im (.) i +...

*CFA:    persname , mne kažýccý , sâhlasjaccý .

*CFA:    čem iny@w tam , étyt samyj +...

*CFA:    nu spasibâ , persname persname , abradâvâlâ .

*CFA:    (...) nu davaj , aha .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)