fam_ch_4

fam_ch_4

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town, CFB Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFC:    brms
@L1 of CFN:    brms
@L1 of CFB:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFC:    be
@MT of CFN:    be
@MT of CFB:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFC:    brms
@FL of CFN:    brms
@FL of CFB:    brms
@Situation:    Conversation at home (in the kitchen)
*CFA:    nu što jta ty ?
*CFC:    ja ú (.) armêjê paslednêj raz čyscêú .
*CFC:    ú armêjê ?
*CFA:    cjae@w ne uvolêlê ?
*CFN:    za što ?
*CFA:    za to , šo ty kartošku porcêš .
*CFC:    nu ne pa stol´kâ ž , étâ samâjê +...
*CFC:    takejê vo (.) kastrulê .
*CFA:    +< tak , što-tâ (.) dze-tâ nâčynajêc´ kipec´ .
*CFA:    úključy (.) kalonku .
*CFA:    pasudu mytnuc´ paka , praúdâ ?
*CFN:    da , úključy .
*CFC:    a rybu (.) budzêš žarêc´ ?
*CFA:    sivodnê jna zamerzšýjê .
*CFB:    +< nu jak paspaú ?
*CFA:    zaútrâ utrâm budu žarêc´ .
*CFC:    dyk a šo vy hatovêc´ budzêcê ?
*CFA:    kartoškâ , kâlbasa .
*CFA:    o !
*CFA:    étâ ž vabščé kašmar kakoj-tâ .
*CFN:    nu dyk étâ ž (.) ne vidna .
*CFA:    kak ana ne vidna ?
*CFN:    to što rukê hrjaznyjê , i kartoškâ .
*CFC:    pravêl´nâ , i ty tak .
*CFC:    persname , nja sluxâj .
*CFN:    a patom , o , pamylâ , i srazu vidnâ stalâ .
*CFC:    +< nu , a patom užo .
*CFC:    nu , i vidnâ .
*CFA:    net .
*CFA:    u minja takovâ net .
*CFA:    u minja vsë srazu .
*CFN:    tak , étâ vyključac´ užé ?
*CFA:    da .
*CFA:    ja takovâ vot ne mahu .
*CFA:    pa sto raz jaje čyscê .
*CFA:    ja srazu , špék , špék .
*CFA:    a , persname , tam (.) hriby nimnožkâ astalês´ .
*CFA:    ja ix âtkryvalâ , navernâ , daúno .
*CFA:    pâzâvčyra , navernâ .
*CFA:    ty ix vykên´ , pažalustâ , tožý .
*CFC:    ta žarêc´ žý možnâ hriby ?
*CFA:    nu écê , mârinovânyjê +/.
*CFC:    ne , šo mne (.) mârinovânyjê ?
*CFA:    écê mârinovânyjê jidzjaccý .
*CFA:    écê ni žarênyjê .
*CFA:    ni bojs´ , persname .
*CFA:    nu ja ž jelâ ž , pâhljadzi .
*CFC:    ne , ja (.) čuú , što , ét@w samâjê , možnâ (.) žarêc´ .
*CFA:    +< mârinovânyjê ?
*CFC:    da .
*CFA:    ne znaju .
*CFA:    možnâ paprobâvâc´ .
*CFC:    oj , spac´ xotâ@w .
*CFA:    ščas@w paužýnâjêš i pajdzeš spac´ .
*CFN:    +< budzêš spac´ .
*CFC:    jak paužýnâju , pajdu cêlivizâr hljadzec´ .
*CFA:    kino xočýccý pâhljadzec´ , da ?
*CFA:    probuj .
*CFC:    (.) ložku našoú .
*CFA:    ni hâvari ty , tutâ (.) ložkâ .
*CFA:    tak , skâvradu mne .
*CFA:    vot étu vot bal´šuju (.) prêhatoúcê , pažalustâ .
*CFA:    navernâ , mnohâ kartoškê .
*CFC:    úkusnâjê .
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page