fam_ch_4

fam_ch_4

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFA Migrant, CFC Migrant, CFN Town, CFB Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFC|44;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|CFB|14;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFC:    brms

@L1 of CFN:    brms

@L1 of CFB:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFC:    be

@MT of CFN:    be

@MT of CFB:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFC:    brms

@FL of CFN:    brms

@FL of CFB:    brms

@Situation:    Conversation at home (in the kitchen)

*CFA:    nu što jta ty ?

*CFC:    ja ú (.) armêjê paslednêj raz čyscêú .

*CFC:    ú armêjê ?

*CFA:    cjae@w ne uvolêlê ?

*CFN:    za što ?

*CFA:    za to , šo ty kartošku porcêš .

*CFC:    nu ne pa stol´kâ ž , étâ samâjê +...

*CFC:    takejê vo (.) kastrulê .

*CFA:    +< tak , što-tâ (.) dze-tâ nâčynajêc´ kipec´ .

*CFA:    úključy (.) kalonku .

*CFA:    pasudu mytnuc´ paka , praúdâ ?

*CFN:    da , úključy .

*CFC:    a rybu (.) budzêš žarêc´ ?

*CFA:    sivodnê jna zamerzšýjê .

*CFB:    +< nu jak paspaú ?

*CFA:    zaútrâ utrâm budu žarêc´ .

*CFC:    dyk a šo vy hatovêc´ budzêcê ?

*CFA:    kartoškâ , kâlbasa .

*CFA:    o !

*CFA:    étâ ž vabščé kašmar kakoj-tâ .

*CFN:    nu dyk étâ ž (.) ne vidna .

*CFA:    kak ana ne vidna ?

*CFN:    to što rukê hrjaznyjê , i kartoškâ .

*CFC:    pravêl´nâ , i ty tak .

*CFC:    persname , nja sluxâj .

*CFN:    a patom , o , pamylâ , i srazu vidnâ stalâ .

*CFC:    +< nu , a patom užo .

*CFC:    nu , i vidnâ .

*CFA:    net .

*CFA:    u minja takovâ net .

*CFA:    u minja vsë srazu .

*CFN:    tak , étâ vyključac´ užé ?

*CFA:    da .

*CFA:    ja takovâ vot ne mahu .

*CFA:    pa sto raz jaje čyscê .

*CFA:    ja srazu , špék , špék .

*CFA:    a , persname , tam (.) hriby nimnožkâ astalês´ .

*CFA:    ja ix âtkryvalâ , navernâ , daúno .

*CFA:    pâzâvčyra , navernâ .

*CFA:    ty ix vykên´ , pažalustâ , tožý .

*CFC:    ta žarêc´ žý možnâ hriby ?

*CFA:    nu écê , mârinovânyjê +/.

*CFC:    ne , šo mne (.) mârinovânyjê ?

*CFA:    écê mârinovânyjê jidzjaccý .

*CFA:    écê ni žarênyjê .

*CFA:    ni bojs´ , persname .

*CFA:    nu ja ž jelâ ž , pâhljadzi .

*CFC:    ne , ja (.) čuú , što , ét@w samâjê , možnâ (.) žarêc´ .

*CFA:    +< mârinovânyjê ?

*CFC:    da .

*CFA:    ne znaju .

*CFA:    možnâ paprobâvâc´ .

*CFC:    oj , spac´ xotâ@w .

*CFA:    ščas@w paužýnâjêš i pajdzeš spac´ .

*CFN:    +< budzêš spac´ .

*CFC:    jak paužýnâju , pajdu cêlivizâr hljadzec´ .

*CFA:    kino xočýccý pâhljadzec´ , da ?

*CFA:    probuj .

*CFC:    (.) ložku našoú .

*CFA:    ni hâvari ty , tutâ (.) ložkâ .

*CFA:    tak , skâvradu mne .

*CFA:    vot étu vot bal´šuju (.) prêhatoúcê , pažalustâ .

*CFA:    navernâ , mnohâ kartoškê .

*CFC:    úkusnâjê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)