fam_ch_31

fam_ch_31

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    CFA Migrant, CFN Town
@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||
@L1 of CFA:    brms
@L1 of CFN:    brms
@MT of CFA:    be
@MT of CFN:    be
@FL of CFA:    brms
@FL of CFN:    brms
@Situation:    Conversation at home; CFA speaks on the phone
*CFA:    čytyrnâccýc´ .
*CFA:    kak xolâdnâ !
*CFA:    zamërzlâ ja .
*CFA:    kudaj-tâ (.) dzeccý ?
*CFA:    pahreccý .
*CFA:    pajdzëm šas@w kâlêdavac´ .
*CFN:    (..) a skol´kâ–tâ ú ix užé ?
*CFA:    u ix vosêm .
*CFA:    narmal´nâ .
*CFA:    jeslê ani domâ .
*CFA:    persname , privet .
*CFA:    (...) aha .
*CFA:    ja âdpravljaju ce éséméskê .
*CFA:    čë@w ty ix ni pâluč´ajêš ?
*CFA:    (...) net .
*CFA:    kada@w ?
*CFA:    ne , net , netu [_/] netu .
*CFA:    (...) a , ja tak i padumâlâ .
*CFA:    pâtamu što mne atčot , srok dastaúkê iscëk .
*CFA:    daj ka mne , persname , ručku .
*CFA:    (...) ne , ja šas@w zâpišu .
*CFA:    šas@w .
*CFA:    (...) a , ty nja pomnêš , da ?
*CFA:    tak .
*CFA:    (...) nu ladnên´kâ , jasnâ .
*CFA:    (...) da narmal´nâ .
*CFA:    ničohâ .
*CFA:    (...) a , tak úsë pa starâmu .
*CFA:    dumâju , daj vo vam pâzvanju .
*CFA:    (...) da , užy (.) k zaútrâšnêmu dnju hatovêmsê .
*CFA:    nu , staryj novyj hod .
*CFA:    da , nu , âtmičajêm !
*CFA:    u nas žý dvajnoj praznêk .
*CFA:    u persname dzen´ raždzenêjê .
*CFA:    (...) zaútrâ .
*CFA:    zaútrâ , zaútrâ .
*CFA:    (...) da narmal´nâ , krepêccý .
*CFA:    (...) da , zaútrâ sâbirajêms´ s´´jezdzêc´ ú dzjareúnju .
*CFA:    atvedâc´ ix tam , jak , što .
*CFA:    (...) da , da , tak zvonjuc´ , narmal´nâ .
*CFA:    (...) kak tam persname tvoj ?
*CFA:    zdal užy sesêju ?
*CFA:    ne iščo ?
*CFA:    (...) tri ?
*CFA:    majej persname iščé tožý tri .
*CFA:    dva tokâ@w zdala .
*CFA:    (...) kada@w zdajot ?
*CFA:    (...) zaútrâ ?
*CFA:    zaútrâ ž vâskrysen´nê .
*CFA:    iny@w ú vâskrysen´nê sdajuc´ ykzamêny ?
*CFA:    (...) oi ta da !
*CFA:    a patom u jaho (.) kanikuly , da ?
*CFA:    (...) što jon tam planirujêc´ ?
*CFA:    ni prijedzêc´ k nam ?
*CFA:    (...) jasnâ .
*CFA:    nadâ , značýt , nadâ .
*CFA:    (...) nu vo , sidzit domâ .
*CFA:    zaútrâ pajedzêc´ .
*CFA:    (...) da , aha , xârašo .
*CFA:    cié@w tožý .
*CFA:    (...) tak što +...
*CFA:    (...) a , ja ni znaju .
*CFA:    tak úsë ú nas pa starâmu .
*CFA:    što ú nas budzêc´ novâjê ?
*CFA:    na kursy vo mjane âtpraúljajuc´ .
*CFA:    ú kancé invarja pajedu .
*CFA:    (...) u mâhilëú na dve njadzelê .
*CFA:    (...) a ?
*CFA:    ú minsk ?
*CFA:    da .
*CFA:    ne .
*CFA:    ú minsk nas ni âtpraúljajuc´ .
*CFA:    nas tol´kâ ú mâhilëú âtpraúljajuc´ .
*CFA:    ú minsk ta nač´al´stvâ âtpraúljajuc´ .
*CFA:    zaučêj dy dzêrêktaroú .
*CFA:    (...) da .
*CFA:    ja jezžu .
*CFA:    šo ž dzelâc´ ?
*CFA:    nadâ , značýt , nadâ .
*CFA:    to vjasnoj atpravêc´ .
*CFA:    pajedu zimoj , paka , nu +...
*CFA:    to persname prêizžajêc´ na kanikuly , a ja pajedu .
*CFA:    vot u nas nêstykoúkâ pâlučajêccý .
*CFA:    (...) da ničohâ , ladnâ .
*CFA:    šo ž dzelâc´ ?
*CFA:    (...) ne .
*CFA:    nu raz ú mesêc prêizžajêc´ .
*CFA:    raz ú mesêc .
*CFA:    (...) jasnâ .
*CFA:    kak vašý zdarov´´jê tam ?
*CFA:    (...) da ?
*CFA:    o .
*CFA:    a ú nas pâciplelâ , nâbarot .
*CFA:    (...) v otpusk , da ?
*CFA:    ú fêvrale pajedzêc´ , da ?
*CFA:    to ž ina@w hâvarilâ , ú kahcé jênvarja , ne ?
*CFA:    (...) ú načalê fêvralja .
*CFA:    (...) panjatnên´kâ .
*CFA:    možý , nâvjascim .
*CFA:    možý , udascý .
*CFA:    (...) da .
*CFA:    (...) da nu , ta ja tak hâvarju .
*CFA:    kada@w tam ?
*CFA:    ni znaju .
*CFA:    ú fêvrale ?
*CFA:    ni znaju ja .
*CFA:    pasmotrêm [_////] pâljadzim .
*CFA:    ladnâ , puskaj tam ustrajêvâjêccý , rišajêc´ svaje prablemy .
*CFA:    šob točnâ znac´ , skokâ@w jna tam , što .
*CFA:    patom budzêt vidnâ .
*CFA:    (...) da , jna šas@w nikudy ni sâbirajêccý .
*CFA:    ina@w vo tokâ@w damoj , damoj , damoj .
*CFA:    joj skažy , ina@w nêkuda nja xočýc´ .
*CFA:    nêkuda .
*CFA:    sjadzic´ vo tut .
*CFA:    (...) nu ja pânila , pânila , pânila .
*CFA:    dyk kanešnâ .
*CFA:    a šo šas@w jexâc´ ?
*CFA:    (...) kanešnâ .
*CFA:    s´´jezdzêc´ .
*CFA:    (...) kuda ?
*CFA:    (...) panjatnâ .
*CFA:    dyk jon k persname , patom at persname i tuda ?
*CFA:    ilê +...
*CFA:    (...) možý , k nam zajedzêc´ ?
*CFA:    ne ?
*CFA:    tuda ž tožý .
*CFA:    aj , ničohâ strašnâhâ .
*CFA:    (...) aha .
*CFA:    pêrêdavaj tam vsem privet .
*CFA:    (...) aha .
*CFA:    s praznêčkâm vas s nâstupajuščým .
*CFA:    starym novym hodâm .
*CFA:    zdaroú´´ê vam , úsex blah .
*CFA:    úsjaho samâhâ xarošýhâ .
*CFA:    (...) xârašo , xârašo , dobrên´kâ .
*CFA:    (...) aha , dobrâ .
*CFA:    (...) nu paka , davaj .
@End
(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page