fam_ch_31

fam_ch_31

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    CFA Migrant, CFN Town

@ID:    hyru|fam|CFA|42;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|CFN|20;|female|central||Town|secondary||

@L1 of CFA:    brms

@L1 of CFN:    brms

@MT of CFA:    be

@MT of CFN:    be

@FL of CFA:    brms

@FL of CFN:    brms

@Situation:    Conversation at home; CFA speaks on the phone

*CFA:    čytyrnâccýc´ .

*CFA:    kak xolâdnâ !

*CFA:    zamërzlâ ja .

*CFA:    kudaj-tâ (.) dzeccý ?

*CFA:    pahreccý .

*CFA:    pajdzëm šas@w kâlêdavac´ .

*CFN:    (..) a skol´kâ–tâ ú ix užé ?

*CFA:    u ix vosêm .

*CFA:    narmal´nâ .

*CFA:    jeslê ani domâ .

*CFA:    persname , privet .

*CFA:    (...) aha .

*CFA:    ja âdpravljaju ce éséméskê .

*CFA:    čë@w ty ix ni pâluč´ajêš ?

*CFA:    (...) net .

*CFA:    kada@w ?

*CFA:    ne , net , netu [_/] netu .

*CFA:    (...) a , ja tak i padumâlâ .

*CFA:    pâtamu što mne atčot , srok dastaúkê iscëk .

*CFA:    daj ka mne , persname , ručku .

*CFA:    (...) ne , ja šas@w zâpišu .

*CFA:    šas@w .

*CFA:    (...) a , ty nja pomnêš , da ?

*CFA:    tak .

*CFA:    (...) nu ladnên´kâ , jasnâ .

*CFA:    (...) da narmal´nâ .

*CFA:    ničohâ .

*CFA:    (...) a , tak úsë pa starâmu .

*CFA:    dumâju , daj vo vam pâzvanju .

*CFA:    (...) da , užy (.) k zaútrâšnêmu dnju hatovêmsê .

*CFA:    nu , staryj novyj hod .

*CFA:    da , nu , âtmičajêm !

*CFA:    u nas žý dvajnoj praznêk .

*CFA:    u persname dzen´ raždzenêjê .

*CFA:    (...) zaútrâ .

*CFA:    zaútrâ , zaútrâ .

*CFA:    (...) da narmal´nâ , krepêccý .

*CFA:    (...) da , zaútrâ sâbirajêms´ s´´jezdzêc´ ú dzjareúnju .

*CFA:    atvedâc´ ix tam , jak , što .

*CFA:    (...) da , da , tak zvonjuc´ , narmal´nâ .

*CFA:    (...) kak tam persname tvoj ?

*CFA:    zdal užy sesêju ?

*CFA:    ne iščo ?

*CFA:    (...) tri ?

*CFA:    majej persname iščé tožý tri .

*CFA:    dva tokâ@w zdala .

*CFA:    (...) kada@w zdajot ?

*CFA:    (...) zaútrâ ?

*CFA:    zaútrâ ž vâskrysen´nê .

*CFA:    iny@w ú vâskrysen´nê sdajuc´ ykzamêny ?

*CFA:    (...) oi ta da !

*CFA:    a patom u jaho (.) kanikuly , da ?

*CFA:    (...) što jon tam planirujêc´ ?

*CFA:    ni prijedzêc´ k nam ?

*CFA:    (...) jasnâ .

*CFA:    nadâ , značýt , nadâ .

*CFA:    (...) nu vo , sidzit domâ .

*CFA:    zaútrâ pajedzêc´ .

*CFA:    (...) da , aha , xârašo .

*CFA:    cié@w tožý .

*CFA:    (...) tak što +...

*CFA:    (...) a , ja ni znaju .

*CFA:    tak úsë ú nas pa starâmu .

*CFA:    što ú nas budzêc´ novâjê ?

*CFA:    na kursy vo mjane âtpraúljajuc´ .

*CFA:    ú kancé invarja pajedu .

*CFA:    (...) u mâhilëú na dve njadzelê .

*CFA:    (...) a ?

*CFA:    ú minsk ?

*CFA:    da .

*CFA:    ne .

*CFA:    ú minsk nas ni âtpraúljajuc´ .

*CFA:    nas tol´kâ ú mâhilëú âtpraúljajuc´ .

*CFA:    ú minsk ta nač´al´stvâ âtpraúljajuc´ .

*CFA:    zaučêj dy dzêrêktaroú .

*CFA:    (...) da .

*CFA:    ja jezžu .

*CFA:    šo ž dzelâc´ ?

*CFA:    nadâ , značýt , nadâ .

*CFA:    to vjasnoj atpravêc´ .

*CFA:    pajedu zimoj , paka , nu +...

*CFA:    to persname prêizžajêc´ na kanikuly , a ja pajedu .

*CFA:    vot u nas nêstykoúkâ pâlučajêccý .

*CFA:    (...) da ničohâ , ladnâ .

*CFA:    šo ž dzelâc´ ?

*CFA:    (...) ne .

*CFA:    nu raz ú mesêc prêizžajêc´ .

*CFA:    raz ú mesêc .

*CFA:    (...) jasnâ .

*CFA:    kak vašý zdarov´´jê tam ?

*CFA:    (...) da ?

*CFA:    o .

*CFA:    a ú nas pâciplelâ , nâbarot .

*CFA:    (...) v otpusk , da ?

*CFA:    ú fêvrale pajedzêc´ , da ?

*CFA:    to ž ina@w hâvarilâ , ú kahcé jênvarja , ne ?

*CFA:    (...) ú načalê fêvralja .

*CFA:    (...) panjatnên´kâ .

*CFA:    možý , nâvjascim .

*CFA:    možý , udascý .

*CFA:    (...) da .

*CFA:    (...) da nu , ta ja tak hâvarju .

*CFA:    kada@w tam ?

*CFA:    ni znaju .

*CFA:    ú fêvrale ?

*CFA:    ni znaju ja .

*CFA:    pasmotrêm [_////] pâljadzim .

*CFA:    ladnâ , puskaj tam ustrajêvâjêccý , rišajêc´ svaje prablemy .

*CFA:    šob točnâ znac´ , skokâ@w jna tam , što .

*CFA:    patom budzêt vidnâ .

*CFA:    (...) da , jna šas@w nikudy ni sâbirajêccý .

*CFA:    ina@w vo tokâ@w damoj , damoj , damoj .

*CFA:    joj skažy , ina@w nêkuda nja xočýc´ .

*CFA:    nêkuda .

*CFA:    sjadzic´ vo tut .

*CFA:    (...) nu ja pânila , pânila , pânila .

*CFA:    dyk kanešnâ .

*CFA:    a šo šas@w jexâc´ ?

*CFA:    (...) kanešnâ .

*CFA:    s´´jezdzêc´ .

*CFA:    (...) kuda ?

*CFA:    (...) panjatnâ .

*CFA:    dyk jon k persname , patom at persname i tuda ?

*CFA:    ilê +...

*CFA:    (...) možý , k nam zajedzêc´ ?

*CFA:    ne ?

*CFA:    tuda ž tožý .

*CFA:    aj , ničohâ strašnâhâ .

*CFA:    (...) aha .

*CFA:    pêrêdavaj tam vsem privet .

*CFA:    (...) aha .

*CFA:    s praznêčkâm vas s nâstupajuščým .

*CFA:    starym novym hodâm .

*CFA:    zdaroú´´ê vam , úsex blah .

*CFA:    úsjaho samâhâ xarošýhâ .

*CFA:    (...) xârašo , xârašo , dobrên´kâ .

*CFA:    (...) aha , dobrâ .

*CFA:    (...) nu paka , davaj .

@End

(Stand: 09.06.2021)