fam_mi_14

fam_mi_14

@Begin
@Languages:    hybe, rus
@Participants:    MFV Village, MFF Town
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFV:    be
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFV:    pl+brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFV:    brms+pl
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFV:    acec tady (.) xadziú brukuvaú , zârabljaú hrošý .
*MFV:    vot , darohê brukavalê tady , cjaper asfal´ty kladuc´ , a tady (..) brukavalê .
*MFV:    z hlubokâhâ až [_//] da polâckâ tudy , vo hétyk vo , nu , brukavalê hétkêjê , u dzisnu tam xx .
*MFV:    a kascël (.) budavalê (.) dzesêc´ hadoú [_////] strojêlê kascël hétât .
*MFV:    vot usë rukamê .
*MFV:    cjaper (.) mašynâmê , krany usjakêjê , a tady ž usë rukamê bylo .
*MFV:    rabilê scilâžý i (.) rukamê usë , xadzilê i nasilê , i céhlu +...
*MFV:    céhlu palilê samê i vapnu palilê samê .
*MFV:    ja +...
*MFV:    mne trynacýty hod byú , a ja pašla úžo na službu .
*MFV:    hljadzec´ dzjacënkâ , čatyrý hodzêkâ jamu bylâ , mal´čýku .
*MFV:    i ja tam byla (.) hod , hod byla .
*MFV:    tady úžo (.) na druhê hod pašla da druhoj panê , užé (.) na bol´šuju .
*MFV:    tut vosêm mne zlotyx davalê , a tudy pašla , pitnacýc´ (.) zloty (.) davalê .
*MFV:    nu vot (.) ja pašla tudy .
*MFV:    nu a hrošý ž âddavalâ (.) radzicêlêm .
*MFV:    trojê pamërlâ .
*MFF:    vašýx dzjacej ?
*MFV:    aha , traix .
*MFF:    +< užas kakoj .
*MFV:    peršý mal´čýk pamër , jak radziúsê .
*MFV:    persname (.) zvaúsê , pamër , dva hodzêkâ jamu bylo .
*MFV:    a tady (.) persname , ja úžo byla radziúšýsê , a tady persname radzilâsê .
*MFV:    nu i hétâ umirla , šésc´ njadzel´ pâžyla .
*MFV:    ci skol´kâ ?
*MFV:    a tady (.) persname , persname , hétâ (.) úžo astatnê mal´čýk [_/] mal´čýk byú , tožý (.) paúhodâ žyú .
*MFV:    trojê umêrlâ , a (.) čac´vërâ žyvuc´ .
*MFV:    sjamërâ radzilâsê .
*MFF:    nu dyk , a atkudâ (.) tak ?
*MFF:    nu , ad jady ni xvatalâ , ci tak ?
*MFV:    nu tak , tady ž jaščé (.) dâktaréj hétkêx ni bylo .
*MFV:    hétâk ni hljadzelê , jak cjaperâkâ (.) malyx hétyx dzjacej (.) hljadzjac´ usë .
*MFV:    a tady ž hétâk ni hljadzelê , nu vot .
*MFF:    va úsix tak mnohâ umiralâ ?
*MFV:    nu , nu va usix .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page