fam_mi_28

fam_mi_28

Fam_mi_28

Zum nächsten Gespräch

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFA:    ja , kstacê , tabletkê zabylâ vypêc´ .

*MFA:    fil´my buduc´ , adzin u try nâčynajêccý , tady u sem vtarajê , poslê sjami dve vtaryjê serýjê , čytyrý serýjê .

*MFF:    pa kakomu kanalu ?

*MFF:    nu , vot pa étâmu , <našý kino>["] .

*MFF:    tam žý pakazyvâjut pêrêadičêskê i klasêku , i staryjê fil´my .

*MFF:    nu vot na toj nidelê i š´čjas <prêstuplenêjê i nâkazanêjê>["] .

*MFF:    nu , pač´ti vse takijê tam .

*MFA:    nu da , sir´joznâ ?

*MFF:    da .

*MFA:    a kada@w étâ , dnëm ?

*MFF:    <našý kino>["] , nu , gde vot fil´my pâstajannâ , célyjê sutkê .

*MFA:    aaa .

*MFF:    +< nu , ni célyji sutkê , nu da , večêrâ .

*MFA:    nadâ prostâ hljadzec´ vrémê .

*MFA:    cjabe paprošýnâ sxadzic´ u mâhazin , ilê mne tady , paka iščo jaje spac´ .

*MFF:    minja iš´čë ni paprošýnâ .

*MFF:    a za čem sxadit´ ?

*MFA:    nu nadâ ž varyc´ nejkê bulën .

*MFA:    xoc´ étyx vo , možý , krylâškâú , katoryjê prâdajuccý (.) mazânyjê v +/.

*MFF:    a što budêm varit´ ?

*MFA:    panjacêjê ni imeju .

*MFF:    davaj iz pakecêkâ supčêk .

*MFA:    oj ne , včyrašnêj byú s pakecêkâ , tam staic´ jaščé .

*MFF:    dyk sëdnê biz supâ možnâ .

*MFF:    a čivo apjac´ ?

*MFF:    pâzâfčira byl (.) blin , a sëdnê dranêkê .

*MFA:    ana ni xočêt salacêkâ , anâ pa âdnamu vsë pajelâ .

*MFA:    +" salacêkâm skazalâ ["-"] ni ljublju .

*MFA:    a , étâ samâjê +...

*MFA:    nu jej , nâprimer , možnâ pjure zrabic´ s kalbaskâj , ana ljubêt .

*MFF:    dyk mne ž myccý nadâ , ja sâbiralâs´ .

*MFF:    nu v mâgazin , nu , možnâ sxadit´ .

*MFA:    ne , dyk tady ni nadâ .

*MFF:    +< tokâ@w +...

*MFF:    nêčivo ni nužnâ , možnâ âbajcis´ .

*MFA:    net , tady xoc´ tyjê plascinkê mjaskâ kupi .

*MFF:    mne dranêkâv sa smitanâj adnix narmal´nâ , lučšý fruktovâvâ što-nibudz´ .

*MFA:    nu kryl´jêú tady , zaútrâ babuškê nâvaryc´ .

*MFF:    nu , nadâ k č´aju kupic´ što-nibudz´ , xoc´ tarnadu .

*MFA:    oj , pajdzëm my , navernâ , cêlivizâr uključým .

*MFF:    aj , iš´čë nasmotrêtês´ , vižy .

*MFF:    o , ja pajdu smatret´ .

*MFF:    ja ž sibe skač´alâ <mascêr i mârgaritu>["] , tam až dz´esêc serêj .

*MFF:    i <pitra pervâvâ>["] nadâ najci vsë-taki , na verxu palazêc´ iš´čë v écêx knižkâx , mne tožý nužnâ .

*MFA:    nu , dyk nadâ .

*MFA:    ja prýdvarycêl´nâ jej sën´nê pâzvanju .

*MFA:    na bazar , mozâ , nidze ž jany ni cihajuccý abyčnâ , ni pajeduc´ .

*MFA:    kab i persname zašla (.) na kofê .

*MFA:    étâ dze-tâ časoú poslê +...

*MFA:    nu , paka jany ustanuc´ , paka pâjaduc´ .

*MFA:    dze-tâ poslê adzinâcýcê .

*MFF:    a tak , ja dumâlâ , pozžý idëm .

*MFA:    ne , raz pozžý , jany úžo tady ni sâbirajuccý , k rabocê hatovêccý užo , to to , to druhojê .

*MFF:    a , nu +...

@End

(Stand: 09.06.2021)