fam_mi_28

fam_mi_28

Zum nächsten Gespräch

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    ja , kstacê , tabletkê zabylâ vypêc´ .
*MFA:    fil´my buduc´ , adzin u try nâčynajêccý , tady u sem vtarajê , poslê sjami dve vtaryjê serýjê , čytyrý serýjê .
*MFF:    pa kakomu kanalu ?
*MFF:    nu , vot pa étâmu , <našý kino>["] .
*MFF:    tam žý pakazyvâjut pêrêadičêskê i klasêku , i staryjê fil´my .
*MFF:    nu vot na toj nidelê i š´čjas <prêstuplenêjê i nâkazanêjê>["] .
*MFF:    nu , pač´ti vse takijê tam .
*MFA:    nu da , sir´joznâ ?
*MFF:    da .
*MFA:    a kada@w étâ , dnëm ?
*MFF:    <našý kino>["] , nu , gde vot fil´my pâstajannâ , célyjê sutkê .
*MFA:    aaa .
*MFF:    +< nu , ni célyji sutkê , nu da , večêrâ .
*MFA:    nadâ prostâ hljadzec´ vrémê .
*MFA:    cjabe paprošýnâ sxadzic´ u mâhazin , ilê mne tady , paka iščo jaje spac´ .
*MFF:    minja iš´čë ni paprošýnâ .
*MFF:    a za čem sxadit´ ?
*MFA:    nu nadâ ž varyc´ nejkê bulën .
*MFA:    xoc´ étyx vo , možý , krylâškâú , katoryjê prâdajuccý (.) mazânyjê v +/.
*MFF:    a što budêm varit´ ?
*MFA:    panjacêjê ni imeju .
*MFF:    davaj iz pakecêkâ supčêk .
*MFA:    oj ne , včyrašnêj byú s pakecêkâ , tam staic´ jaščé .
*MFF:    dyk sëdnê biz supâ možnâ .
*MFF:    a čivo apjac´ ?
*MFF:    pâzâfčira byl (.) blin , a sëdnê dranêkê .
*MFA:    ana ni xočêt salacêkâ , anâ pa âdnamu vsë pajelâ .
*MFA:    +" salacêkâm skazalâ ["-"] ni ljublju .
*MFA:    a , étâ samâjê +...
*MFA:    nu jej , nâprimer , možnâ pjure zrabic´ s kalbaskâj , ana ljubêt .
*MFF:    dyk mne ž myccý nadâ , ja sâbiralâs´ .
*MFF:    nu v mâgazin , nu , možnâ sxadit´ .
*MFA:    ne , dyk tady ni nadâ .
*MFF:    +< tokâ@w +...
*MFF:    nêčivo ni nužnâ , možnâ âbajcis´ .
*MFA:    net , tady xoc´ tyjê plascinkê mjaskâ kupi .
*MFF:    mne dranêkâv sa smitanâj adnix narmal´nâ , lučšý fruktovâvâ što-nibudz´ .
*MFA:    nu kryl´jêú tady , zaútrâ babuškê nâvaryc´ .
*MFF:    nu , nadâ k č´aju kupic´ što-nibudz´ , xoc´ tarnadu .
*MFA:    oj , pajdzëm my , navernâ , cêlivizâr uključým .
*MFF:    aj , iš´čë nasmotrêtês´ , vižy .
*MFF:    o , ja pajdu smatret´ .
*MFF:    ja ž sibe skač´alâ <mascêr i mârgaritu>["] , tam až dz´esêc serêj .
*MFF:    i <pitra pervâvâ>["] nadâ najci vsë-taki , na verxu palazêc´ iš´čë v écêx knižkâx , mne tožý nužnâ .
*MFA:    nu , dyk nadâ .
*MFA:    ja prýdvarycêl´nâ jej sën´nê pâzvanju .
*MFA:    na bazar , mozâ , nidze ž jany ni cihajuccý abyčnâ , ni pajeduc´ .
*MFA:    kab i persname zašla (.) na kofê .
*MFA:    étâ dze-tâ časoú poslê +...
*MFA:    nu , paka jany ustanuc´ , paka pâjaduc´ .
*MFA:    dze-tâ poslê adzinâcýcê .
*MFF:    a tak , ja dumâlâ , pozžý idëm .
*MFA:    ne , raz pozžý , jany úžo tady ni sâbirajuccý , k rabocê hatovêccý užo , to to , to druhojê .
*MFF:    a , nu +...
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page