fam_mi_28

fam_mi_28

Zum nächsten Gespräch
@Begin @Languages:    hyb, rus @Participants:    MFA Migrant, MFF Town @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @L1 of MFA:    brms @L1 of MFF:    be+ru @MT of MFA:    be @MT of MFF:    be @FL of MFA:    brms @FL of MFF:    brms @Situation:    Conversation at home *MFA:    ja , kstacê , tabletkê zabylâ vypêc´ . *MFA:    fil´my buduc´ , adzin u try nâčynajêccý , tady u sem vtarajê , poslê sjami dve vtaryjê serýjê , čytyrý serýjê . *MFF:    pa kakomu kanalu ? *MFF:    nu , vot pa étâmu , <našý kino>["] . *MFF:    tam žý pakazyvâjut pêrêadičêskê i klasêku , i staryjê fil´my . *MFF:    nu vot na toj nidelê i š´čjas <prêstuplenêjê i nâkazanêjê>["] . *MFF:    nu , pač´ti vse takijê tam . *MFA:    nu da , sir´joznâ ? *MFF:    da . *MFA:    a kada@w étâ , dnëm ? *MFF:    <našý kino>["] , nu , gde vot fil´my pâstajannâ , célyjê sutkê . *MFA:    aaa . *MFF:    +< nu , ni célyji sutkê , nu da , večêrâ . *MFA:    nadâ prostâ hljadzec´ vrémê . *MFA:    cjabe paprošýnâ sxadzic´ u mâhazin , ilê mne tady , paka iščo jaje spac´ . *MFF:    minja iš´čë ni paprošýnâ . *MFF:    a za čem sxadit´ ? *MFA:    nu nadâ ž varyc´ nejkê bulën . *MFA:    xoc´ étyx vo , možý , krylâškâú , katoryjê prâdajuccý (.) mazânyjê v +/. *MFF:    a što budêm varit´ ? *MFA:    panjacêjê ni imeju . *MFF:    davaj iz pakecêkâ supčêk . *MFA:    oj ne , včyrašnêj byú s pakecêkâ , tam staic´ jaščé . *MFF:    dyk sëdnê biz supâ možnâ . *MFF:    a čivo apjac´ ? *MFF:    pâzâfčira byl (.) blin , a sëdnê dranêkê . *MFA:    ana ni xočêt salacêkâ , anâ pa âdnamu vsë pajelâ . *MFA:    +" salacêkâm skazalâ ["-"] ni ljublju . *MFA:    a , étâ samâjê +... *MFA:    nu jej , nâprimer , možnâ pjure zrabic´ s kalbaskâj , ana ljubêt . *MFF:    dyk mne ž myccý nadâ , ja sâbiralâs´ . *MFF:    nu v mâgazin , nu , možnâ sxadit´ . *MFA:    ne , dyk tady ni nadâ . *MFF:    +< tokâ@w +... *MFF:    nêčivo ni nužnâ , možnâ âbajcis´ . *MFA:    net , tady xoc´ tyjê plascinkê mjaskâ kupi . *MFF:    mne dranêkâv sa smitanâj adnix narmal´nâ , lučšý fruktovâvâ što-nibudz´ . *MFA:    nu kryl´jêú tady , zaútrâ babuškê nâvaryc´ . *MFF:    nu , nadâ k č´aju kupic´ što-nibudz´ , xoc´ tarnadu . *MFA:    oj , pajdzëm my , navernâ , cêlivizâr uključým . *MFF:    aj , iš´čë nasmotrêtês´ , vižy . *MFF:    o , ja pajdu smatret´ . *MFF:    ja ž sibe skač´alâ <mascêr i mârgaritu>["] , tam až dz´esêc serêj . *MFF:    i <pitra pervâvâ>["] nadâ najci vsë-taki , na verxu palazêc´ iš´čë v écêx knižkâx , mne tožý nužnâ . *MFA:    nu , dyk nadâ . *MFA:    ja prýdvarycêl´nâ jej sën´nê pâzvanju . *MFA:    na bazar , mozâ , nidze ž jany ni cihajuccý abyčnâ , ni pajeduc´ . *MFA:    kab i persname zašla (.) na kofê . *MFA:    étâ dze-tâ časoú poslê +... *MFA:    nu , paka jany ustanuc´ , paka pâjaduc´ . *MFA:    dze-tâ poslê adzinâcýcê . *MFF:    a tak , ja dumâlâ , pozžý idëm . *MFA:    ne , raz pozžý , jany úžo tady ni sâbirajuccý , k rabocê hatovêccý užo , to to , to druhojê . *MFF:    a , nu +... @End
(Stand: 20.04.2022)