fam_mi_4

fam_mi_4

@Begin
@Languages:    hyb, rus, nan
@Participants:    MFN na, MFA Migrant, MFH Migrant
@ID:    nan|fam|MFN|20;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of MFN:    ru
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFH:    brms
@MT of MFN:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFH:    brms
@FL of MFN:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFH:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFN:    u nas iújê , trycýc´ kilâmetrâú at nas .
*MFN:    i tam vot takojê xx bylâ , bajram .
*MFA:    u vašýj stârane iújê ?
*MFH:    dyk da , trycýc´ kilâmetrâú at nas .
*MFA:    +< ty što ?
*MFH:    valožýnskê rajon , a tady tuda , f storânu lidy .
*MFH:    i tam [_/] tam žý našý [_///] žonkâ , étâ , persname , majho bratâ žonkâ tam xx .
*MFA:    a , ja dumâlâ dalëkâ .
*MFA:    u iúi raz byla , nas vazilê (.) da macêrý božýj .
*MFH:    +< nu vot , iújê ad višnêvâ , dze-tâ trycýc´ kilâmetrâú .
*MFH:    at minja višnêvâ sem kilâmetrâú .
*MFA:    at cibja višnêvâ sem kilâmetrâú ?
*MFH:    da , nu vot étâ višnêvâ , dze (.) ščas@w persname .
*MFA:    da , dze persname .
*MFH:    nu , dyk étâ ž naš kascël .
*MFH:    ja tam xryscilâsê , ja tam s persname šljub bralâ , ja tam persname tam xryscilâ , vot .
*MFA:    a tady úžo staú u vas , paslja ?
*MFH:    a net , jon , pâlučajêccý +...
*MFH:    da , a u nas užé pastrojêlê .
*MFH:    u nas pastrojêlê , u dzêvjanostyjê hady nâčali strojêc´ na starym mescê +/.
*MFA:    +< dze daúnejšý +/.
*MFH:    +, kascël kahda-tâ byú , vajnoj , dzêryvjanny .
*MFH:    i naš kascël gdze-tâ dažý , pa-mojêmu , v trêc´jakovkê jesc´ v gâlirejê .
*MFH:    i tam , étât , ruščýc nârýsaval , pa-mojmu , gdze-tâ naš dzêrivjanny kascël .
*MFH:    vajnoj (.) tam spalilê , pârascjahêvâlê , tokâ@w astaúsê fundamênt .
*MFH:    a na hétym mescê pastrojêlê kirpičny , no vnutry dzêryvjanny .
*MFH:    a vy bylê , možýt , kahda-nibudz´ prajezdâm ?
*MFH:    tam žý ékskursêjê jezdzêc´ ciper .
*MFH:    tam žý hal´šany .
*MFH:    nu , mâladzëž przjaždžalâ k nam u bahdanâvâ , minskâjê .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |