fam_mi_4

fam_mi_4

@Begin @Languages:    hyb, rus, nan @Participants:    MFN na, MFA Migrant, MFH Migrant @ID:    nan|fam|MFN|20;|female|peripher||na|secondary|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of MFN:    ru @L1 of MFA:    brms @L1 of MFH:    brms @MT of MFN:    be @MT of MFA:    be @MT of MFH:    brms @FL of MFN:    brms @FL of MFA:    brms @FL of MFH:    brms @Situation:    Conversation at home *MFN:    u nas iújê , trycýc´ kilâmetrâú at nas . *MFN:    i tam vot takojê xx bylâ , bajram . *MFA:    u vašýj stârane iújê ? *MFH:    dyk da , trycýc´ kilâmetrâú at nas . *MFA:    +< ty što ? *MFH:    valožýnskê rajon , a tady tuda , f storânu lidy . *MFH:    i tam [_/] tam žý našý [_///] žonkâ , étâ , persname , majho bratâ žonkâ tam xx . *MFA:    a , ja dumâlâ dalëkâ . *MFA:    u iúi raz byla , nas vazilê (.) da macêrý božýj . *MFH:    +< nu vot , iújê ad višnêvâ , dze-tâ trycýc´ kilâmetrâú . *MFH:    at minja višnêvâ sem kilâmetrâú . *MFA:    at cibja višnêvâ sem kilâmetrâú ? *MFH:    da , nu vot étâ višnêvâ , dze (.) ščas@w persname . *MFA:    da , dze persname . *MFH:    nu , dyk étâ ž naš kascël . *MFH:    ja tam xryscilâsê , ja tam s persname šljub bralâ , ja tam persname tam xryscilâ , vot . *MFA:    a tady úžo staú u vas , paslja ? *MFH:    a net , jon , pâlučajêccý +... *MFH:    da , a u nas užé pastrojêlê . *MFH:    u nas pastrojêlê , u dzêvjanostyjê hady nâčali strojêc´ na starym mescê +/. *MFA:    +< dze daúnejšý +/. *MFH:    +, kascël kahda-tâ byú , vajnoj , dzêryvjanny . *MFH:    i naš kascël gdze-tâ dažý , pa-mojêmu , v trêc´jakovkê jesc´ v gâlirejê . *MFH:    i tam , étât , ruščýc nârýsaval , pa-mojmu , gdze-tâ naš dzêrivjanny kascël . *MFH:    vajnoj (.) tam spalilê , pârascjahêvâlê , tokâ@w astaúsê fundamênt . *MFH:    a na hétym mescê pastrojêlê kirpičny , no vnutry dzêryvjanny . *MFH:    a vy bylê , možýt , kahda-nibudz´ prajezdâm ? *MFH:    tam žý ékskursêjê jezdzêc´ ciper . *MFH:    tam žý hal´šany . *MFH:    nu , mâladzëž przjaždžalâ k nam u bahdanâvâ , minskâjê . @End
(Stand: 20.04.2022)