fam_mi_35

fam_mi_35

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFE Migrant, MFB Migrant, MFF Town
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFE|65;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFE:    be
@L1 of MFB:    be
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFE:    be+ru
@MT of MFB:    be+brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFE:    be
@FL of MFB:    be
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    dobryj večêr .
*MFE:    zdrastvujcê .
*MFA:    a ja dumâju , dze účyra takijê abojê vidzêlâ , u cëcê persname .
*MFE:    nu , râzuvajcês´ , râzdzivajcês´ , prâxadzicê .
*MFB:    a persname dze ?
*MFA:    (..) u mamy .
*MFE:    idzëm tudâ .
*MFA:    nu , persname xaj pâhljadzic´ vo , jakijê pryhožýjê cjulê , jakijê (.) krasivyjê štory .
*MFA:    ljustrâ , pâhljadzi , jakajê krasivâjê .
*MFE:    +< komnâtâ majê ni zaslanâ , prašu praš´čenêjê , no +/.
*MFB:    balkon von kak , vidzêš , addzelâú .
*MFB:    kab nam xto zrabêú .
*MFE:    nu , s tvaim uspexâm .
*MFE:    nu , tak starajêccý .
*MFA:    xaj trýnirujêccý .
*MFA:    vidzêš , kakajê ljustrâ ?
*MFB:    +< a on kak (.) u muzeê xočýt zdelâc´ .
*MFF:    nu , ljustrâ krasivâjê .
*MFE:    von kuxnju persname delâl , idzi pâsmatri .
*MFE:    ja hdze vot byvaju , addyxâju kada@w v sânatorêjê , vse dumâjut , što étâ ja xaxluxâ .
*MFE:    i iščo dumâjut , što ja učycêl´nêcý .
*MFA:    nu , vid u vas da , vid u vas učicêl´nêcý .
*MFE:    +< pâtamu što u minja dikcýjê takajê , nu , cipâ kak učycil´nêcý .
*MFB:    pryjedz´cê vy u litvu i skažycê , što vy bêlarus , hâvaricê pa-ruskê .
*MFB:    tam ni uvažajut takix .
*MFB:    nadâ na svajej movê .
*MFB:    pâčymu-tâ nemcý na nimeckâm , francuzy na francuskâm , a tut (.) svaju movu zabylê .
*MFB:    étâ (.) cirajêccý étnâs , vymirajê nacýjê , âsêmiljacýjê idzët .
*MFB:    neskâl´kâ pâkalenêj , i úsë .
*MFE:    moj acec , jeslê b byl by v gorâdê , i gramâtnyj , zubnym vračom by byl .
*MFE:    on v direvnê vsem zuby rval .
*MFA:    svaimê écêmê +/.
*MFE:    ja kak +...
*MFE:    mamâ dzeržýt hâlavu , a on rvët , kryčyt , asobênnâ mužčynâ .
*MFB:    pâsacižýmê , da ?
*MFE:    ne , spical´nyjê bylê , écê , abcužkê , on zval (.) âbcužki ["] .
*MFB:    narmal´nâ jaščé .
*MFE:    i on tak (.) étyjê âbcužki vzjal , ab štany , hrjaznyjê takijê , ab zasalênyjê (.) vycêr i zub vyryvajêt .
*MFE:    i vse xacelê k nam zub ici vyryvac´ , k bac´kê .
*MFE:    bajalêsê očýn´ vrača [_//] k vraču .
*MFE:    adnaždy pryšol tam takoj , dâlikatny , i kryčyc´ , i bol´nâ .
*MFE:    mamâ hâvaryt +"/.
*MFE:    +" ty ni smej imu rvac´ , pâtamu sto iščë saznanêjê pâcirjajêt , ilê što .
*MFE:    i (.) užo vremê takojê nâdvigalâsê , što možnâ bylâ i v horâdê , étâ , zub vyrvâc´ .
*MFE:    a bac´kâ vsë ravno xočýt vyrvâc´ .
*MFE:    takoj byl bêzatkaznyj .
*MFE:    mamâ écê âbcužki kak sxvacilâ , kak kinulâ tuda , ú kârtafljan´nêk , u hrady .
*MFE:    on šukaú , šukaú , našoú .
*MFE:    vycêr ab štany , ni bylo ni zâražén´nê , nêkahda nêčyvo , vo tak .
*MFE:    étâ žý moj acec , iscênu raskazyvâju .
*MFE:    stakan vodkê patom , i vsë .
*MFE:    i tada@w úžo raskazyvâjuc´ , što kak užo xârašo persname vyrvâú zub .
*MFE:    +" i ni xadzicê vy da dâktaroú !
*MFE:    dažý vot +...
*MFE:    nu , acec on užé skol´kâ let kak umêr , vosêm let kak umêr .
*MFE:    nu vot nâkanunê , pirêd cem , kak on umêr , mâladoj prišol , sorâk vas´movâ hodâ .
*MFE:    i on prijexâl k svajej macêrê , hâvarit , što +...
*MFE:    +" ja tol´kâ da persname pajdu (.) zub rvac´ .
*MFE:    ana kryčyt , što zdurneú , nu , on užo stary , sljapy .
*MFE:    étâ vabščé .
*MFA:    nu , a tam žylê iščo sëstry , xto-tâ ?
*MFE:    dzecê , râdzicilêj dâhljadac´ ?
*MFE:    addzel´nâ žyvut .
*MFA:    adni žylê ?
*MFA:    adni staryjê žylê ?
*MFA:    (..) kada@w budzêt vrémê , mašynkâ šjot u vas tam ?
*MFE:    mašynku ja paka râzabralâ , ana u minê +...
*MFE:    i smazâlâ vsju .
*MFE:    ja šylâ tut unuku , i (.) tak padzjubâlâ , dyk ja ijo@w râzabralâ , i nadâ iholkê kupic´ iščo .
*MFE:    a što vy xacelê ?
*MFE:    a xacelâ +...
*MFE:    u minja jubkâ jesc´ , takajê nêčivo , i tak vot , nu , i sšytâ tak spical´nâ , a ja xacelâ ubrac .
*MFE:    kak sšytâ spical´nâ ?
*MFE:    ni pânjala .
*MFA:    nu , étâ nadâ pamerýc´ i pâkazac´ .
*MFB:    nu tabe ž ni sročnâ ?
*MFA:    kanešnâ ž ni sročnâ .
*MFB:    nu dyk patom .
*MFA:    nu dyk ja i hâvaru patom .
*MFA:    nu što , ja skazalâ ščas@w ?
*MFE:    persname , čuc´ papozžý .
*MFA:    nu .
*MFB:    i vo , nadâ ubirac´ , vo apjac´ pylê .
*MFB:    dy étât balkon delâjêt , kažýc´ žý , âkuratnâ i âstarožnâ , vsë ravno (.) ubirac´ nadâ .
*MFA:    ne , étâ prostâ tak , štob mestâ ni zânimalâ .
*MFE:    čornâjê ?
*MFA:    belâjê .
*MFE:    až belâjê , vo !
@End
(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page