fam_mi_71

fam_mi_71

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    MFA Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    MFA speaks on the phone
*MFA:    dobryj den´ .
*MFA:    oj , persname sama padnjalâ .
*MFA:    xacelâ skazac´ +"/.
*MFA:    +" persname pâzavi .
*MFA:    (...) nu râskažy , kak dzjaly ?
*MFA:    (...) nu , u suboty s´jezdzêlê , nu .
*MFA:    (...) nu , sama znaju , njaúžo ž ne ?
*MFA:    raboty c´ma .
*MFA:    (...) a , dyk užo atpravêccý samê , biz cjabe ?
*MFA:    (...) ty úžo prýhatovêlâ , karočý .
*MFA:    a ja dumâlâ , pry tabe pryšli .
*MFA:    (...) a persname úsë vrémê robêc´ , u ix žý tam .
*MFA:    a kamu davac´ ?
*MFA:    jej žý nadâ davac´ .
*MFA:    (...) nu , i našý tožý mne inahda âmêrykanskêjê , takijê úžo xarošýjê uključýc´ .
*MFA:    (...) nu staréjšýjê ž cëtkâ .
*MFA:    ni hénâ , étâ samâ , ni cëcê ž persname , net kanešnâ .
*MFA:    (...) nu jasnâ .
*MFA:    (...) nu da , kab svaji xto-tâ byli , panjatnâ ž , kanešnâ .
@New Episode
*MFA:    a , persname byla , dyk to ana rýsavalâ , to behâlâ xx .
@New Episode
*MFA:    ne , musêc´ , ničohâ , tol´kâ +...
*MFA:    a , nu što persname +...
*MFA:    persname pâzdraúljaú , utrâm zvaniú .
*MFA:    dyk ja (.) hâvaru , nu , sâbiralâsê pryjexâc´ .
*MFA:    dyk jon +"/.
*MFA:    +" nu vo čamu ni pryjexâlâ ?
*MFA:    +" pâmahla b mne tut .
*MFA:    svaty pryjexâlê , dzevâčkâ râdzilas´ u persname .
*MFA:    (...) da , da .
*MFA:    sercý , jano ž ni hljadzic´ .
*MFA:    (...) ljubilê starohâ , nu , nu , kanešnâ .
*MFA:    (...) a , prjamâ v étâj dzirevnê ú samoj ?
*MFA:    a ja dumâlâ , ú druhoj .
*MFA:    nu jasnâ .
*MFA:    nu dyk vo i budzêc´ cjaper jak dačý , kanešnâ .
*MFA:    (...) dobrýn´kâ .
*MFA:    nu ščaslivên´kâ , rabotâj .
*MFA:    xârašo , dârahajê , nu paka .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |