fam_mi_71

fam_mi_71

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    MFA Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    MFA speaks on the phone

*MFA:    dobryj den´ .

*MFA:    oj , persname sama padnjalâ .

*MFA:    xacelâ skazac´ +"/.

*MFA:    +" persname pâzavi .

*MFA:    (...) nu râskažy , kak dzjaly ?

*MFA:    (...) nu , u suboty s´jezdzêlê , nu .

*MFA:    (...) nu , sama znaju , njaúžo ž ne ?

*MFA:    raboty c´ma .

*MFA:    (...) a , dyk užo atpravêccý samê , biz cjabe ?

*MFA:    (...) ty úžo prýhatovêlâ , karočý .

*MFA:    a ja dumâlâ , pry tabe pryšli .

*MFA:    (...) a persname úsë vrémê robêc´ , u ix žý tam .

*MFA:    a kamu davac´ ?

*MFA:    jej žý nadâ davac´ .

*MFA:    (...) nu , i našý tožý mne inahda âmêrykanskêjê , takijê úžo xarošýjê uključýc´ .

*MFA:    (...) nu staréjšýjê ž cëtkâ .

*MFA:    ni hénâ , étâ samâ , ni cëcê ž persname , net kanešnâ .

*MFA:    (...) nu jasnâ .

*MFA:    (...) nu da , kab svaji xto-tâ byli , panjatnâ ž , kanešnâ .

@New Episode

*MFA:    a , persname byla , dyk to ana rýsavalâ , to behâlâ xx .

@New Episode

*MFA:    ne , musêc´ , ničohâ , tol´kâ +...

*MFA:    a , nu što persname +...

*MFA:    persname pâzdraúljaú , utrâm zvaniú .

*MFA:    dyk ja (.) hâvaru , nu , sâbiralâsê pryjexâc´ .

*MFA:    dyk jon +"/.

*MFA:    +" nu vo čamu ni pryjexâlâ ?

*MFA:    +" pâmahla b mne tut .

*MFA:    svaty pryjexâlê , dzevâčkâ râdzilas´ u persname .

*MFA:    (...) da , da .

*MFA:    sercý , jano ž ni hljadzic´ .

*MFA:    (...) ljubilê starohâ , nu , nu , kanešnâ .

*MFA:    (...) a , prjamâ v étâj dzirevnê ú samoj ?

*MFA:    a ja dumâlâ , ú druhoj .

*MFA:    nu jasnâ .

*MFA:    nu dyk vo i budzêc´ cjaper jak dačý , kanešnâ .

*MFA:    (...) dobrýn´kâ .

*MFA:    nu ščaslivên´kâ , rabotâj .

*MFA:    xârašo , dârahajê , nu paka .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)