fam_mi_24

fam_mi_24

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@FL of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFC:    kada@w našý cëtuškâ slamalâ nahu , ina@w xacelâ , što b persname ijo@w zabralâ , malilâs´ na net , jej žý bylâ užé dzêvjanostâ [_//] s čém-tâ let .
*MFC:    nu , a patom persname +/.
*MFA:    a čaho imênnâ persname ?
*MFA:    u persname bol´šýjê xatâ byla ?
*MFA:    nu vot ty hâvarylâ , što u persname dâžyvalâ cëcê .
*MFA:    étâ mamênâ ?
*MFA:    ci papênâ ?
*MFC:    ne , étâ tatâvâ .
*MFC:    étâ samâ , pâčymu persname ?
*MFC:    byla dvajurâdnâjê plimjan´nêcý , ana xacelâ vsë , no ana tam šo +...
*MFC:    ja ni pomnju pâčymu .
*MFC:    i vot étâ vot persname +...
*MFC:    persname any pâmahalê , nu u persname v étâ vrémê +...
*MFC:    cëcê (.) persname , étâ , katorâjê (.) vot byla u persname +...
*MFC:    jana s tyšjčý@w vâsimsot dzêvinostâ šystovâ , a persname macê +/.
*MFA:    našý babulê z dzêvinostâ šystovâ .
*MFC:    +, z dzêvic´sot pervâvâ , da , dzêvic´sot pervâhâ (.) i tožý zânêmahla .
*MFC:    i persname užé u dvuxkomnâtnuju kvarciru ni mahla úzjac´ .
*MFA:    +< kanešnâ .
*MFC:    da .
*MFC:    i vot , dyk jana prasilâ +"/.
*MFC:    +" zâbjary , ja budu na kuxnê žyc´ .
*MFC:    +" zâbjary , persname , zâbjary .
*MFC:    a étâ samâ , nu , vot (.) uhâvarylâ .
*MFC:    nu kudâ mne bylâ brac´ ?
*MFC:    nekudâ .
*MFA:    tabe nekudâ .
*MFC:    nu , vot uzjaú .
*MFC:    a persname vabščé , on dabréjšý čýlavek xx .
*MFC:    a persname , ana (.) kinêccý na pomâšč vsihda .
*MFC:    nu jeslê +...
*MFC:    pânimajêš , s nej trudnavatâ žyc´ .
*MFC:    ana kâmandziršý .
*MFA:    da , kak i ja .
*MFC:    +< i vsë dalžno byc´ pa ijo@w , i vsë .
*MFC:    karočý , užé načýlâ âbižaccý cëcê .
*MFC:    umaljalâ , kab zabralê .
*MFC:    vam budzêt stydnâ , jeslê pajdu u dom prýstarélyx .
*MFC:    stol´kê plimjan´nêkâú , nixto ni bjaré .
*MFC:    nu ladnâ , persname zabralâ .
*MFC:    i ana nâstajalâ , što b persname prâdala xatu .
*MFC:    vot prâdala , a patom +...
*MFC:    što tam jej ni nravêlâsê ?
*MFC:    nu , persname mahla jej hrubâ skazac´ .
*MFC:    hljadzelâ ana za jej tak , kak nadâ .
*MFA:    nu k starâscê ž , u dzêvjanostâ hadoú +/.
*MFC:    da .
*MFA:    što ty xočýš ?
*MFC:    vot , étâ samâjê .
*MFA:    alê ž jaščé tožý pry ume .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page