fam_mi_24

fam_mi_24

@Begin @Languages:    hyb, rus @Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant @ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @L1 of MFC:    be @L1 of MFA:    brms @MT of MFC:    be @MT of MFA:    be @FL of MFC:    be @FL of MFA:    brms @Situation:    Conversation at home *MFC:    kada@w našý cëtuškâ slamalâ nahu , ina@w xacelâ , što b persname ijo@w zabralâ , malilâs´ na net , jej žý bylâ užé dzêvjanostâ [_//] s čém-tâ let . *MFC:    nu , a patom persname +/. *MFA:    a čaho imênnâ persname ? *MFA:    u persname bol´šýjê xatâ byla ? *MFA:    nu vot ty hâvarylâ , što u persname dâžyvalâ cëcê . *MFA:    étâ mamênâ ? *MFA:    ci papênâ ? *MFC:    ne , étâ tatâvâ . *MFC:    étâ samâ , pâčymu persname ? *MFC:    byla dvajurâdnâjê plimjan´nêcý , ana xacelâ vsë , no ana tam šo +... *MFC:    ja ni pomnju pâčymu . *MFC:    i vot étâ vot persname +... *MFC:    persname any pâmahalê , nu u persname v étâ vrémê +... *MFC:    cëcê (.) persname , étâ , katorâjê (.) vot byla u persname +... *MFC:    jana s tyšjčý@w vâsimsot dzêvinostâ šystovâ , a persname macê +/. *MFA:    našý babulê z dzêvinostâ šystovâ . *MFC:    +, z dzêvic´sot pervâvâ , da , dzêvic´sot pervâhâ (.) i tožý zânêmahla . *MFC:    i persname užé u dvuxkomnâtnuju kvarciru ni mahla úzjac´ . *MFA:    +< kanešnâ . *MFC:    da . *MFC:    i vot , dyk jana prasilâ +"/. *MFC:    +" zâbjary , ja budu na kuxnê žyc´ . *MFC:    +" zâbjary , persname , zâbjary . *MFC:    a étâ samâ , nu , vot (.) uhâvarylâ . *MFC:    nu kudâ mne bylâ brac´ ? *MFC:    nekudâ . *MFA:    tabe nekudâ . *MFC:    nu , vot uzjaú . *MFC:    a persname vabščé , on dabréjšý čýlavek xx . *MFC:    a persname , ana (.) kinêccý na pomâšč vsihda . *MFC:    nu jeslê +... *MFC:    pânimajêš , s nej trudnavatâ žyc´ . *MFC:    ana kâmandziršý . *MFA:    da , kak i ja . *MFC:    +< i vsë dalžno byc´ pa ijo@w , i vsë . *MFC:    karočý , užé načýlâ âbižaccý cëcê . *MFC:    umaljalâ , kab zabralê . *MFC:    vam budzêt stydnâ , jeslê pajdu u dom prýstarélyx . *MFC:    stol´kê plimjan´nêkâú , nixto ni bjaré . *MFC:    nu ladnâ , persname zabralâ . *MFC:    i ana nâstajalâ , što b persname prâdala xatu . *MFC:    vot prâdala , a patom +... *MFC:    što tam jej ni nravêlâsê ? *MFC:    nu , persname mahla jej hrubâ skazac´ . *MFC:    hljadzelâ ana za jej tak , kak nadâ . *MFA:    nu k starâscê ž , u dzêvjanostâ hadoú +/. *MFC:    da . *MFA:    što ty xočýš ? *MFC:    vot , étâ samâjê . *MFA:    alê ž jaščé tožý pry ume . @End
(Stand: 20.04.2022)