fam_mi_24

fam_mi_24

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFC:    kada@w našý cëtuškâ slamalâ nahu , ina@w xacelâ , što b persname ijo@w zabralâ , malilâs´ na net , jej žý bylâ užé dzêvjanostâ [_//] s čém-tâ let .

*MFC:    nu , a patom persname +/.

*MFA:    a čaho imênnâ persname ?

*MFA:    u persname bol´šýjê xatâ byla ?

*MFA:    nu vot ty hâvarylâ , što u persname dâžyvalâ cëcê .

*MFA:    étâ mamênâ ?

*MFA:    ci papênâ ?

*MFC:    ne , étâ tatâvâ .

*MFC:    étâ samâ , pâčymu persname ?

*MFC:    byla dvajurâdnâjê plimjan´nêcý , ana xacelâ vsë , no ana tam šo +...

*MFC:    ja ni pomnju pâčymu .

*MFC:    i vot étâ vot persname +...

*MFC:    persname any pâmahalê , nu u persname v étâ vrémê +...

*MFC:    cëcê (.) persname , étâ , katorâjê (.) vot byla u persname +...

*MFC:    jana s tyšjčý@w vâsimsot dzêvinostâ šystovâ , a persname macê +/.

*MFA:    našý babulê z dzêvinostâ šystovâ .

*MFC:    +, z dzêvic´sot pervâvâ , da , dzêvic´sot pervâhâ (.) i tožý zânêmahla .

*MFC:    i persname užé u dvuxkomnâtnuju kvarciru ni mahla úzjac´ .

*MFA:    +< kanešnâ .

*MFC:    da .

*MFC:    i vot , dyk jana prasilâ +"/.

*MFC:    +" zâbjary , ja budu na kuxnê žyc´ .

*MFC:    +" zâbjary , persname , zâbjary .

*MFC:    a étâ samâ , nu , vot (.) uhâvarylâ .

*MFC:    nu kudâ mne bylâ brac´ ?

*MFC:    nekudâ .

*MFA:    tabe nekudâ .

*MFC:    nu , vot uzjaú .

*MFC:    a persname vabščé , on dabréjšý čýlavek xx .

*MFC:    a persname , ana (.) kinêccý na pomâšč vsihda .

*MFC:    nu jeslê +...

*MFC:    pânimajêš , s nej trudnavatâ žyc´ .

*MFC:    ana kâmandziršý .

*MFA:    da , kak i ja .

*MFC:    +< i vsë dalžno byc´ pa ijo@w , i vsë .

*MFC:    karočý , užé načýlâ âbižaccý cëcê .

*MFC:    umaljalâ , kab zabralê .

*MFC:    vam budzêt stydnâ , jeslê pajdu u dom prýstarélyx .

*MFC:    stol´kê plimjan´nêkâú , nixto ni bjaré .

*MFC:    nu ladnâ , persname zabralâ .

*MFC:    i ana nâstajalâ , što b persname prâdala xatu .

*MFC:    vot prâdala , a patom +...

*MFC:    što tam jej ni nravêlâsê ?

*MFC:    nu , persname mahla jej hrubâ skazac´ .

*MFC:    hljadzelâ ana za jej tak , kak nadâ .

*MFA:    nu k starâscê ž , u dzêvjanostâ hadoú +/.

*MFC:    da .

*MFA:    što ty xočýš ?

*MFC:    vot , étâ samâjê .

*MFA:    alê ž jaščé tožý pry ume .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)