fam_mi_77

fam_mi_77

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFH:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    a ja takuju kastrjul´ku , na tri litrâ dze-tâ +...

*MFH:    vot mne na dva +...

*MFH:    šo-tâ , nu (.) tak , écê balyvâlês´ , ja pryšla , nimnohâ prýlihla .

*MFH:    patom , dumâju , maloj što-tâ hâvarit , maloč´nâvâ supu .

*MFH:    nu i ja , kak u dziréúnê , pašla , takuju kastrul´ku (.) zacirkê (.) nâvarilâ .

*MFH:    maslâm xârašo zapravêlâ , patom mâlaka tuda , nu , takovâ , užé ni sil´nâ cëplâvâ .

*MFH:    takovâ , ni haračêvâ , štob nimnožkâ možnâ bylâ imênnâ .

*MFH:    abyčnâ ljublju varyc´ na mâlake , a to , kak u dziréúnê , na vadze , a patom užé bjalic´ .

@New Episode

*MFH:    ne , dyk (.) ne .

*MFH:    pâluč´ajêccý kak , nimnohâ vady , praporcýjê .

*MFH:    pâtamu šta jeslê na adnom mâlake , ano vsë ravno +...

*MFA:    +< ano ž prâkipajêt , ni vyvârýccý .

*MFH:    va-pervyx , što da .

*MFH:    i [_/] i jeslê ano zâkipelâ , étâ mâlako s vadoj , tak strujêč´kâj i na malên´kêj [_/] malên´kêj , étât , i ano ni pâdkipajêt , nêčivo , xârašo , i vsë .

*MFH:    moj krasavêc mal´č´išýc´kâ dve takijê vot , écê vot +...

*MFA:    rascët užé .

*MFH:    net , on +...

*MFH:    prostâ (.) my vsihda v dzirévnê , on ljubêt .

*MFH:    smysl v tom , što (.) zacirkâ vot étâ našý (.) karonnâjê .

*MFH:    jiščo papâ kada@w v dzirevnê žyl , vot .

*MFH:    nu , i (.) vêčirkom maločny sup ilê syrnêkê , ilê tam blinčýkê s tvorâhâm .

*MFH:    nu , maločnyjê supy (.) bol´šuju časc´ .

*MFH:    a mne , ja uspâminaju , vot kak-tâ bylâ +...

*MFH:    nu , ja ž v dzikrécê tam bol´šuju časc´ .

*MFH:    jak pajedu vjasnoj , prijedu , tak pâgljažu i pajedu apjac´ .

*MFH:    a što mne tut dzelâc´ bylâ ?

*MFA:    ne , nu panjatnâ , mamâ .

*MFH:    my kupilê mjašok muki i ni znaju skokâ@w saxârâ .

*MFH:    i my (.) da âkcjabra (.) muku , pisjat@w ci sorâk pjac´ kilâgram .

*MFH:    plimjan´nêcý prýjazžajuc´ , u mjane bliny , blinčýkê tam , i picu dzelâlâ .

*MFH:    ukropu mnohâ , luku mnohâ , kuplju č´uc´-č´uc´ mâjanézâ , jakix sasisýk , patom xoc´ čaho z marozkê .

*MFH:    na protvên´ , vot takuju , ani za try sikundy , i pustâ .

*MFA:    srazu .

*MFH:    ja ž hâvarju , ja picu (.) dzelâju .

*MFH:    pâluc´ajêccý , tvorâh , patom (.) mâlako , muka , mâlako , drožžý , saxâr , sol´ .

*MFH:    na mâlake takojê cestâ hustavatâjê .

*MFH:    i tada@w , kada@w ano pâdajdzët , dâbavljaju iščo jajco i tvorâh .

*MFH:    nu ni sil´nâ .

*MFA:    piroh pâluč´ajêccý , fkusnâ sil´nâ .

*MFH:    ja dzelâju takojê , ni hustojê , smitanâabraznâjê .

*MFH:    pâtamu šta (.) takojê vot , jano na dražžax .

*MFH:    za ščot tavo , što tvorâh , ano kâlaryjnâjê pâlučajêccý .

*MFH:    i minja inahda sprašývâjut +"/.

*MFH:    +" mamâ , kakuju ty +...

*MFH:    mne tak smešnâ .

*MFH:    +" ilê suxuju , ilê mokruju ?

*MFH:    suxuju , étâ vot , asnovu .

*MFH:    ja inagda dažý zâxažu , štob samoj ni dzelâc´ , nu , étu vot , asnovu takuju kupêš .

*MFH:    nu paslednêjê vremê ani pâčimu-tâ +...

*MFH:    zdzelâjêš garjačuju , ano takojê , nimnožkâ pristanêt .

*MFH:    a druhoj raz nêčivo ni xač´u .

*MFH:    vot ščas@w perêd snom +"/.

*MFH:    +" mamâ , ja kušýc´ xač´u .

*MFH:    ja hâvarju +"/.

*MFH:    +" č´aj pej , net .

*MFH:    ja hâvarju +"/.

*MFH:    +" spac´ užé nadâ , a ni kušýc´ .

*MFA:    poslê šasci ni jescê , nadâ jescê .

*MFH:    tady selê , jak kažuc´ (.) u vëskê , pâvjačérylê i spac´ pašli .

*MFH:    (..) s xâlâdnič´kom kartošýč´kê , takovâ-nibudz´ što .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)