fam_mi_77

fam_mi_77

@Begin @Languages:    hyb, rus @Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant @ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @L1 of MFH:    brms @L1 of MFA:    brms @MT of MFH:    brms @MT of MFA:    be @FL of MFH:    brms @FL of MFA:    brms @Situation:    Conversation at home *MFH:    a ja takuju kastrjul´ku , na tri litrâ dze-tâ +... *MFH:    vot mne na dva +... *MFH:    šo-tâ , nu (.) tak , écê balyvâlês´ , ja pryšla , nimnohâ prýlihla . *MFH:    patom , dumâju , maloj što-tâ hâvarit , maloč´nâvâ supu . *MFH:    nu i ja , kak u dziréúnê , pašla , takuju kastrul´ku (.) zacirkê (.) nâvarilâ . *MFH:    maslâm xârašo zapravêlâ , patom mâlaka tuda , nu , takovâ , užé ni sil´nâ cëplâvâ . *MFH:    takovâ , ni haračêvâ , štob nimnožkâ možnâ bylâ imênnâ . *MFH:    abyčnâ ljublju varyc´ na mâlake , a to , kak u dziréúnê , na vadze , a patom užé bjalic´ . @New Episode *MFH:    ne , dyk (.) ne . *MFH:    pâluč´ajêccý kak , nimnohâ vady , praporcýjê . *MFH:    pâtamu šta jeslê na adnom mâlake , ano vsë ravno +... *MFA:    +< ano ž prâkipajêt , ni vyvârýccý . *MFH:    va-pervyx , što da . *MFH:    i [_/] i jeslê ano zâkipelâ , étâ mâlako s vadoj , tak strujêč´kâj i na malên´kêj [_/] malên´kêj , étât , i ano ni pâdkipajêt , nêčivo , xârašo , i vsë . *MFH:    moj krasavêc mal´č´išýc´kâ dve takijê vot , écê vot +... *MFA:    rascët užé . *MFH:    net , on +... *MFH:    prostâ (.) my vsihda v dzirévnê , on ljubêt . *MFH:    smysl v tom , što (.) zacirkâ vot étâ našý (.) karonnâjê . *MFH:    jiščo papâ kada@w v dzirevnê žyl , vot . *MFH:    nu , i (.) vêčirkom maločny sup ilê syrnêkê , ilê tam blinčýkê s tvorâhâm . *MFH:    nu , maločnyjê supy (.) bol´šuju časc´ . *MFH:    a mne , ja uspâminaju , vot kak-tâ bylâ +... *MFH:    nu , ja ž v dzikrécê tam bol´šuju časc´ . *MFH:    jak pajedu vjasnoj , prijedu , tak pâgljažu i pajedu apjac´ . *MFH:    a što mne tut dzelâc´ bylâ ? *MFA:    ne , nu panjatnâ , mamâ . *MFH:    my kupilê mjašok muki i ni znaju skokâ@w saxârâ . *MFH:    i my (.) da âkcjabra (.) muku , pisjat@w ci sorâk pjac´ kilâgram . *MFH:    plimjan´nêcý prýjazžajuc´ , u mjane bliny , blinčýkê tam , i picu dzelâlâ . *MFH:    ukropu mnohâ , luku mnohâ , kuplju č´uc´-č´uc´ mâjanézâ , jakix sasisýk , patom xoc´ čaho z marozkê . *MFH:    na protvên´ , vot takuju , ani za try sikundy , i pustâ . *MFA:    srazu . *MFH:    ja ž hâvarju , ja picu (.) dzelâju . *MFH:    pâluc´ajêccý , tvorâh , patom (.) mâlako , muka , mâlako , drožžý , saxâr , sol´ . *MFH:    na mâlake takojê cestâ hustavatâjê . *MFH:    i tada@w , kada@w ano pâdajdzët , dâbavljaju iščo jajco i tvorâh . *MFH:    nu ni sil´nâ . *MFA:    piroh pâluč´ajêccý , fkusnâ sil´nâ . *MFH:    ja dzelâju takojê , ni hustojê , smitanâabraznâjê . *MFH:    pâtamu šta (.) takojê vot , jano na dražžax . *MFH:    za ščot tavo , što tvorâh , ano kâlaryjnâjê pâlučajêccý . *MFH:    i minja inahda sprašývâjut +"/. *MFH:    +" mamâ , kakuju ty +... *MFH:    mne tak smešnâ . *MFH:    +" ilê suxuju , ilê mokruju ? *MFH:    suxuju , étâ vot , asnovu . *MFH:    ja inagda dažý zâxažu , štob samoj ni dzelâc´ , nu , étu vot , asnovu takuju kupêš . *MFH:    nu paslednêjê vremê ani pâčimu-tâ +... *MFH:    zdzelâjêš garjačuju , ano takojê , nimnožkâ pristanêt . *MFH:    a druhoj raz nêčivo ni xač´u . *MFH:    vot ščas@w perêd snom +"/. *MFH:    +" mamâ , ja kušýc´ xač´u . *MFH:    ja hâvarju +"/. *MFH:    +" č´aj pej , net . *MFH:    ja hâvarju +"/. *MFH:    +" spac´ užé nadâ , a ni kušýc´ . *MFA:    poslê šasci ni jescê , nadâ jescê . *MFH:    tady selê , jak kažuc´ (.) u vëskê , pâvjačérylê i spac´ pašli . *MFH:    (..) s xâlâdnič´kom kartošýč´kê , takovâ-nibudz´ što . @End
(Stand: 20.04.2022)