fam_mi_34

fam_mi_34

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    MFA Migrant, MFT Migrant, MFS na, MFI na
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|MFS|19;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFI:    brms
@MT of MFA:    be
@MT of MFT:    be
@MT of MFI:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFT:    brms
@FL of MFI:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    a ščas@w na ličén´nê xažu , dyk paka prydu , užo pačci try .
*MFT:    vo selâ b , iščo pâsidzelâ .
*MFA:    dzicë vo bednâjê , učýc´ céluju noč .
*MFT:    vo , dze kruh étât , i tut étât (.) dom , takoj (.) staryj .
*MFA:    tam , nu da .
*MFA:    nu , tam žý dom taki , jak carskê .
*MFA:    xto tam , što tam ?
*MFT:    snimalê fil´m , iščé nidavnâ šol .
*MFT:    sjarhej bizrukâú snimaúsê , <v ijulê sorâk pervâvâ>["] .
*MFT:    snimalê vot étât fil´m tam .
*MFA:    a šo tam za (.) tot dom ?
*MFA:    kuda (.) byú ?
*MFS:    a u nas na masovku xadzilê (.) s pâralelê .
*MFI:    +< a tam bizrukâú , kâtory étât +...
*MFI:    ščas@w skazu , dze snimaúsê .
*MFI:    tak ani , možý , ni znajut étâvâ arcistâ .
*MFI:    brihadâ ["] , tam vo étât vo arcist (.) v hlavnâj (.) rolê .
*MFT:    étât fil´m pra vajnu , dyk étâ byl štab (.) nemcýú .
*MFT:    pomnju , u vas nâčynalâ smatréc´ (.) fil´m étât , i šo-tâ mne on panravêlsê , ja pryšla , stalâ hlidzec´ .
*MFT:    i pakazyvâjut vot étât +...
*MFT:    ja dumâju , dze ja takojê vidzêlâ ?
*MFT:    vspâminaju , točnâ , v lošýcý .
*MFI:    nu , lošýcu pomnêc´ , ja , nâprimer , ni pomnju .
*MFI:    nu , xadzilê my tam , vozlê rečkê .
*MFT:    +< a tam vot , étât , râscislaú jankoúskê snimaúsê .
*MFT:    on byú (.) ascom pol´kê .
*MFT:    tam pol´kâ vljubilâs´ .
*MFT:    étâ ruskê pâljubiú pol´ku , étât bizrukâú .
*MFT:    i vot u ix ljuboú bylâ .
*MFT:    a acec byú étât râscislaú .
*MFT:    nu , incirésnyj (.) fil´m .
*MFI:    incirésnyj .
*MFT:    očýn´ (.) mne panravêlâs´ .
*MFI:    +< kak on adzin vâjivaú , bizrukâú .
*MFA:    nu , xapajcê , njavestkê , abejê , xto pervâjê pamožý njasci .
*MFI:    sama zânjasu .
*MFA:    nja xočuc´ ni adna , ni druhajê u njavestkê , takijê xlopcý .
*MFI:    usë , persname , spasibâ .
*MFA:    +< nu pašli , da svidan´nê .
*MFA:    persname , š´čislivâ cibe .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |