fam_mi_72

fam_mi_72

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFH Migrant, MFF Town

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFA:    be

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

@New Episode

*MFA:    a dyk ani tam pa [_//] padolhu zânimajuccý ?

*MFH:    pâltara čisa pašti .

*MFH:    ja ž tol´kâ +...

*MFH:    anê k šysci idut .

*MFA:    s sadâ zâbirajêš , pryvodzêš damoj ?

*MFA:    ilê damoj ni zavodzêš ?

*MFH:    ne , zâvažu , zâvažu .

*MFH:    jeslê ja s pervâj smeny , dyk ja paran´šý .

*MFA:    ana ž sa školy možýc´ i ran´šý byc´ .

*MFH:    nu da , a vo sën´nê vtarajê smenâ .

@New Episode

*MFA:    a vy jezdzêlê , dzez hâvaryú , u hoscê ?

*MFH:    nu , u hoscê .

*MFH:    ja i ú vësku s´jezdzêlâ , sjastru pazdravêlâ .

@New Episode

*MFH:    nu , xoc´ čystâ pryzén´cêkê .

@New Episode

*MFH:    a vy jak pâžyvajêcê ?

*MFH:    jak vy ?

*MFH:    dze byli ?

*MFA:    dyk ty što , čaj stavêlâ ?

*MFF:    nu .

*MFH:    a vašý jak babcê ?

*MFH:    a jak s daúlenêjêm dzila ?

*MFA:    nu (.) nêčivo , kupilâ écê vot , palučšý , pakrépčý tabletkê .

*MFH:    sbivajêcê ?

*MFA:    aha .

@New Episode

*MFH:    a ja zašla (.) u héty ž mâhazinčýk , novy .

@New Episode

*MFH:    tut mjašočkê dlja musârâ ni takijê dârahijê .

*MFA:    a , vo v kal´cé , ja zâhljanulâ raz , tam ihrušýk bol´šý , čém nadâ .

@New Episode

*MFH:    a ja vot étu (.) pačci za dve tysêčý , ana na mnohâ dol´šý .

*MFH:    i vot , byvajêt , što-nibudz´ (.) žarýc´ .

@New Episode

*:    a , âbizžyrývâc´ , @spr_mi_A salfetkê samê

@New Episode

*MFH:    cërku [_/] cërku , @spr_mi_A mêtaličýskuju ?

*:    znaju .

@New Episode

*MFA:    nu , jesc´ mêtaličýskâjê , a vot jesc´ takajê vot mjaxkâjê .

@New Episode

*MFA:    i (.) ni carapâjêt kastrjulê , pravêl´nâ .

*MFA:    a to katorâjê cipâ žyleznâjê , tajê carapâjêt .

@New Episode

*MFH:    pârašok pâraškom , alê trébâ +...

@New Episode

*MFH:    dosê ["] kupilâ (.) novuju pačku , tak na rynkê kupl´jaju .

@New Episode

*MFA:    a my jezdzêlê u mâhazin , što atkrylsê na trycýc´ pervâm kilâmetrý , dzjašovy .

*MFH:    dze , dze , dze ?

*MFA:    nu , až za téc čytyrý , vot na ryklamâx viz´dze visic´ .

*MFH:    nu , nu , nu .

*MFH:    i kak ?

*MFA:    nu , dzišéúlê úsë mnohâ .

*MFH:    alê ž jexâc´ tudy .

*MFA:    akazyvyjêccý , možnâ ni jexâc´ .

*MFA:    f čyžoúkê točnâ taki žý , to žý samâjê , da .

*MFA:    no (.) ryšylê , što (.) f čyžovkê jivony , značêt , étât , atrostâk , žnačêt , kak by darožý .

*MFA:    net , âdzijnakâvâ , s´jezdzêlâ , praverýlâ .

*MFH:    +< a f čižovkê , étâ hdze ?

*MFA:    a tut , hdze i byú jeúraopt ["] , tol´kâ ciper užé staú ni jeúraopt ["] , a vot étât , dziskont ["] .

*MFH:    i vy úžé braslecêk nosêcê , pâmahajê trošku ?

@New Episode

*MFA:    dyk pravdâ , netu davlenêjê .

*MFA:    dyk ty dumâjêš , at étâvâ ?

*MFA:    ja dumâju , at tabletâk .

@New Episode

*MFH:    nu , kakajê raznêcý ?

*MFF:    a kak davlenêjê ?

*MFA:    dyk ja ž hâvaru , narmal´nâjê .

*MFA:    ja žý dumâju , nêužélê at étâvâ ?

*MFF:    sama sibe pridumâlâ .

*MFA:    nu i xârašo , mne nravêccý , on krasivyj , k čornâj koftâč´kê padxodzêt .

*MFH:    +< ne , xârašo , xârašo smotrêccý .

*MFH:    vot , dyk pâluč´ajêccý , što (.) našý jezdzêlê +...

*MFH:    tut na âútâzâvackoj , étâ kažuc´ , što rybâ ničohâ .

*MFA:    da , dzišéúlê .

*MFA:    nu , tut vidzêš , što mne ni nravêcc , to , što vybâr bal´šoj i pavešýnâ stol´kâ , skol´kâ im nadâ .

*MFA:    a mne , možý , tol´kâ dve nadâ .

*MFH:    a , ni ves ?

*MFA:    fasovânâjê [_//] râsfasovânâjê , biz vesâ .

*MFA:    a na traktârnâm , tam užé pa kaličýstvu , skol´kâ xočýš .

*MFA:    ilê v sêrabrankê , dyk tam užé étâ +...

@New Episode

*MFH:    tam užo ničohâ incirésnâhâ njama .

*MFA:    da , a bylâ bol´šý úsivo .

*MFH:    vspomnêcê .

*MFA:    da , syrkoú bylâ mnohâ , johurtâú bylâ bol´šý .

*MFH:    +< vabščé .

*MFH:    i samâ , pomnju , xadzilâ tuda svin´ninu kupljac´ , a ščas@w +...

*MFA:    a ščas@w tam netu nêčyvo tam mjasnovâ , da .

*MFH:    mjasâ , jano zâmarožýnâ , pêrýmarožýnâ , čornâjê .

*MFH:    i vy znajêcê , kak-tâ adzin raz zašla +...

@New Episode

*MFH:    maloj citradkê , tam citradkê ú étu uzên´kuju kletâčku , âbyknavennyjê .

*MFH:    dyk tut (.) trystâ , a tam (.) sto semsêt@w , nu , pač´ci udvojê .

@New Episode

*MFH:    vsë-tki@w što dve , a što adna , jesc´ žý raznêcý .

*MFH:    dyk vot tam i v kletâč´ku , i tak écê pâkupaju .

*MFH:    i al´bomy , byvajê , malym rýsavac´ .

*MFH:    tak ja pâhljadzelâ , č´aji očên´ dâragijê , kofê tožý očên´ dâragijê .

*MFH:    i (.) nejêk ja prašla , vybâr kanfet +...

*MFH:    ran´šý tam banany dzišéúlê bylê .

*MFH:    mândariny , tam i limony ja inagda k č´aju pâkupalâ , nu kak-tâ +/.

*MFA:    bylâ , bylâ v načalê .

*MFH:    a vsë , ščas@w , vidnâ , njama finansâv , vidnâ , njama .

*MFA:    kinulêsê na opt ["] , i sjuda men´šý xodzêc´ , a im žý nadâ nakručývâc´ .

*MFA:    vot paétâmu i cény .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)