fam_mi_72

fam_mi_72

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFH Migrant, MFF Town
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
@New Episode
*MFA:    a dyk ani tam pa [_//] padolhu zânimajuccý ?
*MFH:    pâltara čisa pašti .
*MFH:    ja ž tol´kâ +...
*MFH:    anê k šysci idut .
*MFA:    s sadâ zâbirajêš , pryvodzêš damoj ?
*MFA:    ilê damoj ni zavodzêš ?
*MFH:    ne , zâvažu , zâvažu .
*MFH:    jeslê ja s pervâj smeny , dyk ja paran´šý .
*MFA:    ana ž sa školy možýc´ i ran´šý byc´ .
*MFH:    nu da , a vo sën´nê vtarajê smenâ .
@New Episode
*MFA:    a vy jezdzêlê , dzez hâvaryú , u hoscê ?
*MFH:    nu , u hoscê .
*MFH:    ja i ú vësku s´jezdzêlâ , sjastru pazdravêlâ .
@New Episode
*MFH:    nu , xoc´ čystâ pryzén´cêkê .
@New Episode
*MFH:    a vy jak pâžyvajêcê ?
*MFH:    jak vy ?
*MFH:    dze byli ?
*MFA:    dyk ty što , čaj stavêlâ ?
*MFF:    nu .
*MFH:    a vašý jak babcê ?
*MFH:    a jak s daúlenêjêm dzila ?
*MFA:    nu (.) nêčivo , kupilâ écê vot , palučšý , pakrépčý tabletkê .
*MFH:    sbivajêcê ?
*MFA:    aha .
@New Episode
*MFH:    a ja zašla (.) u héty ž mâhazinčýk , novy .
@New Episode
*MFH:    tut mjašočkê dlja musârâ ni takijê dârahijê .
*MFA:    a , vo v kal´cé , ja zâhljanulâ raz , tam ihrušýk bol´šý , čém nadâ .
@New Episode
*MFH:    a ja vot étu (.) pačci za dve tysêčý , ana na mnohâ dol´šý .
*MFH:    i vot , byvajêt , što-nibudz´ (.) žarýc´ .
@New Episode
*:    a , âbizžyrývâc´ , @spr_mi_A salfetkê samê
@New Episode
*MFH:    cërku [_/] cërku , @spr_mi_A mêtaličýskuju ?
*:    znaju .
@New Episode
*MFA:    nu , jesc´ mêtaličýskâjê , a vot jesc´ takajê vot mjaxkâjê .
@New Episode
*MFA:    i (.) ni carapâjêt kastrjulê , pravêl´nâ .
*MFA:    a to katorâjê cipâ žyleznâjê , tajê carapâjêt .
@New Episode
*MFH:    pârašok pâraškom , alê trébâ +...
@New Episode
*MFH:    dosê ["] kupilâ (.) novuju pačku , tak na rynkê kupl´jaju .
@New Episode
*MFA:    a my jezdzêlê u mâhazin , što atkrylsê na trycýc´ pervâm kilâmetrý , dzjašovy .
*MFH:    dze , dze , dze ?
*MFA:    nu , až za téc čytyrý , vot na ryklamâx viz´dze visic´ .
*MFH:    nu , nu , nu .
*MFH:    i kak ?
*MFA:    nu , dzišéúlê úsë mnohâ .
*MFH:    alê ž jexâc´ tudy .
*MFA:    akazyvyjêccý , možnâ ni jexâc´ .
*MFA:    f čyžoúkê točnâ taki žý , to žý samâjê , da .
*MFA:    no (.) ryšylê , što (.) f čyžovkê jivony , značêt , étât , atrostâk , žnačêt , kak by darožý .
*MFA:    net , âdzijnakâvâ , s´jezdzêlâ , praverýlâ .
*MFH:    +< a f čižovkê , étâ hdze ?
*MFA:    a tut , hdze i byú jeúraopt ["] , tol´kâ ciper užé staú ni jeúraopt ["] , a vot étât , dziskont ["] .
*MFH:    i vy úžé braslecêk nosêcê , pâmahajê trošku ?
@New Episode
*MFA:    dyk pravdâ , netu davlenêjê .
*MFA:    dyk ty dumâjêš , at étâvâ ?
*MFA:    ja dumâju , at tabletâk .
@New Episode
*MFH:    nu , kakajê raznêcý ?
*MFF:    a kak davlenêjê ?
*MFA:    dyk ja ž hâvaru , narmal´nâjê .
*MFA:    ja žý dumâju , nêužélê at étâvâ ?
*MFF:    sama sibe pridumâlâ .
*MFA:    nu i xârašo , mne nravêccý , on krasivyj , k čornâj koftâč´kê padxodzêt .
*MFH:    +< ne , xârašo , xârašo smotrêccý .
*MFH:    vot , dyk pâluč´ajêccý , što (.) našý jezdzêlê +...
*MFH:    tut na âútâzâvackoj , étâ kažuc´ , što rybâ ničohâ .
*MFA:    da , dzišéúlê .
*MFA:    nu , tut vidzêš , što mne ni nravêcc , to , što vybâr bal´šoj i pavešýnâ stol´kâ , skol´kâ im nadâ .
*MFA:    a mne , možý , tol´kâ dve nadâ .
*MFH:    a , ni ves ?
*MFA:    fasovânâjê [_//] râsfasovânâjê , biz vesâ .
*MFA:    a na traktârnâm , tam užé pa kaličýstvu , skol´kâ xočýš .
*MFA:    ilê v sêrabrankê , dyk tam užé étâ +...
@New Episode
*MFH:    tam užo ničohâ incirésnâhâ njama .
*MFA:    da , a bylâ bol´šý úsivo .
*MFH:    vspomnêcê .
*MFA:    da , syrkoú bylâ mnohâ , johurtâú bylâ bol´šý .
*MFH:    +< vabščé .
*MFH:    i samâ , pomnju , xadzilâ tuda svin´ninu kupljac´ , a ščas@w +...
*MFA:    a ščas@w tam netu nêčyvo tam mjasnovâ , da .
*MFH:    mjasâ , jano zâmarožýnâ , pêrýmarožýnâ , čornâjê .
*MFH:    i vy znajêcê , kak-tâ adzin raz zašla +...
@New Episode
*MFH:    maloj citradkê , tam citradkê ú étu uzên´kuju kletâčku , âbyknavennyjê .
*MFH:    dyk tut (.) trystâ , a tam (.) sto semsêt@w , nu , pač´ci udvojê .
@New Episode
*MFH:    vsë-tki@w što dve , a što adna , jesc´ žý raznêcý .
*MFH:    dyk vot tam i v kletâč´ku , i tak écê pâkupaju .
*MFH:    i al´bomy , byvajê , malym rýsavac´ .
*MFH:    tak ja pâhljadzelâ , č´aji očên´ dâragijê , kofê tožý očên´ dâragijê .
*MFH:    i (.) nejêk ja prašla , vybâr kanfet +...
*MFH:    ran´šý tam banany dzišéúlê bylê .
*MFH:    mândariny , tam i limony ja inagda k č´aju pâkupalâ , nu kak-tâ +/.
*MFA:    bylâ , bylâ v načalê .
*MFH:    a vsë , ščas@w , vidnâ , njama finansâv , vidnâ , njama .
*MFA:    kinulêsê na opt ["] , i sjuda men´šý xodzêc´ , a im žý nadâ nakručývâc´ .
*MFA:    vot paétâmu i cény .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |