fam_mi_46

fam_mi_46

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    MFA Migrant, MFB Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFB:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFB:    be

@Situation:    MFA speaks on the phone

*MFA:    ja dumâlâ , vy ú dzjaréúnê .

*MFA:    dyk vy xočýcê +...

*MFA:    (...) nu , a écê , mâladyjê kak , narmal´nâ ?

*MFA:    (...) oj , ja účyra xacelâ pâzvanic´ , takojê bylâ , užýs , nâtvarylâsê .

*MFA:    čuc´ rasxlëbâlâ .

*MFA:    (...) nu , i ja , značýt , večýrâm (.) adnu tabletku vypêlâ furahinâ .

*MFA:    a patom dolhâ ni xx , vtaruju .

*MFA:    nu i , étâ samâjê , za noč ni hramâ ni praxodzêt .

*MFA:    a ú šésc´ časoú kak prasnulâsê .

*MFA:    (...) aha , ne .

*MFA:    kak pâhljadzelâ , jakajê krasnâjê ja , at étâvâ samâvâ , at spiny , a naha vabščé levâjê (.) bardovâjê , ahnëm haryc´ .

*MFA:    ja , značýt , pašla na rabotu .

*MFA:    a tady jaščé (.) pjac´ nok u mjane bylê na kuxnê , pjac´ nok vypêlâ , pašla na rabotu .

*MFA:    nu i , étâ samâjê , na rabocê ploxâ .

@New Episode

*MFA:    tam (.) na vâsimnacýtâjê zapês´ .

*MFA:    ja tam kryku dala , što u minja tut na xadu puxnêc´ .

*MFA:    značýt , pašla [_/] pašla k vračyxê xx , ana atpravêlâ minja k zaveduščýj .

*MFA:    zaveduščýjê pâhljadzelâ , vypêsâlâ tam tâvihil , tam nejkê .

*MFA:    karočý , prýxažu , značýt , damoj , užé nimnožkâ lehčy stalâ .

*MFA:    dumâju , daj ka pâhljažu , étâ samâ , možý , ja ni furahin vypêlâ .

*MFA:    dumâju , što étâ tam .

*MFA:    a (.) mamâčkê maje !

*MFA:    i kak ty ščytajêš ?

*MFA:    (...) furâcylin , dve tabletkê adna_zâ_adnoj .

*MFA:    étâ vabščé !

*MFA:    furâcylin , étâ z razvodzêt ad horlâ , pâlaskac´ .

*MFA:    étâ vabščé vrédnâ .

*MFA:    (...) furâdanin , étâ xârašo bylâ by .

*MFA:    da , vot furâdanin nadâ bylâ pic´ , on pâmahajêt očýn´ xarašâ .

*MFA:    nu , a furâdaninâ netu ciper , furahin za nivo , nu , vot ja ivo@w i pila mestâ@w étâvâ .

*MFA:    a pâlučylâs´ +...

*MFA:    patom užé da minja dašlo .

*MFA:    i vo (.) nârabilâ sabe , što čuc´ spaslas´ .

*MFA:    oj , užýs , dyk vo nimnožkâ atxodzêc´ , užé troxê , užé narmal´nâjê .

*MFA:    (...) nu prjam takê !

*MFA:    a xto za minja rabotâú ?

*MFA:    (...) nu , sën´nê (.) očýrýdz´ i zaútrâ .

*MFA:    a tady pajeduc´ u dzjaréúnju na try dnja .

*MFA:    mama ž budzêc´ vyxadnajê , a trojcý ž tam .

*MFA:    ja ž jezdzêlâ ž u vyxadnyjê tudy , u dziréúnju na kladbêščý .

*MFA:    (...) nu , dobrâ , tak udačnâ , ciper stol´kâ maršutâk .

*MFA:    i (.) dobrâ , što s´jezdzêlâ .

*MFA:    užé pâstarélê ž tyjê úse karzinâčkê , pavybrâsêlâ .

*MFA:    i étu ž šyl´dâčku zâvizla , dostâčku zâkazalâ , pastavêlâ .

*MFA:    tam žý nejkêx staryx +...

*MFA:    možý , prývjazuc´ dzecê na kladbêščý , možý , xto paxodzêc´ , dyk vyčýtâjêc´ .

*MFA:    tak žý nixto ni znajêc´ , što my jaje tudy pâxâranilê .

*MFA:    nikohâ ž ni bylo tady dnëm , byú rabočý dzen´ .

*MFA:    (...) nu , étâ , takijê tol´kâ , ijonyjê , étâ byla , plimjan´nêcý s polâckâ [_//] nâvapolâckâ , dy persname tam , padruhâ , starajê ana úžo .

*MFA:    a patom užé étâj persname , rodstvênêcý , hâvarylâ +"/.

*MFA:    +" aj , musêc´ , ja i zra úžo tak , étâ samâ , skazalâ .

*MFA:    +" jakojê bylo majo dzelâ ?

*MFA:    +" ničohâ <ja hâvaru>["-"] ja ni âbižalâsê usë raúno .

*MFA:    (...) narmal´nâ , úsë dobrâ .

*MFA:    nu na rabotu xodzêš ?

*MFA:    pa paliklinêkê ni xodêš , ni pryxodzêš ka mne .

*MFA:    (...) nu mâladzec .

*MFA:    (...) oj , kâmaroú tam u polâckê , aj-jaj .

*MFA:    (...) nu , u dziréúnê k večýru , da .

*MFA:    (...) drélê , da , i našý ž bajalêsê drélê , strašnâ ravelê .

*MFA:    (...) kanešnâ .

*MFA:    nu ničohâ , neštâ budzêc´ .

*MFA:    nu , nu xacelâ ž krâsivej .

*MFA:    nu dobrân´kâ , mâladcy , žyvy , zdarovy , usë dobrâ .

*MFA:    budu abuvâc´ persname , vjasci , užo spac´ žý para lažyc´ .

*MFB:    tak , što mne sladzên´kâjê ?

*MFA:    sladzên´kâjê ?

*MFA:    nima ničohâ .

*MFA:    kanfetâ u minja jesc´ , tabe dam , mjane persname uhascilâ (.) pa puci .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)