fam_mi_60

fam_mi_60

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    MFT Migrant, MFB Migrant
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFB:    be
@MT of MFT:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFT:    brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    Conversation at home
*MFT:    ja tol´kâ što na maksêmus ["] zâxadzilâ , ja (.) attudâ šla .
*MFT:    na pâhljadzi , kakoj ja (.) nâkupljalâ .
*MFB:    a , pitunêjê ?
*MFT:    a étâ (.) pitunêju ryšylâ pasejêc´ , paprobyvâc´ .
*MFT:    mne nravêccý , kanešnâ , ana , tokâ@w ijo@w ploxâ +/.
*MFB:    ja pryvëz burakoú , sën´nê jezdzêlê z bratâm , dyk ja cibe burakoú dam .
*MFT:    da ?
*MFT:    nu jeslê by ja znalâ , ja b ni kupljalâ .
*MFB:    a ty kupljalâ ?
*MFT:    da , ja znajêš (.) kudy jezdzêlâ ?
*MFT:    a ja iščo patom sjuda zašla , na zâvadskoj .
*MFT:    iščo paru pačýk kupilâ .
*MFB:    kapustu dârahuju .
*MFB:    étâ vot <kamênnâjê hâlava>["] , étâ poznêjê .
*MFT:    nu , ja adnu (.) poznjuju (.) kupljalâ , adnu ran´njuju , pa-mojmu .
*MFB:    nu , ana iščo i srédnêjê byla .
*MFT:    <kamênnâjê hâlava>["] , kapustâ .
*MFB:    +< ana c´vërdâjê , ty s jej ni , étâ samâ +...
*MFB:    ana ni dlja kvašénêjê , dlja xranenêjê ana xârašo .
*MFT:    a , nu xârašo , jesê ana ú mjane vyrâscêc´ .
*MFT:    ja pasejêlâ u prošly raz , dyk u mjane tol´kê z dzêsjaci +/.
*MFB:    +< dyk a dze ty sejêlâ ?
*MFT:    ja pasejêlâ snačalâ na rasadu .
*MFB:    lučšý samâ ú aprélê mesêcý , u kancé .
*MFB:    pasejêlâ , étâ samâ , plënkâj , spanbondâm nakryc´ .
*MFT:    +< u minja iz dzêsjaci (.) tokâ@w adna vzašla .
*MFB:    salat lêstavoj , a vot étâ takajê , étâ vot možnâ i na pâdakon´nêkê u vazonê .
*MFB:    âhuréc , <čorny prync>["] .
*MFT:    <čorny prync>["] .
*MFT:    u cibja ž takijê (.) rasli ?
*MFB:    u minja , étâ samâ , ni <čorny prync>["] , u minja dâbaravâ ["] .
*MFB:    ani takijê , bolêjê vycênutyjê .
*MFT:    nu , ja pomnju , što tožý takijê u cibja bylê , cëmnên´kêjê .
*MFT:    mne čo-tâ@w i kazalâs´ .
*MFB:    étâ sparžývâjê fasol´ takajê ?
*MFT:    uhu , a mne nravêccý , u nas (.) narmal´nâ rasla .
*MFT:    u nas (.) markoúkâ ploxâ rasla .
*MFB:    markoúku +...
*MFB:    nadâ torf .
*MFB:    tam žý u vas , étâ samâ +/.
*MFT:    nu my tam nimnožkâ (.) pâdvizli torfâ .
*MFB:    nu ana u nas u dziréúnê ni rascët (.) tožý , kak ijo@w [_///] što ni dzelâlê .
*MFT:    +< a vot fasol´ rasla .
*MFB:    murakel´ ["] , na nijo navoz ni nadâ nêkakoj .
*MFB:    ana (.) sama pa sibe (.) budzê rasci .
*MFT:    murakel´ ["] ?
*MFB:    lêpistok , no on kak zarazâ , étâ samâ , râzrastajêccý .
*MFB:    nu , étâ nadâ v uhlu , lja zaborâ .
*MFT:    nu , étâ , katory paxnêt hrybamê ?
*MFB:    da .
*MFT:    o , mne tak panravêlâs´ .
*MFB:    o , dyk ja tabe prývjazu .
*MFB:    ja tabe mahu kornê , étâ samâ , prývjazci .
*MFT:    da ?
*MFT:    a znajêš , mne persname davalâ tam .
*MFT:    nu , persname rodstvênêcý katorâjê .
*MFT:    dala vetâčku , dyk mne tak panravêlâs´ .
*MFB:    +< ivo@w nadâ , kada@w iščo mâladoj +...
*MFB:    on bystrâ rasce .
*MFB:    ivo@w v načalê letâ , u kancé majê užé možnâ .
*MFT:    étu znajêš gdze ja bralâ ?
*MFT:    vo z´dzes´ , na zâvadskom .
*MFT:    zašla tam , dze xatnê .
*MFT:    (..) a étâ my pajexâlê .
*MFT:    u mjane (.) âdnaklasnêcý jesc´ , my s´ nej pajexâlê na planar , na kâmunarku ["] .
*MFT:    ana hâvaryt , tam (.) écê , lukâvêčnyjê .
*MFT:    nu , my vzjalê s´ nej hlâdziolusy kakijê-tâ .
*MFT:    hâvaryt , tam dzišévlê .
*MFT:    nu ladnâ , ja nabralâs´ užo vot écêx simjan .
*MFT:    ja xacelâ na altajskuju jexâc´ .
*MFT:    a ani vse impârtnyjê .
*MFB:    ani vot dârahijê , navernâ .
*MFT:    ne , vot étâ bardo ["] ja tut bralâ , a vot étâ +/.
*MFB:    a étâ rasijskêjê .
*MFT:    a , i étâ bardo ["] .
*MFT:    karočý , ja bralâ tam .
*MFT:    tam , ani skazalê , tam impârtnyjê vse .
*MFT:    vo , čéxêjê .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page