fam_mi_67

fam_mi_67

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    MFB Migrant
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFB:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    MFB speaks on the phone
*MFB:    dva s pâlavinâj mil´jonâ , étâ ú hâsudarstvênnâj .
*MFB:    (...) a tak by vabščé , mo , pjac´ bylâ .
*MFB:    (...) mil´jon .
*MFB:    (...) a vy što , mêtaličýskêjê belyjê , da , âbyknavennyjê ?
*MFB:    nu , dyk i mne tožý .
*MFB:    nu ú minja , étâ samâ , ú dolârâx , étâ samâ +...
*MFB:    skol´kâ u vas u rubl´jax .
*MFB:    (...) étâ rascénkê takijê úžo .
*MFB:    (...) nu kanešnâ , (...) nu , ničohâ .
*MFB:    účyra ú dziréúnju tam s´ persname s´jezdzêlê s utra .
*MFB:    nu , pahody netu , dy , étâ samâ , xaceú âstavaccý , ale patom pâhljadzeú , što étâ +...
*MFB:    (...) nu da .
*MFB:    (...) ne , ú mjane tréc´cêjê smenâ .
*MFB:    ja b zaútrâ pryjexâú .
*MFB:    (...) nu , njadzelju byú huljaú , étâ samâ .
*MFB:    (...) nu , a étu vot rabotâú njadzelju .
*MFB:    nu , a što tam dal´šý budzêt , étâ nêizvesnâ .
*MFB:    (...) zvaniú sën´nê persname , étât , z hlubokâhâ , pâzdraúljaú .
*MFB:    hâvaryú , sklady zabity zhuščonkâj , étâ samâ .
*MFB:    hâvaryt , zimoj mâlaka netu , usju zhuščonku râzbiralâ rasijê .
*MFB:    dyk étâ , cény ž uzvin´cilê darožý .
*MFB:    a ú rasijê svaja dzišéúlê , čym našý .
*MFB:    nixto jaje ni bjaré .
*MFB:    nikomu ni nadâ .
*MFB:    (...) zhuščonâjê vy bralê , da ?
*MFB:    (...) dze-tâ ja vidzêú hlubokskâjê .
*MFB:    ano , pa-mojmu , pa dve dz´vescê ilê pa dve trystâ , étâ samâ .
*MFB:    malâ , nu .
*MFB:    (...) ne pa ryklamê pa vâsimsot pryvozêt .
*MFB:    ja prývjazu patom papožžý , nu .
*MFB:    polmjaška vam prývjazu .
*MFB:    (...) ne , u nas na dz´verý xx pryklejêvâjuc´ , étâ samâ .
*MFB:    (...) ne , dyk (.) mne pâzvanicê , étâ samâ .
*MFB:    (...) u minja sjamjankâ na vjarxu ljažyc´ , dyk , étâ samâ , budu skorâ dâstavac´ .
*MFB:    dyk tam (.) dalžna jaščé +...
*MFB:    (...) nu ja prývjazu tak , placic´ +...
*MFB:    (...) čamu niščýjê ?
*MFB:    ja tut čužym daju , byvajê .
*MFB:    a burakoú mnohâ .
*MFB:    u vas buraki jesc´ , étâ samâ ?
*MFB:    (...) nu da , da , da .
*MFB:    (...) nu dobrâ .
*MFB:    persname čém zânimajêccý ?
*MFB:    (...) nu , úžé (.) vjasna .
*MFB:    užé ž byla soncý narmal´nâ .
*MFB:    étâ vot écê dni , dyk pahodâ nejkâjê , a tak .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page