fam_mi_65

fam_mi_65

Zum vorherigen Gespräch

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFT:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFT:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home (while eating) during which A speaks on the phone)
*MFT:    oj , spasibâ .
*MFA:    xaj stajic´ .
*MFT:    ilê ja zânjasu .
*MFA:    aj , pajdu uključac´ .
*MFA:    daj persname , xaj zânjasec´ i uključýc´ čajnêk .
*MFA:    persname , pastaú čajnêk .
*MFA:    (...) alo , persname , vy domâ ?
*MFA:    (...) hâvaryt , što sto sorâk tysêč jej skazalê , za dzen´hê .
*MFA:    (...) takoj rastvor cipâ , nu , hel´ , karočý .
*MFA:    nu jasnâ [_/] jasnâ , nu dobrâ .
*MFA:    ja patom padumâlâ , padumâlâ , étâ samâ +...
*MFA:    možý , vam va vtornêk s utra ni âbezacêl´nâ begčy ?
*MFA:    étâ ž poznâ pryxodzêc´ , étâ vot , kâdravicý .
*MFA:    (...) nu , a étâ ?
*MFA:    dyk možý , mne úzjac´ kartâčku , kab jana s utra pâčytalâ sama , pakul´ [_////] , étâ , paka mêdsistra prydzët .
@New Episode
*MFA:    nu da , ú pânidzel´nêk ustrécêmsê .
*MFA:    dyk ja jej , paka nima étâj mêdsistry , dam pâčytac´ .
*MFA:    što jana mne raskažýc´ .
*MFA:    aje .
*MFA:    (...) a kada@w vam na rabotu ?
*MFA:    (...) a , dyk užo skorâ , aha , panjatnâ .
*MFA:    (...) nu , da , nu , čatyrýstâ tysêč budzêc´ , kanešnâ .
*MFA:    (...) nu , znaju , persname bêlabrysy .
*MFA:    sorâk .
*MFA:    nu , ja ž vam hâvarylâ , što persname persname (.) sased .
*MFA:    (...) nu dobrýn´kâ , karočý .
*MFA:    (...) spasibâ , vas tožý .
@New Episode
*MFF:    nu č´aj astyl .
*MFA:    oj , ty zanadtâ úžo mne čorny , mne nalilâ .
*MFF:    on tak zâvarilsê .
@New Episode
*MFF:    tam na tri kružki , ni na dne .
*MFA:    ja ljublju čaj , kab byl polny čajnêk zâkipečýny .
*MFA:    nu , malâ li , babâ starâjê u xacê , ci jaščé što .
*MFA:    alê modu takuju zâvjaduc´ .
*MFT:    pâscila ?
*MFA:    sufle , pičén´nê sufle .
*MFF:    v <krasnâm mâzyrjanênê>["] pâscila v šýkaladzê .
*MFF:    tam (.) ana âtličajêccý .
*MFF:    ana takajê (.) vkusnâjê , cjagučêjê .
*MFT:    ja (.) sto let ni jelâ pâscilu .
*MFT:    pomnju , kada@w nas , dzicej , vazilê (.) ú zâpavednêk .
*MFT:    tam ližalâ na vitrynê pâscila , nu (.) ni rabotâú bufet .
*MFT:    ja tak ijo@w zapomnêlâ , tak xacelâ kupic´ .
*MFT:    ana tožý vot takajê byla .
*MFA:    da .
*MFT:    dlin´nên´kâjê , belên´kâjê .
*MFA:    vkusnejê zifirâ byla prostâ pâscila .
*MFA:    zifir bolêjê lëgkê .
*MFT:    +< ty znajêš , ja ijo@w ni jelâ .
*MFT:    ja ž ni vižu , štob tak vot bylâ napisânâ +"/.
*MFT:    +" pâscila .
*MFF:    vot redkâ , v stalicý ["] prostâ jesc´ étât vot (.) mâgazin , tam +...
*MFT:    kanfety écê , kâmunarkâúskêjê , tam dzišévlê pâlučajêccý , čém v mâhazinê .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |