fam_mi_65

fam_mi_65

Zum vorherigen Gespräch

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home (while eating) during which A speaks on the phone)

*MFT:    oj , spasibâ .

*MFA:    xaj stajic´ .

*MFT:    ilê ja zânjasu .

*MFA:    aj , pajdu uključac´ .

*MFA:    daj persname , xaj zânjasec´ i uključýc´ čajnêk .

*MFA:    persname , pastaú čajnêk .

*MFA:    (...) alo , persname , vy domâ ?

*MFA:    (...) hâvaryt , što sto sorâk tysêč jej skazalê , za dzen´hê .

*MFA:    (...) takoj rastvor cipâ , nu , hel´ , karočý .

*MFA:    nu jasnâ [_/] jasnâ , nu dobrâ .

*MFA:    ja patom padumâlâ , padumâlâ , étâ samâ +...

*MFA:    možý , vam va vtornêk s utra ni âbezacêl´nâ begčy ?

*MFA:    étâ ž poznâ pryxodzêc´ , étâ vot , kâdravicý .

*MFA:    (...) nu , a étâ ?

*MFA:    dyk možý , mne úzjac´ kartâčku , kab jana s utra pâčytalâ sama , pakul´ [_////] , étâ , paka mêdsistra prydzët .

@New Episode

*MFA:    nu da , ú pânidzel´nêk ustrécêmsê .

*MFA:    dyk ja jej , paka nima étâj mêdsistry , dam pâčytac´ .

*MFA:    što jana mne raskažýc´ .

*MFA:    aje .

*MFA:    (...) a kada@w vam na rabotu ?

*MFA:    (...) a , dyk užo skorâ , aha , panjatnâ .

*MFA:    (...) nu , da , nu , čatyrýstâ tysêč budzêc´ , kanešnâ .

*MFA:    (...) nu , znaju , persname bêlabrysy .

*MFA:    sorâk .

*MFA:    nu , ja ž vam hâvarylâ , što persname persname (.) sased .

*MFA:    (...) nu dobrýn´kâ , karočý .

*MFA:    (...) spasibâ , vas tožý .

@New Episode

*MFF:    nu č´aj astyl .

*MFA:    oj , ty zanadtâ úžo mne čorny , mne nalilâ .

*MFF:    on tak zâvarilsê .

@New Episode

*MFF:    tam na tri kružki , ni na dne .

*MFA:    ja ljublju čaj , kab byl polny čajnêk zâkipečýny .

*MFA:    nu , malâ li , babâ starâjê u xacê , ci jaščé što .

*MFA:    alê modu takuju zâvjaduc´ .

*MFT:    pâscila ?

*MFA:    sufle , pičén´nê sufle .

*MFF:    v <krasnâm mâzyrjanênê>["] pâscila v šýkaladzê .

*MFF:    tam (.) ana âtličajêccý .

*MFF:    ana takajê (.) vkusnâjê , cjagučêjê .

*MFT:    ja (.) sto let ni jelâ pâscilu .

*MFT:    pomnju , kada@w nas , dzicej , vazilê (.) ú zâpavednêk .

*MFT:    tam ližalâ na vitrynê pâscila , nu (.) ni rabotâú bufet .

*MFT:    ja tak ijo@w zapomnêlâ , tak xacelâ kupic´ .

*MFT:    ana tožý vot takajê byla .

*MFA:    da .

*MFT:    dlin´nên´kâjê , belên´kâjê .

*MFA:    vkusnejê zifirâ byla prostâ pâscila .

*MFA:    zifir bolêjê lëgkê .

*MFT:    +< ty znajêš , ja ijo@w ni jelâ .

*MFT:    ja ž ni vižu , štob tak vot bylâ napisânâ +"/.

*MFT:    +" pâscila .

*MFF:    vot redkâ , v stalicý ["] prostâ jesc´ étât vot (.) mâgazin , tam +...

*MFT:    kanfety écê , kâmunarkâúskêjê , tam dzišévlê pâlučajêccý , čém v mâhazinê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)