fam_mi_33

fam_mi_33

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus, nan
@Participants:    MFA Migrant, MFT Migrant, MFP Migrant, MFI na, MFF Town, MFS na
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    nan|fam|MFS|19;|female|peripher||na|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFP:    brms
@L1 of MFI:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFT:    be
@MT of MFP:    be+brms
@MT of MFI:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFT:    brms
@FL of MFP:    brms
@FL of MFI:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    oj , a što ž xx persname pašylâ svajej ljalê ?
*MFA:    skažy .
*MFT:    krasnâjê .
*MFA:    vy ž , navernâjê , écê samyjê , kânkuréntkê , tam adna_adnu +/.
*MFT:    mne dalê pâhlidzec´ , nu , my dumâlê , adzenêm , da .
*MFT:    nu persname étâ +...
*MFT:    my ryšylê pašyc´ .
*MFT:    a ana pašylâ krasnâjê , takojê vot , jarčý , čém u persname .
*MFA:    z lazy ?
*MFA:    ne , hétâ ni z lazy .
*MFT:    a kašolkê pljatuc´ ?
*MFT:    von persname bac´kâ +/.
*MFP:    +< étâ s sasny .
*MFT:    +, plëú .
*MFP:    sasna .
*MFT:    u persname +/.
*MFA:    da nu , s sasny , vydumâjêš .
*MFP:    s sasny .
*MFP:    a s čaho ?
*MFA:    z lazy kanešnâ .
*MFP:    kanešnâ s sasny .
*MFP:    sasna , vo takojê vot , rubêccý na (.) rovnyjê , âkuratnên´kâ +...
*MFP:    ana kada@w syrajê , tak rovnên´kâ snimajêccý .
*MFT:    što u nas u (.) persname (.) mužý , da , acec (.) plëú , dyk jon takix kašolâk im naplëú , jany kljukvu (.) nâsypalê .
*MFA:    +< na kljukvu vjalikêjê kvadratnyjê , da .
*MFT:    bal´šyjê takijê , vysokêjê , nu .
*MFT:    u nekâtryx@w i ručkê prydzelyvâjuc´ .
*MFP:    +< bryvno nadâ brac´ (.) na dva metry .
*MFP:    jaho roúnên´kâ raskalvâjêš , a patom (.) nožýkâm ostrýn´kêm cjanêš , cjanêš , cjanêš .
*MFP:    ano tahda (.) roúnên´kâjê pâlučajêccý .
*MFP:    i nadâ pljasci tokâ@w pakâ syrajê .
*MFI:    a kada@w ja jezdzêlâ k babuškê , ja samâ sâbiralâ étu lazu .
*MFI:    lazu , krušynu +...
*MFI:    i my zdavalê , prýjazžalâ +/.
*MFA:    nu (.) i lazu , u nas iščo i étâvâ , bahul´nêk .
*MFA:    vabščé babâ adna âzâlacilâsê , cjahalâ mjaškamê , ni ljanilâsê , stokâ@w bylo .
*MFI:    bahul´nêkâ tožý mnohâ , tam dze étâ , čarnikâ (.) i hâlubikâ .
*MFF:    mamâ skazalâ , što krasivâjê .
*MFT:    nu my ščas@w pamerýjêm .
*MFA:    nu , krasivâjê kanešnâ !
*MFA:    ni tak , jak u nijo bylâ , vsë na écêx , na âbručax .
*MFS:    a dyk u nas tožý .
*MFT:    nu , možýt , nâprakat .
*MFF:    ne , dyk nâprakat vse , vse bralê nâprakat .
*MFA:    i my bralê .
*MFA:    u nas , naprocêú našývâ domâ , vot dze tvaja žyvët , étâ , rodstvênêcý , v étâm damu , xarošýj prakat .
*MFA:    vizitku nam dalâ , šob my kamu prýdlahalê .
*MFT:    a , dyk nadâ , u minja kada-tâ@w (.) persname usë iskalâ nâprakat .
*MFA:    nu , dyk možnâ brac´ večýrâm , na svadz´bu , xoc´ kuda .
*MFT:    nu , xârašo .
*MFA:    ni âbezacêl´nâ (.) na@k +/.
*MFT:    my budzêm znac´ .
*MFF:    nu , ani pa fasonâm paxožýjê , nu u nas kak by (.) âdzinakâvyx nê_ú_kavo ne bylâ na vypusknom nu .
*MFF:    nekâtryjê@w , bylê vabš´če v belyx , prjamâ kak svadzêbnyjê , ilê , možýt , ni xvacilâ .
*MFS:    u nas adna kupilâ gâlubojê , tožý s kol´cýmê , dyk jej (.) pridlagalê fatu .
*MFA:    dumâlê , na svadz´bu .
*MFI:    a u nas kada@w xto-tâ , persname pa-mojmu +...
*MFI:    rozâvâjê bylâ ú adnoj , i mamâ rozâvyj kascjum .
*MFI:    v zolâk , i ani prijexâlê na taksi .
*MFI:    ana v rozâvâm byla , i dočkâ v rozâvâm .
*MFS:    papâ , a ty mne taksi zakažýš ?
*MFT:    cibja ni budzêt .
*MFA:    nu ja ž xač´u f pjatnêcu pajexâc´ nanâč , pêrýnâčivac´ , utrâm na kladbêščý i damoj .
*MFA:    nu vy úžé kada@w pasadzêcê kustarnêk , vam nadâ užo mârazil´nêk budzêc´ tožý kupic´ ad´dzel´ny .
*MFA:    ja tožý xaču za letâ (.) mârazil´nêk (.) malên´kê , nu , ni dârahoj , za šyssot .
*MFP:    nu vo , školu kon´čýc´ , pojdzêc´ učyccý , tady úzo ljahčéj stanêc´ .
*MFA:    da , ni hâvary .
*MFP:    +< tady úžo kupêm mârazil´nêk .
*MFA:    smarodzêny vo vjadro .
*MFI:    +< što-tâ maje dzecê ni očýn´ ta (.) étâ jelê .
*MFA:    dyk my ni jelê .
*MFA:    a (.) ja varylâ prostâ kampot .
*MFA:    a čo@w tam vadu ?
*MFA:    pic´ xočýccý ž , a ciper ciplo , vo kak žarkâ , pic´ xočýccý ž , nâvaryú , dyk vo +/.
*MFI:    f princýpê , persname , a cibe +...
*MFI:    nu , ja mintaj , vabščé ta , ni očýn´ lujblju .
*MFI:    cibe ni mnohâ mintajê , vabščé , pjac´ kilâhram ?
*MFP:    net , vot étâhâ (.) ni mnohâ .
*MFP:    persname , što-što , ja kurýcu cibe addam , a mintaj +/.
*MFI:    mintaj i ty ljubêš ?
*MFP:    atličnâjê , sičas pažarým .
*MFI:    možýt , persname i pravêl´nâ skazaú , što u vas rybâ bol´šý idzët , čym kury .
*MFA:    kanešnâ .
*MFI:    dyk puskaj +...
*MFI:    u minja rybâ ni očýn´ .
*MFA:    +< i u nas tak .
*MFI:    pil´menê kupilâ , ani varêt vse pil´menê .
*MFI:    nu da , xlopcý pa bystrâmu .
*MFF:    a ty , persname , f saljarêj xadilâ ?
*MFS:    na polê .
*MFP:    dva dnja na polê .
*MFF:    +< tak bystrâ ?
*MFP:    vo usë , da .
*MFA:    oj , dyk , persname , dyk iščo da šystovâ , oj , try dnja , iščo zâharyš .
*MFT:    nu , xârašo .
*MFT:    i (.) ja takuju nâkidušýčku iščo (.) zdzelâlâ , prymerým .
*MFA:    mâladzec étâ mamâ , ana úsë umejêt .
*MFT:    nu stydnâ ž (.) kupljac´ (.) hatovuju .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page