fam_mi_36

fam_mi_36

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    MFA Migrant, MFE Migrant, MFB Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFE|65;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFE:    be

@L1 of MFB:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFE:    be+ru

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFE:    be

@FL of MFB:    be

@Situation:    Conversation at home

*MFA:    oj , složnâ ijo@w , navernâ , dzelâc´ , ana tam tak mnohâ , étâ , nastročýnâ , pašytâ , nadâ pâsmatréc´ .

*MFE:    budu u pervuju kada-nibudz´@w , no ni sičas , persname .

*MFE:    ščas@w adna rabotâju ž ja , tak ustaju .

@New Episode

*MFE:    vo lihla i zâdrimalâ .

*MFA:    kanešnâ , ranâ ústajocê , âbezacêl´nâ , ja tožý tak ljublju .

*MFE:    očýn´ cjažkâ .

*MFB:    a ja ni ustaju ?

*MFB:    ja tožý adzin rabotâju .

*MFA:    oj , nu ty ž mužýk .

*MFE:    ty ž mužýk , ty ž mâladoj .

*MFE:    ty ž mne syn , ty ž mne pačci syn .

*MFB:    hdze syn ?

*MFE:    kanešnâ .

*MFB:    pjatnacýc´ hadoú .

*MFE:    pâčymu ta pjatnacýc´ ?

*MFB:    čatyrnâcýc´ .

*MFE:    nu dyk (.) čatyrnâcýc´ .

*MFA:    da pa čatyrnâcýc´ let , daj , skol´kâ sily bylo , nu .

*MFB:    kirkorâú za puhačovu na dzêvjatnacýc´ hadoú maložý .

*MFE:    nu dyk vo .

*MFA:    nu i tolku ?

*MFA:    ljudzej pâsmjašylê .

*MFE:    vo kânčaloúskê ž , čytâlâ , dy na trycýc´ čytyrý hodâ (.) mladšuju žynu uzjaú .

*MFB:    étâ vysockâjê , étâ julêjê , što vidzët , étâ , minčankâ ana .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)