fam_mi_54

fam_mi_54

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFP Migrant

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFP:    brms

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFP:    be+brms

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFP:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFT:    ja tožý sabe rabotu išču .

*MFA:    ty jaje každyj raz iščýš .

*MFA:    i neštâ (.) nja jdzeš , pakul´ bylo mestâ .

*MFT:    užé vsë , ryšylâ (.) isci , nâdajelê , kali domâ pâsjažu .

*MFA:    prýxadzi , u nas mestâ jesc´ .

*MFT:    dze ?

*MFA:    vo , budzêm (.) da času rabotâc´ , damoú uxadzic´ .

*MFT:    dze , f paliklinêkê ?

*MFA:    nja pojdzêš ty u pâliklinêku .

*MFA:    našto jana tabe perâd pen´sêjêj ?

*MFT:    nu , jeslê nam persname stavêt dvescê semsêt@w dve tyščý@w (.) ščas@w .

*MFA:    nu , dyk u nas (.) čatyrýstâ pisjat@w i da času robêm .

*MFT:    nu .

*MFT:    ne , tak (.) a sa skal´ki ?

*MFA:    ranâ , ty nja ljubêš tak ranâ ustavac´ .

*MFT:    persname vstajot , i ja b s nim vstavalâ .

*MFP:    jana +...

*MFP:    kab vot da času nočý , dyk jana b xadzilâ dze xočýš .

*MFT:    ne , ja užo úsë , užo sën´nê (.) zakazâú dažý ni bralâ .

*MFA:    kupi âbvirlok .

*MFA:    ci u cibja jesc´ âbvirlok ?

*MFT:    jesc´ .

*MFA:    jesc´ ?

*MFA:    nu vo i šéj domâ .

*MFA:    i na fih tabe étâ nadâ ?

*MFA:    dzicë budzêš s inscitutâ ústryčac´ , jescê nâhatovêš i , étâ samâjê , i tojê samâjê zarobêš .

*MFA:    (..) pa družbê rabotâc´ , nu , ni za dzen´hê .

*MFA:    da , pâtamu što takix babkâú malên´kêx iščo nihdze ni placêt , kanešnâ .

*MFA:    što b tak vo sidzec´ , karpec´ , kak ty , nu , pa čésnâmu , s utra da večýrâ .

*MFA:    ty ž ni try čysa , ni pjac´ .

*MFT:    +< nu ladnâ , jeslê ja tam pâlučaju simsot pisjat@w tysêč , dyk étâ ž ni dva , ni pâltara xx limonâ .

*MFT:    iščo b na rymontâx ja sidzelâ .

*MFT:    prynêú by , zdzelâú tam by što-nibudz´ , pâdahnuú écê štany (.) i addaú .

*MFT:    a to (.) prýxadzi , pljašy i iščo vakruh étâhâ zakazčýkâ .

*MFA:    nu , iščo ni ú lad , iščo pêrydzelâvâc´ nadâ , kanešnâ .

*MFT:    i étâ +/.

*MFA:    pravêl´nâ , pravêl´nâ .

*MFT:    ladnâ , dumâju , paprobuju , švejnâjê ja vsihda najdu .

*MFT:    (..) na letnêj š´´jut , xarošýj , tam u mâhazinê , ja zâxadzilâ .

*MFA:    ty ž hâvarylâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)