fam_mi_54

fam_mi_54

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFP Migrant
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFP:    brms
@MT of MFT:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFP:    be+brms
@FL of MFT:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFP:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFT:    ja tožý sabe rabotu išču .
*MFA:    ty jaje každyj raz iščýš .
*MFA:    i neštâ (.) nja jdzeš , pakul´ bylo mestâ .
*MFT:    užé vsë , ryšylâ (.) isci , nâdajelê , kali domâ pâsjažu .
*MFA:    prýxadzi , u nas mestâ jesc´ .
*MFT:    dze ?
*MFA:    vo , budzêm (.) da času rabotâc´ , damoú uxadzic´ .
*MFT:    dze , f paliklinêkê ?
*MFA:    nja pojdzêš ty u pâliklinêku .
*MFA:    našto jana tabe perâd pen´sêjêj ?
*MFT:    nu , jeslê nam persname stavêt dvescê semsêt@w dve tyščý@w (.) ščas@w .
*MFA:    nu , dyk u nas (.) čatyrýstâ pisjat@w i da času robêm .
*MFT:    nu .
*MFT:    ne , tak (.) a sa skal´ki ?
*MFA:    ranâ , ty nja ljubêš tak ranâ ustavac´ .
*MFT:    persname vstajot , i ja b s nim vstavalâ .
*MFP:    jana +...
*MFP:    kab vot da času nočý , dyk jana b xadzilâ dze xočýš .
*MFT:    ne , ja užo úsë , užo sën´nê (.) zakazâú dažý ni bralâ .
*MFA:    kupi âbvirlok .
*MFA:    ci u cibja jesc´ âbvirlok ?
*MFT:    jesc´ .
*MFA:    jesc´ ?
*MFA:    nu vo i šéj domâ .
*MFA:    i na fih tabe étâ nadâ ?
*MFA:    dzicë budzêš s inscitutâ ústryčac´ , jescê nâhatovêš i , étâ samâjê , i tojê samâjê zarobêš .
*MFA:    (..) pa družbê rabotâc´ , nu , ni za dzen´hê .
*MFA:    da , pâtamu što takix babkâú malên´kêx iščo nihdze ni placêt , kanešnâ .
*MFA:    što b tak vo sidzec´ , karpec´ , kak ty , nu , pa čésnâmu , s utra da večýrâ .
*MFA:    ty ž ni try čysa , ni pjac´ .
*MFT:    +< nu ladnâ , jeslê ja tam pâlučaju simsot pisjat@w tysêč , dyk étâ ž ni dva , ni pâltara xx limonâ .
*MFT:    iščo b na rymontâx ja sidzelâ .
*MFT:    prynêú by , zdzelâú tam by što-nibudz´ , pâdahnuú écê štany (.) i addaú .
*MFT:    a to (.) prýxadzi , pljašy i iščo vakruh étâhâ zakazčýkâ .
*MFA:    nu , iščo ni ú lad , iščo pêrydzelâvâc´ nadâ , kanešnâ .
*MFT:    i étâ +/.
*MFA:    pravêl´nâ , pravêl´nâ .
*MFT:    ladnâ , dumâju , paprobuju , švejnâjê ja vsihda najdu .
*MFT:    (..) na letnêj š´´jut , xarošýj , tam u mâhazinê , ja zâxadzilâ .
*MFA:    ty ž hâvarylâ .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page