fam_mi_31

fam_mi_31

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    MFI na, MFA Migrant, MFP Migrant, MFT Migrant

@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of MFI:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFP:    brms

@L1 of MFT:    brms

@MT of MFI:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFP:    be+brms

@MT of MFT:    be

@FL of MFI:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFP:    brms

@FL of MFT:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFI:    dyk a hréčkâ pryčom , hréčkâ .

*MFA:    +< rys , a ni hréčkâ .

*MFI:    i (.) hrečkâ pâdâražalâ .

*MFA:    prostâ pâdâražalâ , a rys budzêc´ udvajne , vabščé na mêravom rynku .

*MFP:    my jaho ni jadzim .

*MFT:    zaútrâ pajedzêm na , étâ samâ +/.

*MFP:    ni pajedu , ja v noč zaútrâ .

*MFT:    ranâ utrâm .

*MFA:    try xlopcý , nadâ karmic´ mnohâ .

*MFP:    čatyrý .

*MFT:    +< ani žý plov dzelâjut .

*MFI:    nu , bol´šý kilâhramâ .

*MFA:    dyk a kudy jaho pâlažyc´ ?

*MFA:    a , ú kazan ?

*MFA:    kudy jaho pâmjascic´ , ja imeju vidu .

*MFI:    u kazan , katory šésc´ litrâú , tak jany za dva razâ i s´jidajuc´ .

*MFA:    ne , dyk što s´jidzjat , étâ ni dzivâ , a to , što +...

*MFA:    ja imeju vidu , kak ano pâmiščajêccý , kazan ja znaju .

*MFI:    dze-tâ šésc´ kilâhram tam .

*MFI:    karočý , pravêl´nâ tam , ja tut prykinulâ .

*MFI:    persname iščo xx , na étâm , na (.) kâl´kuljatârý .

*MFI:    sto adzinâcýc´ tysêč .

*MFT:    neštâ ž ty mnohâ dalžna .

*MFI:    kury trycýc´ try tyščý@w , da ?

*MFT:    pâtamu što tam cyna âdzinakâvyjê , jak na bajkal´skâj i na nescêrâvâ .

*MFI:    hreč´kâ , pjac´ dzêvic´sot semsêt@w , trycýc´ sem kilâhram .

*MFI:    persname iščo praverêt .

*MFI:    a , nu tut tri bylâ , nu ani ž raznyjê .

*MFI:    vot ja , nâprimer , sok pâkupalâ sibe , no užé takovâ sokâ ne bylâ , tam (.) byl (.) hranat , jablâkâ .

*MFA:    étâ persname rybâ ?

*MFI:    užé sokâú ne bylâ .

*MFT:    a prašlo try nidzelê .

*MFI:    ty ž ni pajelâ .

*MFT:    ja úžé pajelâ xx .

*MFA:    kakojê nanâč jescê , ja úzo xudzeju daúno .

*MFT:    nu vot , mestâ xvatajêc´ , ne , pašla .

*MFT:    nu , kada@w my jezdzêlê u xaxljan´dzêju .

*MFA:    a hâvarat , tak pâdâražalâ úsë u étâm samâm , u xmil´nickêm .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)