fam_mi_88

fam_mi_88

@Begin
@Languages:    rus
@Participants:    MFH Migrant, MFF Town
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFH:    pâtamu što , kak hâvarjat , dzeckâjê pamêc´ pâčimu nêizhladzimâ , pâtamu šta ana +...
*MFH:    k nam psixolâh kada@w , tak ana hâvarilâ , što (.) kara gâlavnovâ mozgâ , dzeckâjê , ana zakladyvâjêccý na vsju žyzn´ .
*MFH:    i ana samâjê krepkâjê .
*MFH:    kak ana pakazyvâlâ , paloskâ tolstâjê , a patom vsë ton´šý , ton´šý .
*MFH:    a pâčimu k starâscê (.) ni pomnêm , što sivodnê dzelâlê , a pomnêm , što v dzectvê ?
*MFH:    ana pakazyvâlâ , što +/.
*MFF:    nu , étâ (.) spasobnâsc´ mozhâ .
*MFH:    da , što (.) ana očên´ takajê vot sil´nâjê , dzeckâjê .
*MFH:    zricêl´nâjê , i ana (.) v mazge .
*MFH:    pâčimu my radzicêlêj pomnêm vsju žyzn´ , dažý ix puskaj i netu , nu , âčirtanêjê ix ?
*MFH:    pâtamu što étâ z dzetstvâ .
*MFH:    a što učorâ (.) rabilê , možým i ni pomnêc´ .
*MFF:    aha .
*MFH:    raz paspârt zabylâsê na rabocê , on njadzelju ljažaú (.) u škafu na polkê , ú hârdzirobê .
*MFH:    domâ vsë âbyskalâ , netu .
*MFH:    persname hâvaru +"/.
*MFH:    +" dze ty dzeú ?
*MFH:    +" ni braú .
*MFH:    hâvarju +"/.
*MFH:    +" vsë , netu paspârtâ , nu , značêt , pâcirjalâ hdze-tâ .
*MFH:    prišla na rabotu , šo-tâ (.) na polkê lažyc´ veš´čê +...
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page