fam_mi_88

fam_mi_88

@Begin

@Languages:    rus

@Participants:    MFH Migrant, MFF Town

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    pâtamu što , kak hâvarjat , dzeckâjê pamêc´ pâčimu nêizhladzimâ , pâtamu šta ana +...

*MFH:    k nam psixolâh kada@w , tak ana hâvarilâ , što (.) kara gâlavnovâ mozgâ , dzeckâjê , ana zakladyvâjêccý na vsju žyzn´ .

*MFH:    i ana samâjê krepkâjê .

*MFH:    kak ana pakazyvâlâ , paloskâ tolstâjê , a patom vsë ton´šý , ton´šý .

*MFH:    a pâčimu k starâscê (.) ni pomnêm , što sivodnê dzelâlê , a pomnêm , što v dzectvê ?

*MFH:    ana pakazyvâlâ , što +/.

*MFF:    nu , étâ (.) spasobnâsc´ mozhâ .

*MFH:    da , što (.) ana očên´ takajê vot sil´nâjê , dzeckâjê .

*MFH:    zricêl´nâjê , i ana (.) v mazge .

*MFH:    pâčimu my radzicêlêj pomnêm vsju žyzn´ , dažý ix puskaj i netu , nu , âčirtanêjê ix ?

*MFH:    pâtamu što étâ z dzetstvâ .

*MFH:    a što učorâ (.) rabilê , možým i ni pomnêc´ .

*MFF:    aha .

*MFH:    raz paspârt zabylâsê na rabocê , on njadzelju ljažaú (.) u škafu na polkê , ú hârdzirobê .

*MFH:    domâ vsë âbyskalâ , netu .

*MFH:    persname hâvaru +"/.

*MFH:    +" dze ty dzeú ?

*MFH:    +" ni braú .

*MFH:    hâvarju +"/.

*MFH:    +" vsë , netu paspârtâ , nu , značêt , pâcirjalâ hdze-tâ .

*MFH:    prišla na rabotu , šo-tâ (.) na polkê lažyc´ veš´čê +...

@End

 

(Stand: 20.04.2022)