fam_mi_2

fam_mi_2

@Begin
@Languages:    hybe, rus
@Participants:    MFF Town, MFV Village
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFV:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFV:    pl+brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFV:    brms+pl
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    ni vadzilê u vas kazu ?
@New Episode
*MFV:    ne , ni vadzilê , nixto .
*MFV:    tak xadzilê tam , pijalê , a (.) kazy ni vadzilê .
*MFF:    a čem zimoj zânimalêsê ?
*MFV:    (..) lën (.) trapalê , pralê , krosny tkalê , vot što (.) zimoj .
*MFV:    mužčyny ničohâ ni rabilê , tol´kê skacinê (.) pâdajuc´ (.) jescê , i samê (.) ničohâ .
*MFV:    a babâm bylo raboty .
*MFF:    (.) a tkalê ?
*MFV:    i tkalê .
@New Episode
*MFV:    ručniki i prostynê tamâkâ (.) u héty úžo , u muzej (..) užo bralê adhétul´ .
*MFV:    pakul´ kalxozâú ni bylo , dyk samê [_/] samê kalja sjabe tol´kê (.) rabotâlê .
*MFV:    a jak užo kalxozy stalê ž užo , tady (.) u kalxozy pašli , a tak samê tol´kê dlja sjabe .
@New Episode
*MFV:    nu , vêčarynkê byli pâstajannâ , každuju subotu (.) i njadzelju .
*MFV:    vêčaryny byli , nu , mâladzëž (.) pesnê pijalê .
*MFV:    jak (.) pâtancujuc´ , a tady pâsidzjac´ , pesnê pjajuc´ .
*MFV:    nu , vot hétâk râzvlikalêsê .
*MFV:    dlja mâladzëžý bylo dobrâ , jak samê pa sabe žyli , vot .
*MFV:    (..) u našýj dzjaréúnê (.) i skrypkâ , i cynbaly , i bubên , i harmonêk , hétâ muzykâ hétkâjê .
*MFV:    i sâbiralêsê , samê tut ihralê i tâncavalê , každuju subotu , každuju njadzelju .
@New Episode
*MFF:    (...) a jakijê pesnê pelê ?
*MFF:    jakijê +/.
*MFV:    nu prostyjê takijê , jakijê , nu .
*MFV:    i pa-pol´sku pijalê , i pâ-bêlarusku , ci <pa prostâmu>[_/] pa prostâmu takijê , nu .
*MFV:    <sidžu , na gitarý igraju , igraju tak skučnâ na nej>["] .
*MFV:    hétkêjê +...
@New Episode
*MFF:    a vjasnoj ?
@New Episode
*MFV:    nu , xadzilê ž (.) kamen´nê pâdbiralê (.) pa svaix užo (.) nivâx .
*MFV:    xadzilê zbiralê vo tak vo .
*MFV:    a tady úžo jak (.) pasejuc´ , tady (.) rasce , a tady (.) žnuc´ .
*MFV:    žalê , snapy vizalê .
*MFV:    lënu dužý nia sejêlê , ni zdavalê .
*MFV:    jak pry hétyx užo , pry kalxozâx , dyk sejêlê mnohâ lënu , a tady zdavalê jaho .
*MFV:    a tut , jak âdzinakâvâ žyli , âdzênaličnâ , lënu (.) ni zdavalê .
@New Episode
*MFV:    a u nas dva aktary zjamli bylo tol´kâ .
*MFV:    nu dyk u nas (.) ni bylo dužý s čym râskaciccý .
*MFV:    kupljalê (.) lën , kupljalê i âbrabatyvâlê jaho .
*MFF:    a hrošý atkudâ ?
*MFV:    ha ?
*MFF:    nu hrošý +...
*MFF:    što-tâ ž drugojê prâdavalê ?
*MFV:    nu što , jajkê prâdavalê .
*MFV:    maslâ zbiralê , prâdavalê .
*MFV:    samê ž nja jelê , ni maslâ , ni jajkê , ničohâ .
*MFV:    nu , kurycu jakuju , úžo staréjšuju , tady na bazar njasuc´ , pradascý , nu a tady što kupljajêccý .
@New Episode
*MFF:    a v školu kak xadzilê ?
*MFV:    nu jak ?
*MFV:    u peršý klas , u druhi , u trécê i ú čac´vërty .
*MFF:    a kakajê školâ byla ?
*MFV:    pol´skâjê (.) u nas .
*MFV:    pa-pol´sku xadzilê .
*MFV:    užé jak (.) pryšli savety , pryšli užé , tady úžo pa-rusku stalê (.) učyc´ , a tak pa-pol´sku učylê .
*MFV:    ja tol´kê čatyrý klasy končýlâ i pol´skêx +...
@New Episode
*MFF:    (..) a mnohâ dzjacej xadzilâ , mnohâ ?
*MFV:    nu , u dzjaréúnê ž bylo mnohâ dzjacej .
*MFV:    cjaper nima dzjacej , a uperâd bylo mnohâ , nu .
*MFV:    školâ byla u (.) dzjaréúnê svajej , a tady u zâdarožžý (.) pâbudavalê bol´šuju , dzêsêciklasnuju .
*MFV:    byla dzêsêciletkâ u (.) zâdarožžý , a cjaper zusim nima tam ljudzej , i (.) dzjacej nima .
*MFV:    u zâdarožžý hétâ školâ +...
*MFV:    ni znaju , jak tam xodzêc´ .
*MFV:    vot u zavulkâx užo nivodnâhâ dzjacënkâ nima , kab u školu xadziú .
@New Episode
*MFV:    ja ličylâ raz , dyk dzevêc´ , zdajeccý , xat pa adnym čýlaveku .
*MFV:    a tady , a (.) vosêm (.) pa dva , musêc´ [_/] musêc´ , vo hétâk .
*MFV:    i pa try , tol´kê (.) dve xaty , što pa try čýlavekê u xacê .
*MFF:    mamâ na novy hod zvanilâ svajej âdnaklasnêcý .
@New Episode
*MFV:    nu , katorâjê persname , učylâ u školê .
@New Episode
*MFV:    jana , persname havorýc´ +"/.
*MFV:    +" mamâ (.) zusim užo slabajê .
*MFV:    a vosêmdzêsêt peršý hod , ci vosêmdzêsêt adzin jej , vot .
*MFV:    tak jana hâvarylâ praz cêlifon .
*MFV:    a tady ja pytajusê +"/.
*MFV:    +" kamu ty zvanilâ hétâk , što vosêmdzêsêt adzin hod hédâk ?
*MFV:    a jana kažýc´ +"/.
*MFV:    +" persname (.) persname .
@New Episode
*MFV:    dyk ja kažu +"/.
*MFV:    +" nu vo , a jana ž učycêl´kâj byla , cjažkâ ni rabotâlâ .
*MFV:    i jana úžo kažýc´ +...
*MFV:    +" mamâ zusim slabajê , vosêmdzêsêt adzin +...
@New Episode
*MFV:    a ja kažu +"/.
*MFV:    +" mne vosêmsêt šésc´ .
*MFV:    i mamâ smjajeccý , što +...
*MFV:    kažýc´ +"/.
*MFV:    +" i jaščé sama zalezêc´ u vannu .
@New Episode
*MFV:    i hétâ persname (.) tožý zarannê vyjšlâ zamuž xx .
*MFV:    u jaje i dačka jejnâjê , vâsimnacýc´ hod , končýlâ i zamuž pašla .
@New Episode
*MFV:    nja vidzêlâ ni dzjavočýscê svajej , nja vidzêlâ ničohâ (.) i zamuž pašla .
*MFV:    užo unuccý čatyrý hodzêkâ , hétâ u dački , a synâ (.) vosêm mesêcýú (.) dzevâčkâ tožý .
*MFF:    a gde ani žyvut ?
*MFV:    u hlybokêm jany žyvuc´ .
@New Episode
*MFV:    u zâdarožžý (.) xatâ byla tady , a cjaper jany pradalê hétu xatu , a tady bac´kâ [_//] dzed (.) xatu im pastavêú u hlybokêm , i jany u hlybokâjê pajexâúšý .
*MFV:    nu , cjaper i matkâ tudy pajexâúšý .
*MFV:    bac´kâ tut pamër , u zâdarožžý pâxavany , a matkâ tudy pajexâlâ .
*MFF:    mamâ skazalâ , što ni pridët s persname .
*MFV:    nu ne , pojduc´ +...
*MFV:    kudy-tâ pojduc´ jany .
*MFF:    na jolku , nu .
*MFV:    na jolku ?
*MFF:    da , a ja pajdu na kan´kax kataccý .
*MFV:    na kan´kax ?
*MFF:    nu .
*MFV:    nu , cixu , a skol´kâ prâjazny ?
*MFV:    ty placilâ skol´kâ ?
*MFV:    skol´kâ (.) za prâjazny ?
*MFF:    dvacýc´ tri , navernâjê , za metro .
*MFV:    dvacýc´ try tysêčý ?
*MFV:    oj ej !
*MFV:    oj , dorâhâ , kanešnê ž dorâhâ .
*MFV:    nu , ja znaju , nu , šés´sot (.) adzin raz , kažýš žý .
*MFV:    nu , ja ličylâ , kab tak čatyrý razâ kab užo z´´jezdzêc´ , dyk (.) skol´kâ ?
*MFV:    pa try tysêčý ?
*MFF:    dve čityrêstâ .
*MFV:    dve čatyrýstâ ?
*MFF:    da .
*MFV:    (..) za čatyrý razy ?
*MFF:    za čityrê razâ .
*MFV:    nu dyk , možý b , i dzêšavej bylo .
*MFF:    prâiznoj vygâdnêjê .
*MFV:    nu vyhadnej , tol´kâ što , xoc´ zaxočýš jakoj , i pajexâú .
*MFV:    nu i da tralejbusâ nadâ placic´ , ci [_/] ci da hétâhâ , da mitra .
*MFF:    nu .
*MFV:    nadâ ž placic´ , i usjo .
@New Episode
*MFF:    zdelâc´ cibe čajê ?
*MFV:    a vo dze , o tut staic´ usjo .
@New Episode
*MFV:    sama nal´´još ha ?
*MFF:    sama smožýš nalic´ ?
*MFV:    nâliju , alê ja , možý , i ne budu jaho pic´ .
*MFF:    čivo ?
*MFV:    nu ni xaču .
*MFF:    nu dyk puskaj stait , étâ ž térmâs .
*MFV:    nu dyk njaxaj staic´ , aha .
*MFV:    ja ž ni budu jaho čapac´ , pakul´ ni zâxaču .
*MFV:    jak zâxaču , tady , a ne , dyk i budzêc´ stajac´ .
*MFF:    nu xârašo .
@End
(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page