fam_mi_82

fam_mi_82

@Begin

@Languages:    hyb, rus, nan

@Participants:    MFH Migrant, MFF Town, MFN na, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    nan|fam|MFN|20;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFN:    ru

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@MT of MFN:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFN:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    sivodnê šli (.) v školu , mal´čišýč´kâ moj pâprasiú šarfêk +"/.

*MFH:    +" mamâ , zâvjažy mne šarf , mne xolâdnâ xx .

*MFH:    patom iš´čë vo tak (.) varýžkâmê .

*MFF:    a vozlê étâj školy ščas@w jesc´ katok ?

*MFF:    takoj malên´kê tut zâlivalê .

*MFH:    vot v étâm gadu (.) nimnožkâ zâlivalê , ja ni znaju .

*MFH:    pirêd novym godâm za školâj tam što-tâ xx zâlivalê .

*MFF:    a , nu abyč´nâ vot s étâj stârany , bližý sjuda , kak by vozlê kalës byl vsigda .

*MFH:    ne , tam za +...

*MFH:    vot kahda (.) vyxodzêš tuda , nu , za [_//] va dvary , gdze školâ , nu , gde stâdion .

*MFN:    nu da , gde stâdion .

*MFH:    na stâdionê tam .

*MFF:    da , tut , za školâj .

*MFH:    pâtamu što perêd novym hodâm maja krasavêcý (.) poslê školy ni damoj .

*MFH:    biz kan´koú .

*MFA:    dzecê (.) behâjuc´ biz kan´koú .

*MFF:    koúzâjuccý .

*MFH:    da , jany úžé +...

*MFH:    a patom prixodêt vsja vot takajê i mokrâjê , hâvarit +"/.

*MFH:    +" ja nimnožýč´kâ (.) pâkatalâs´ .

*MFF:    ja v prošlâm hadu xadzilâ .

*MFH:    a tam , pa-mojmu , iš´čë vot étâ , abyč´nâ v sto@k [_///] za pêdzisjat dzivjatym domâm , v sto semsêt@w trecêj školê .

*MFH:    tam byl pabol´šý .

*MFH:    tut žý , pâluč´ajêccý , za xx domâm sleduščýjê školâ .

*MFF:    nu da , da , znaju .

*MFH:    tam užé sto semsêt@w trecêjê .

*MFF:    +< nu mne što adnoj skušnâ xadzic´ tuda .

*MFF:    v céntâr jedzêš , dyk tam +...

*MFF:    a z´dzes´ čistâ radê tavo , štoby prostâ pâkataccý .

*MFH:    aj , nu , z´dzes´ +/.

*MFF:    ni vesêlâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)