fam_mi_82

fam_mi_82

@Begin
@Languages:    hyb, rus, nan
@Participants:    MFH Migrant, MFF Town, MFN na, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    nan|fam|MFN|20;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFN:    ru
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@MT of MFN:    be
@MT of MFA:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFN:    brms
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFH:    sivodnê šli (.) v školu , mal´čišýč´kâ moj pâprasiú šarfêk +"/.
*MFH:    +" mamâ , zâvjažy mne šarf , mne xolâdnâ xx .
*MFH:    patom iš´čë vo tak (.) varýžkâmê .
*MFF:    a vozlê étâj školy ščas@w jesc´ katok ?
*MFF:    takoj malên´kê tut zâlivalê .
*MFH:    vot v étâm gadu (.) nimnožkâ zâlivalê , ja ni znaju .
*MFH:    pirêd novym godâm za školâj tam što-tâ xx zâlivalê .
*MFF:    a , nu abyč´nâ vot s étâj stârany , bližý sjuda , kak by vozlê kalës byl vsigda .
*MFH:    ne , tam za +...
*MFH:    vot kahda (.) vyxodzêš tuda , nu , za [_//] va dvary , gdze školâ , nu , gde stâdion .
*MFN:    nu da , gde stâdion .
*MFH:    na stâdionê tam .
*MFF:    da , tut , za školâj .
*MFH:    pâtamu što perêd novym hodâm maja krasavêcý (.) poslê školy ni damoj .
*MFH:    biz kan´koú .
*MFA:    dzecê (.) behâjuc´ biz kan´koú .
*MFF:    koúzâjuccý .
*MFH:    da , jany úžé +...
*MFH:    a patom prixodêt vsja vot takajê i mokrâjê , hâvarit +"/.
*MFH:    +" ja nimnožýč´kâ (.) pâkatalâs´ .
*MFF:    ja v prošlâm hadu xadzilâ .
*MFH:    a tam , pa-mojmu , iš´čë vot étâ , abyč´nâ v sto@k [_///] za pêdzisjat dzivjatym domâm , v sto semsêt@w trecêj školê .
*MFH:    tam byl pabol´šý .
*MFH:    tut žý , pâluč´ajêccý , za xx domâm sleduščýjê školâ .
*MFF:    nu da , da , znaju .
*MFH:    tam užé sto semsêt@w trecêjê .
*MFF:    +< nu mne što adnoj skušnâ xadzic´ tuda .
*MFF:    v céntâr jedzêš , dyk tam +...
*MFF:    a z´dzes´ čistâ radê tavo , štoby prostâ pâkataccý .
*MFH:    aj , nu , z´dzes´ +/.
*MFF:    ni vesêlâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page