fam_mi_76

fam_mi_76

@Begin @Languages:    rus @Participants:    MFH Migrant, MFF Town @ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @L1 of MFH:    brms @L1 of MFF:    be+ru @MT of MFH:    brms @MT of MFF:    be @FL of MFH:    brms @FL of MFF:    brms @Situation:    Conversation at home (while cooking) *MFH:    a ja úžo pryúčyúšý svajix , ja at âbščyžycêjê . *MFH:    u nas (.) neskâkâ@w raz (.) čajê pap´´jom , kofê . *MFH:    asobênnâ zimoj . *MFH:    nu , što dzelâc´ ? *MFF:    my včyra na dvajix s padružkâj vypêlê céluju étu , cély (.) čajnêk narmal´ny . *MFH:    ja prýjizžaju u vësku , tožý úžé nâčinaju . *MFH:    ja dažý letâm (.) sibe kofê paket pâkupaju . *MFH:    utrâm prasnulâs´ , pašla zaútrâk hatovêc´ , užé čašku kofê (.) u dziaréúnê xljabnulâ . *MFH:    i tada@w nâčinaju (.) trudavojê utrâ . *MFH:    (...) pravêl´nâ , nadâ pic´ č´aj . *MFH:    ja [_/] ja tožý ljublju na rabocê , at nečêvâ dzelâc´ ja mahu (.) kofê , my pâkupajêm samê . *MFH:    nu , č´aj takoj jesc´ +... *MFH:    ja zavarku , nu , ja (.) sibe v č´ašýč´ku zdzelâju , inahda byvajêt ni axci , nu vsë ravno , č´aj , kofê . *MFH:    s utra pridu , srazu (.) kofê budzêm pic´ , bo bol´šý nixto ni p´´je . *MFF:    č´aju . *MFH:    +< čitalâ v kur´´jerê ["] , pa-mojmu , što čêlaveku , katoryj [_///] štoby ni palnec´ , nadâ za dzen´ vypêvâc´ dva litrâ vady . *MFH:    ne , nu tam napisânâ , s utra pâdnimajêšsê +/. *MFF:    imênnâ vady iščo addel´nâ vypêvâc´ ? *MFF:    ilê sa vsej žydkâs´t´´ju ? *MFH:    +< vady . *MFF:    tol´kâ vady ? *MFH:    net , vady . *MFH:    vot sadzišsê kušýt´ , perêd jidoj stakan vady . *MFH:    étâ ubivajêt (.) kak by holâd , užé vypêlâ stakan vady i patom što-tâ pêrêkusilâ . *MFH:    i (.) poslê jedy stakan . *MFH:    pâluč´ajêccý , kak by +... *MFH:    jeslê nixvatkâ v ârganizmê , napisânâ , vady +... *MFH:    nu , vada kak by râsš´čipljajêt žyr . *MFH:    što ani skazalê , viz´de s saboj nasicê , štoby bylâ čistâjê vada , ne č´aj , ne kofê , imênnâ prostâ vada . *MFF:    nu , prostâ čistâj vady ja ni mnohâ p´´ju . *MFH:    nadâ prênisci [_/] prênisci , hdze-tâ , navernâ , stac´´ja ta jesc´ xx , dzijetâ +/. *MFF:    ni ljublu asobâ . *MFH:    ne , nu vabščé , vot kak by +... *MFH:    asobênnâ ščas@w na zapâdzê étâ stalâ , što imênnâ vada . *MFH:    ni to što vada , prostâ ana kak by prêtupljajêt +... *MFH:    tam napisânâ , što my +/. *MFF:    č´ustvâ âpicitâ takovâ . *MFH:    što my inagda putâjêm čustvâ holâdâ s čustvâm pic´´ja . *MFH:    my p´´jom , nâprimer , kofê , č´aj , tam vsë âstal´nojê , a nadâ prostâ vady papic´ . @End

(Stand: 20.04.2022)