fam_mi_76

fam_mi_76

@Begin
@Languages:    rus
@Participants:    MFH Migrant, MFF Town
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home (while cooking)
*MFH:    a ja úžo pryúčyúšý svajix , ja at âbščyžycêjê .
*MFH:    u nas (.) neskâkâ@w raz (.) čajê pap´´jom , kofê .
*MFH:    asobênnâ zimoj .
*MFH:    nu , što dzelâc´ ?
*MFF:    my včyra na dvajix s padružkâj vypêlê céluju étu , cély (.) čajnêk narmal´ny .
*MFH:    ja prýjizžaju u vësku , tožý úžé nâčinaju .
*MFH:    ja dažý letâm (.) sibe kofê paket pâkupaju .
*MFH:    utrâm prasnulâs´ , pašla zaútrâk hatovêc´ , užé čašku kofê (.) u dziaréúnê xljabnulâ .
*MFH:    i tada@w nâčinaju (.) trudavojê utrâ .
*MFH:    (...) pravêl´nâ , nadâ pic´ č´aj .
*MFH:    ja [_/] ja tožý ljublju na rabocê , at nečêvâ dzelâc´ ja mahu (.) kofê , my pâkupajêm samê .
*MFH:    nu , č´aj takoj jesc´ +...
*MFH:    ja zavarku , nu , ja (.) sibe v č´ašýč´ku zdzelâju , inahda byvajêt ni axci , nu vsë ravno , č´aj , kofê .
*MFH:    s utra pridu , srazu (.) kofê budzêm pic´ , bo bol´šý nixto ni p´´je .
*MFF:    č´aju .
*MFH:    +< čitalâ v kur´´jerê ["] , pa-mojmu , što čêlaveku , katoryj [_///] štoby ni palnec´ , nadâ za dzen´ vypêvâc´ dva litrâ vady .
*MFH:    ne , nu tam napisânâ , s utra pâdnimajêšsê +/.
*MFF:    imênnâ vady iščo addel´nâ vypêvâc´ ?
*MFF:    ilê sa vsej žydkâs´t´´ju ?
*MFH:    +< vady .
*MFF:    tol´kâ vady ?
*MFH:    net , vady .
*MFH:    vot sadzišsê kušýt´ , perêd jidoj stakan vady .
*MFH:    étâ ubivajêt (.) kak by holâd , užé vypêlâ stakan vady i patom što-tâ pêrêkusilâ .
*MFH:    i (.) poslê jedy stakan .
*MFH:    pâluč´ajêccý , kak by +...
*MFH:    jeslê nixvatkâ v ârganizmê , napisânâ , vady +...
*MFH:    nu , vada kak by râsš´čipljajêt žyr .
*MFH:    što ani skazalê , viz´de s saboj nasicê , štoby bylâ čistâjê vada , ne č´aj , ne kofê , imênnâ prostâ vada .
*MFF:    nu , prostâ čistâj vady ja ni mnohâ p´´ju .
*MFH:    nadâ prênisci [_/] prênisci , hdze-tâ , navernâ , stac´´ja ta jesc´ xx , dzijetâ +/.
*MFF:    ni ljublu asobâ .
*MFH:    ne , nu vabščé , vot kak by +...
*MFH:    asobênnâ ščas@w na zapâdzê étâ stalâ , što imênnâ vada .
*MFH:    ni to što vada , prostâ ana kak by prêtupljajêt +...
*MFH:    tam napisânâ , što my +/.
*MFF:    č´ustvâ âpicitâ takovâ .
*MFH:    što my inagda putâjêm čustvâ holâdâ s čustvâm pic´´ja .
*MFH:    my p´´jom , nâprimer , kofê , č´aj , tam vsë âstal´nojê , a nadâ prostâ vady papic´ .
@End(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page