fam_mi_11

fam_mi_11

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus, nan

@Participants:    MFP Migrant, MFA Migrant, MFX na, MFF Town, MFT Migrant

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    nan|fam|MFX|48;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of MFP:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFT:    brms

@MT of MFP:    be+brms

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFT:    be

@FL of MFP:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFT:    brms

@Situation:    Conversation at home (while eating)

*MFP:    sivodnê den´ +...

*MFP:    u vâskrysen´jê , kak-tâ (.) ran´šý (.) vrodê +/.

*MFA:    pravêl´nâ , nadâ u tot dzen´ .

*MFP:    +, ni hatovy bylê .

*MFA:    +< raz jubilej , nadâ u tot dzen´ .

*MFP:    (..) prostâ žyzn´ bystrâ bižyt .

*MFA:    bystrâ , oj , nastol´kâ bystrâ , ni dahonêš .

*MFP:    vot smatrycê (.) fâtahrafêju , nižnê étaž , dzêvjanostâ šystoj , verxnê +...

*MFP:    kakoj ?

*MFP:    iščo dzesêc´ let nakin´ , dvinacýc´ let xx , dvinacýc´ .

*MFP:    vot raznêcý , vot (.) vrémê .

*MFP:    a nižnêjê fâtagrafêjê +/.

*MFA:    +< a ciper persname kakoj krasavêc !

*MFP:    da .

*MFP:    da , u našým radu , jak u mjane , a u persname (.) asobâ vysokêx ne bylâ .

*MFP:    nu , a vo (.) vijêš@w , pêradaúsê dze-tâ ž hen , vycjênuúsê .

*MFP:    a u persname , i tožý xârašo .

*MFP:    ja što , malên´kê ?

*MFX:    a možýt , i malên´kê .

*MFA:    a persname tvoj ni pryšoú ?

*MFP:    a ?

*MFA:    a persname tvoj ni pryšoú ?

*MFP:    persname čuc´ vyšý .

*MFA:    vyšý cibja ?

*MFP:    nu .

*MFP:    ne , jesc´ u nas v sim´je vysâkavatyjê , no +...

*MFP:    kak , vkusnâ ?

*MFP:    a vot étâ vot fâtagrafêjê (.) na étâm novâm hadu .

*MFP:    my (.) o tak , u jejnâj sistry (.) âddyxajêm .

*MFA:    nu , pijsjat@w byla ž , da ?

*MFP:    kamu ?

*MFA:    sistre .

*MFA:    sorâk ?

*MFA:    na sorâk vy jezd´zêlê ?

*MFP:    nu da .

*MFA:    nu , a ja dumâlâ , na pijsjat@w .

*MFP:    sorâk , sistra ž men´šýjê .

*MFP:    kljukvâčkâ byla , nu , a ni znaju , hdze-tâ byla biz (.) saxârâ .

*MFP:    vidzêš cjul´pany ?

*MFF:    o , takix ja nêkahda +/.

*MFA:    maxrovyjê .

*MFP:    hlaúnâ , što jumâr pânimajêcê .

*MFP:    persname , ana kuma (.) u minja , i (.) vot s padruhâj , katorâjê [_///] učylêsê v adnom inscitucê , ucylêsê , v babrujskê bylê (.) na prakcêkê , i u nix kuma .

*MFP:    dyk my vot , pâlučajêccý , kuma , jeslê sjuda pryxod´zêc´ , to my ix prýhlašajêm , jeslê ana k im pryxod´zêc´ , to nas prýhlašajut .

*MFP:    vot takajê pâlučajêccý +/.

*MFA:    družbâ (.) simejnâjê .

*MFP:    +< družbâ , nu , simejnâjê .

*MFP:    nu , étâ maja sistra vot dvajurâdnâjê .

*MFA:    nu , étu ja znaju .

*MFP:    staršýjê .

*MFA:    étu ja užé znaju .

*MFP:    vot ahurčýkê , tožý (.) rýkâminduju .

*MFA:    ud´zivicêl´nyjê ahurčýkê .

*MFP:    da ?

*MFP:    pad banâčkâj , nêzakatânyjê , a kryšýčkâj zakrytyjê .

*MFT:    cjul´pančýkê .

*MFA:    uhu .

*MFT:    kakajê rozâ ?

*MFT:    mne kažýccý , ja u cibja étât salat pêrapisyvâlâ .

*MFT:    da , u cibê .

*MFT:    persname , s´ješ iščo što-nibudz´ .

*MFT:    a vot étâj skumbrýjê ty paprobyvâlâ ?

*MFF:    +< ja užé paprobyvâlâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)