fam_mi_52

fam_mi_52

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus @Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town @ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @L1 of MFT:    brms @L1 of MFA:    brms @L1 of MFF:    be+ru @MT of MFT:    be @MT of MFA:    be @MT of MFF:    be @FL of MFT:    brms @FL of MFA:    brms @FL of MFF:    brms @Situation:    Conversation at home *MFT:    ja znajêš što xacelâ (.) sprasic´ ? *MFT:    kak vašý dzevâčkâ učýccý v étâm , u saxârâúskêm ? *MFA:    nu , étâ persname persname . *MFF:    jej nravêccý . *MFA:    +< davol´nâjê , jej nravêccý . *MFA:    ja ž i persname savetyvâlâ . *MFA:    hâvaru +"/. *MFA:    +" idzi u saxârâúskê , čym u étât univer , pâlêcixničýskê , pâlêcixničýskê mužskoj . *MFF:    nu kak kamu , mamâ . *MFA:    nu tam spical´nâscê takijê , mužskijê bol´šý xx , stol´kâ mnohâ . *MFA:    ja jej hâvaru +"/. *MFA:    +" idzi , persname , von sjuda , mne nravêccý , v étu vo , što novyj pastrojêlê , émčaés . *MFA:    ana hâvaryt +"/. *MFA:    +" tam zdaroúê nadâ . *MFA:    tam žý ni usë , možý , fêzkul´turnâjê , josc´ žý i (.) takojê , dze sidzec´ , kem-tâ , kakim-nibudz´ écêm , dzispečýrâm . *MFF:    ne , tam vse . *MFA:    vse , dze fêzkul´turâ ? @New Episode *MFT:    ni pomnêš , na kakom ana , persname ? *MFF:    s mêdicynâj takojê dažý svjazânâ . *MFA:    da , da , jej žý mêdicynskâjê knižkâ nužna byla . *MFT:    +< a , nu značýt , u nijo ximêjê . *MFT:    ana , navernâ , zdavalâ ? *MFA:    da , zdavalâ ximiju . *MFT:    ximiju zdavalâ , u nas fizêkâ . *MFT:    ili (.) ana , navernâjê , zdavalâ vot : ximêjê , bêalogêjê , ékâlahičýskâj mêdycyny . *MFA:    da , da , što-tâ takojê . *MFF:    nu , u minja (.) âdnaklasnêcý , ja znaju , što v bééntéu pâstupalâ na što-tâ (.) s ârxêcikturâj (.) ilê nêdvižymâsc´ju , što-tâ takojê . *MFF:    i ana na platnâjê prašla , god prâučilâs´ i brosêlâ . *MFT:    persname xacelâ na nidvižýmâsc´ . @New Episode *MFA:    nu vidzêš , xârašo , što možnâ s écêmê acénkâmê patom ici u kamerčýskê , jeslê zdaš , vot sjuda ni prajdzëš . *MFA:    to vot kak persname , tada@w s unêvêrsicetâ i pryšol s écêmê acénkâmê xx u kêravan´nê . *MFT:    nu , a ščas@w žý ž , persname , vot étâ téscirâvânêjê nisëš , vot écê (.) sêrcêfikaty , i vsë , i adzin raz tol´kâ pâdajoš . *MFF:    nu da , v étâm žý gadu adna , pa-mojmu , da , prijomnâjê . *MFA:    nu , dyk što , u kêravan´nê ni pêrijdzëš ? *MFA:    pêrijdzëš . *MFF:    nu kada@w ja iščo pâstupalâ , u nas bylâ vabščé iščo dva patokâ , možnâ bylâ +... *MFF:    nu , kak by pervyjê vuzy šli pervâvâ patokâ , i vtarovâ . *MFF:    trinacýc´ zdzelâlê prâxadnoj . *MFA:    +< skazalê , to li dzecê ni umnyjê , to li (.) učýcilja ploxâ učuc´ . *MFT:    nu , vot étât , u persname sêrcêfikaty padpisyvâú , nu , pičacê stavêú . *MFT:    pa radzêâ hâvaryú , što (.) dzecê (.) ni čytajut knižkê , a (.) sidzjat f kamp´´jutârý . *MFA:    dzecê ni čytajut . *MFA:    +< pâtamu što dažý ni mohut nâpisac´ slovâ âbilisk ["] , i iščo nejkâjê (.) nazvaú . *MFA:    ja dumâju , nu , navernâ , užo ni čytalê étâhâ vâsilja bykâvâ âbilisk ["] , tak jon , navernâ +... *MFA:    (..) dažý f samâm dzelê tak malâ čytajut , pâtamu što nekâdâ , nekâdâ , nekâdâ . *MFA:    nu , ja vot xacja by pa persname sužu xx , kinulâs´ na kursy , anhliskê raz , hulê dva . *MFA:    i što , ana mnohâ knih prâčytalâ ? *MFA:    u kamp´´jutrý try , vot i úsë , úsja učobâ . @End
(Stand: 20.04.2022)