fam_mi_52

fam_mi_52

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFT:    ja znajêš što xacelâ (.) sprasic´ ?

*MFT:    kak vašý dzevâčkâ učýccý v étâm , u saxârâúskêm ?

*MFA:    nu , étâ persname persname .

*MFF:    jej nravêccý .

*MFA:    +< davol´nâjê , jej nravêccý .

*MFA:    ja ž i persname savetyvâlâ .

*MFA:    hâvaru +"/.

*MFA:    +" idzi u saxârâúskê , čym u étât univer , pâlêcixničýskê , pâlêcixničýskê mužskoj .

*MFF:    nu kak kamu , mamâ .

*MFA:    nu tam spical´nâscê takijê , mužskijê bol´šý xx , stol´kâ mnohâ .

*MFA:    ja jej hâvaru +"/.

*MFA:    +" idzi , persname , von sjuda , mne nravêccý , v étu vo , što novyj pastrojêlê , émčaés .

*MFA:    ana hâvaryt +"/.

*MFA:    +" tam zdaroúê nadâ .

*MFA:    tam žý ni usë , možý , fêzkul´turnâjê , josc´ žý i (.) takojê , dze sidzec´ , kem-tâ , kakim-nibudz´ écêm , dzispečýrâm .

*MFF:    ne , tam vse .

*MFA:    vse , dze fêzkul´turâ ?

@New Episode

*MFT:    ni pomnêš , na kakom ana , persname ?

*MFF:    s mêdicynâj takojê dažý svjazânâ .

*MFA:    da , da , jej žý mêdicynskâjê knižkâ nužna byla .

*MFT:    +< a , nu značýt , u nijo ximêjê .

*MFT:    ana , navernâ , zdavalâ ?

*MFA:    da , zdavalâ ximiju .

*MFT:    ximiju zdavalâ , u nas fizêkâ .

*MFT:    ili (.) ana , navernâjê , zdavalâ vot : ximêjê , bêalogêjê , ékâlahičýskâj mêdycyny .

*MFA:    da , da , što-tâ takojê .

*MFF:    nu , u minja (.) âdnaklasnêcý , ja znaju , što v bééntéu pâstupalâ na što-tâ (.) s ârxêcikturâj (.) ilê nêdvižymâsc´ju , što-tâ takojê .

*MFF:    i ana na platnâjê prašla , god prâučilâs´ i brosêlâ .

*MFT:    persname xacelâ na nidvižýmâsc´ .

@New Episode

*MFA:    nu vidzêš , xârašo , što možnâ s écêmê acénkâmê patom ici u kamerčýskê , jeslê zdaš , vot sjuda ni prajdzëš .

*MFA:    to vot kak persname , tada@w s unêvêrsicetâ i pryšol s écêmê acénkâmê xx u kêravan´nê .

*MFT:    nu , a ščas@w žý ž , persname , vot étâ téscirâvânêjê nisëš , vot écê (.) sêrcêfikaty , i vsë , i adzin raz tol´kâ pâdajoš .

*MFF:    nu da , v étâm žý gadu adna , pa-mojmu , da , prijomnâjê .

*MFA:    nu , dyk što , u kêravan´nê ni pêrijdzëš ?

*MFA:    pêrijdzëš .

*MFF:    nu kada@w ja iščo pâstupalâ , u nas bylâ vabščé iščo dva patokâ , možnâ bylâ +...

*MFF:    nu , kak by pervyjê vuzy šli pervâvâ patokâ , i vtarovâ .

*MFF:    trinacýc´ zdzelâlê prâxadnoj .

*MFA:    +< skazalê , to li dzecê ni umnyjê , to li (.) učýcilja ploxâ učuc´ .

*MFT:    nu , vot étât , u persname sêrcêfikaty padpisyvâú , nu , pičacê stavêú .

*MFT:    pa radzêâ hâvaryú , što (.) dzecê (.) ni čytajut knižkê , a (.) sidzjat f kamp´´jutârý .

*MFA:    dzecê ni čytajut .

*MFA:    +< pâtamu što dažý ni mohut nâpisac´ slovâ âbilisk ["] , i iščo nejkâjê (.) nazvaú .

*MFA:    ja dumâju , nu , navernâ , užo ni čytalê étâhâ vâsilja bykâvâ âbilisk ["] , tak jon , navernâ +...

*MFA:    (..) dažý f samâm dzelê tak malâ čytajut , pâtamu što nekâdâ , nekâdâ , nekâdâ .

*MFA:    nu , ja vot xacja by pa persname sužu xx , kinulâs´ na kursy , anhliskê raz , hulê dva .

*MFA:    i što , ana mnohâ knih prâčytalâ ?

*MFA:    u kamp´´jutrý try , vot i úsë , úsja učobâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)