fam_mi_63

fam_mi_63

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    MFA Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    MFA speaks on the phone

*MFA:    dobryj dzen´ .

*MFA:    vy nas xx iskalê ?

*MFA:    (...) da ?

*MFA:    a ja ž tak i padumâlâ .

*MFA:    dumâju , nadâ bystréj pâzvanic´ , a to budzêc´ dumâc´ , što zrabilâsê .

*MFA:    (...) a , jezdzêlê (.) u paspârtny stol jezdzêlê .

*MFA:    dyk jon tabe i dâlažyú .

*MFA:    (...) dobrâ , ja ž užé jak skazalâ tabe , da , dyk čago ty valnujêšsê ?

*MFA:    (...) ne , ja ž tabe tady b skazalâ , što +...

*MFA:    +" net , dârahajê , ni mahu .

*MFA:    a to xx mahu .

*MFA:    ty što ?

*MFA:    dobrâ , što ni pââbiščalâ .

*MFA:    oj , ty što , stol´kâ dzenêh nadâ .

*MFA:    a tut vo sabe pajescê kupilê , i to .

*MFA:    a tudy b nadâ bylo i taho , i sjaho .

*MFA:    (...) nu da , nu , ja budu u dva na tvajej âstanoúkê .

*MFA:    tut žý na mitro jexâc´ blizkâ .

*MFA:    (...) nu , sil´nâ ni târapis´ , da .

*MFA:    možýt , paka , étâ samâjê +...

*MFA:    (...) nu , dva , kali (.) úžo biz pjaci , ni bjažy .

*MFA:    xx xolâdnâ stajac´ .

*MFA:    na vulêcý xolâdnâ , aj , vecêr taki syry , xalodny .

*MFA:    a ja ž šapku ni našu .

*MFA:    pajexâlâ ščas@w biz šapkê .

*MFA:    u kâpišonê ž byla , u hraznym pal´to .

*MFA:    pal´to hraznâjê .

*MFA:    nadzelâ étâ , ni hraznâjê , a da jaho nadâ šapku , kâpišonâ njama .

*MFA:    dyk ukalelâ , ni pêrydac´ .

*MFA:    a jak nadzenu šapku , dyk budzêc´ hâlava nêkrasivâjê .

*MFA:    (...) vecêr takoj syravaty .

*MFA:    pramâ ú vušý i ú hâlavu , viz´dze .

*MFA:    (...) my ú čyžoúkê tak doúhâ âtstajalê , što ukalelê vabščé , ne byla nêčyvo .

*MFA:    (...) a , nu davaj .

*MFA:    davaj da , u minja žý to šysjatkâ@w , to da .

*MFA:    (...) u minja , možýt byc´ +...

*MFA:    ja hâvaru , to trojkâ , to šyjsjatkâ xx@w , paétâmu (.) unutry .

*MFA:    na sêrydzinê platformy .

*MFA:    pâtamu sta ja ž ni znaju , z čaho ja budu vyxadzic´ : ci z trojkê , ci z šyjsjatkê@w .

*MFA:    dajedzêm zaran´nê .

*MFA:    ja ni ljublju , kali na xadu spjašyš , râzdzjaješsê .

*MFA:    (...) dobrâ .

*MFA:    nu dobrâ , aha , paka .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)