fam_mi_23

fam_mi_23

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@FL of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFC:    i nixto ni âstavaúsê u dziréúnê , vse ujexâlê .
*MFA:    alê ja imeju vidu , što vam bylo vesêlâ , da , vas bylo mnoxâ .
*MFC:    pânimajêš , u mamy kakajê-tâ +/.
*MFA:    +< u nas , nâprymer , bylo nikohâ , tol´kâ dvajurâdnyjê , dalëkêjê , trajurâdnyjê .
*MFC:    a u mamy byla radnja kakajê-tâ , takêjê vot , nu , vmescê vse .
*MFC:    paétâmu ani i huljalê , i v hoscê prýjizžalê .
*MFC:    ja kak pomnju pesnê , na (.) kani .
*MFC:    hdze-tâ bol´šý trýcaci kilâmetrâú jany žyli ad nas , da , scêklâzavod zalessê ["] .
*MFC:    zato tam i vesêlâ ú xacê bylo , i (.) atvedkê dzeckêjê pomnju , da .
*MFC:    vot i točnâ tak žý vot s mamênâj (.) stârany , ciper jeslê my vot sâbirajêmsê , dyk , nu , točnâ tak žý .
*MFC:    vot mamêny (.) plimjan´nêkê radnyjê pâstajannâ prýizžajut k nam i , étâ samâjê , kahda mamâ u dziréúnê , dyk nâviščajut pâstajannâ .
*MFC:    paétâmu u nas hulê .
*MFA:    nu .
*MFC:    bjarom s saboj (.) u xatavêčý praduktâú , vodkê , úsë .
*MFC:    praúdâ , huljac´ chârašo , no stajac´ , hatovêc´ (.) na étu aravu .
*MFC:    f prošlâm hadu dze-tâ , navernâjê , bylâ (.) staloú try .
*MFC:    nu čýlavek dvacýc´ pjac´ točnâ sabralêsê .
*MFC:    s tatâvâj stârany (.) pryjexâlê jaho plimjan´nêkê .
*MFC:    dve plimjan´nêcý , iščé ixnâjê z druxoj stârany , ni svajačkâ nam +...
*MFC:    i (.) vo tak vot svaix dzjacej , i paétâmu zastol´lê kâpital´nâjê .
*MFA:    nu , a pljus jaščé jak i persname pryjedzêt , i hétâ +/.
*MFC:    +< dyk a kak raz tahda byla i persname u nas .
*MFA:    a , byli ?
*MFC:    persname byla , tokâ@w +...
*MFC:    i [_/] i persname byú naš .
*MFC:    nu ni byla persname .
*MFC:    ilê , možýt , pryjexâlâ i persname ?
*MFC:    a ciper žý vot my jexâlê (.) ubirac´ kladbêščý .
*MFC:    dâhâvarylêsê , što pajedzêm (.) tuda , dze vot dzed i babâ pâxaronêny .
*MFC:    mamênâ sistra (.) tut , dvajurâdnyjê brac´jê , katory i krësny u persname .
*MFC:    vot , dyk étâ nâkanunê [_///] navernâ , pervâjê njadzelê majê .
*MFC:    i sabralês´ vot +...
*MFC:    dve mašyny , tam i iščo dvajurâdnyx prýxvacilê , takojê zastol´lê .
*MFC:    a tot , katory u vilejskêm rajonê , v al´kovêčýx katory , nu (.) takoj akciúny .
*MFA:    dze dzjacej mnohâ ?
*MFC:    da , trojê dzetâk .
*MFC:    étâ samâ , tak vot (.) on vabščé pajot , cibe ni pêradac´ .
*MFC:    kâraokê kupiú i (.) vključyl , i my pelê s im .
*MFC:    kalonkê (.) urubilê , na dziréúnê xoc´ i malâ ljudzej , i tyjê ahljadyvâjuccý , što takojê u persname ?
*MFA:    nu vo , dobrâ .
*MFC:    kanešnâ dobrâ !
*MFC:    dyk vot ciper jon zrabiú (.) bisedku u sibe .
*MFC:    nu iščo tady tol´kâ vot takêx vot dzêryvjannyx svajêk , čatyrý svajê tak , nu iščo ni pakrasêú .
*MFC:    nu vot dâhâvarylês´ , što pryjedzêm na (.) šýšlyki .
*MFC:    nu ciper use pa svaim (.) écêm dačým pârazbehlêsê .
*MFA:    nu .
*MFC:    a što , na mašynê +...
*MFC:    skokâ@w tam ?
*MFC:    pjac´ časoú pâkruciúsê i , étâ samâjê +...
*MFC:    mâladcy xlopcý .
*MFC:    (...) kahda vot u (.) persname bylâ dzen´ ražden´jê , trycýc´ hadoú , dyk jany (.) tuda vot v dudze (...) na ulêcý nakrylê stol .
*MFC:    i (.) patom vot ani uhli s saboj prývizli .
*MFC:    i (.) xlopcý , skol´kâ ž ana hâvarylâ , persname , trycýc´ kilâhram mjasâ (.) zâmârýnavalê , prýstaúljajêš .
*MFC:    nu vot , dva dnja .
*MFC:    dlja mâladzëžý ž jany pa mnohu .
*MFA:    uhu .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page