fam_mi_23

fam_mi_23

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFC:    i nixto ni âstavaúsê u dziréúnê , vse ujexâlê .

*MFA:    alê ja imeju vidu , što vam bylo vesêlâ , da , vas bylo mnoxâ .

*MFC:    pânimajêš , u mamy kakajê-tâ +/.

*MFA:    +< u nas , nâprymer , bylo nikohâ , tol´kâ dvajurâdnyjê , dalëkêjê , trajurâdnyjê .

*MFC:    a u mamy byla radnja kakajê-tâ , takêjê vot , nu , vmescê vse .

*MFC:    paétâmu ani i huljalê , i v hoscê prýjizžalê .

*MFC:    ja kak pomnju pesnê , na (.) kani .

*MFC:    hdze-tâ bol´šý trýcaci kilâmetrâú jany žyli ad nas , da , scêklâzavod zalessê ["] .

*MFC:    zato tam i vesêlâ ú xacê bylo , i (.) atvedkê dzeckêjê pomnju , da .

*MFC:    vot i točnâ tak žý vot s mamênâj (.) stârany , ciper jeslê my vot sâbirajêmsê , dyk , nu , točnâ tak žý .

*MFC:    vot mamêny (.) plimjan´nêkê radnyjê pâstajannâ prýizžajut k nam i , étâ samâjê , kahda mamâ u dziréúnê , dyk nâviščajut pâstajannâ .

*MFC:    paétâmu u nas hulê .

*MFA:    nu .

*MFC:    bjarom s saboj (.) u xatavêčý praduktâú , vodkê , úsë .

*MFC:    praúdâ , huljac´ chârašo , no stajac´ , hatovêc´ (.) na étu aravu .

*MFC:    f prošlâm hadu dze-tâ , navernâjê , bylâ (.) staloú try .

*MFC:    nu čýlavek dvacýc´ pjac´ točnâ sabralêsê .

*MFC:    s tatâvâj stârany (.) pryjexâlê jaho plimjan´nêkê .

*MFC:    dve plimjan´nêcý , iščé ixnâjê z druxoj stârany , ni svajačkâ nam +...

*MFC:    i (.) vo tak vot svaix dzjacej , i paétâmu zastol´lê kâpital´nâjê .

*MFA:    nu , a pljus jaščé jak i persname pryjedzêt , i hétâ +/.

*MFC:    +< dyk a kak raz tahda byla i persname u nas .

*MFA:    a , byli ?

*MFC:    persname byla , tokâ@w +...

*MFC:    i [_/] i persname byú naš .

*MFC:    nu ni byla persname .

*MFC:    ilê , možýt , pryjexâlâ i persname ?

*MFC:    a ciper žý vot my jexâlê (.) ubirac´ kladbêščý .

*MFC:    dâhâvarylêsê , što pajedzêm (.) tuda , dze vot dzed i babâ pâxaronêny .

*MFC:    mamênâ sistra (.) tut , dvajurâdnyjê brac´jê , katory i krësny u persname .

*MFC:    vot , dyk étâ nâkanunê [_///] navernâ , pervâjê njadzelê majê .

*MFC:    i sabralês´ vot +...

*MFC:    dve mašyny , tam i iščo dvajurâdnyx prýxvacilê , takojê zastol´lê .

*MFC:    a tot , katory u vilejskêm rajonê , v al´kovêčýx katory , nu (.) takoj akciúny .

*MFA:    dze dzjacej mnohâ ?

*MFC:    da , trojê dzetâk .

*MFC:    étâ samâ , tak vot (.) on vabščé pajot , cibe ni pêradac´ .

*MFC:    kâraokê kupiú i (.) vključyl , i my pelê s im .

*MFC:    kalonkê (.) urubilê , na dziréúnê xoc´ i malâ ljudzej , i tyjê ahljadyvâjuccý , što takojê u persname ?

*MFA:    nu vo , dobrâ .

*MFC:    kanešnâ dobrâ !

*MFC:    dyk vot ciper jon zrabiú (.) bisedku u sibe .

*MFC:    nu iščo tady tol´kâ vot takêx vot dzêryvjannyx svajêk , čatyrý svajê tak , nu iščo ni pakrasêú .

*MFC:    nu vot dâhâvarylês´ , što pryjedzêm na (.) šýšlyki .

*MFC:    nu ciper use pa svaim (.) écêm dačým pârazbehlêsê .

*MFA:    nu .

*MFC:    a što , na mašynê +...

*MFC:    skokâ@w tam ?

*MFC:    pjac´ časoú pâkruciúsê i , étâ samâjê +...

*MFC:    mâladcy xlopcý .

*MFC:    (...) kahda vot u (.) persname bylâ dzen´ ražden´jê , trycýc´ hadoú , dyk jany (.) tuda vot v dudze (...) na ulêcý nakrylê stol .

*MFC:    i (.) patom vot ani uhli s saboj prývizli .

*MFC:    i (.) xlopcý , skol´kâ ž ana hâvarylâ , persname , trycýc´ kilâhram mjasâ (.) zâmârýnavalê , prýstaúljajêš .

*MFC:    nu vot , dva dnja .

*MFC:    dlja mâladzëžý ž jany pa mnohu .

*MFA:    uhu .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)