fam_mi_70

fam_mi_70

@Begin
@Languages:    hybe, hyb
@Participants:    MFA Migrant, MFV Village
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFV:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFV:    pl+brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFV:    brms+pl
@Situation:    Conversation at home; MFA speaks on the phone
*MFA:    nu dyk što ?
*MFA:    dyk zvanilê učyra xx , use žyvyjê , zdarovyjê , nixto nji pamër .
*MFV:    nu dyk (.) dobrâ .
*MFV:    (..) ja (.) pâdymusê , a ty pâhljadzi , tut nedzê zvâlilisê (.) vâlidolyny (.) maje , sjudy , pad kréslâ .
*MFV:    josc´ ?
*MFA:    sadzis´ .
*MFV:    nu dobrâ .
*MFA:    chaj ljažyc´ z kraju .
*MFA:    ja tabe jaje z kraju vo lažu .
*MFA:    a étâ poúnâjê pačkâ tut .
@New Episode
*MFA:    tut vo tvaji radyškâm tožý starajus´ vêitaminkê écê .
*MFA:    čaj haračý .
*MFA:    pej v načalê étu tabletku .
*MFA:    da , aha , privet .
*MFA:    (...) ljubkâ ty maja , spasibâ cibe .
*MFA:    persname cêlifon pâcirjalâ , ja jej addalâ .
*MFA:    jana svaju simku +...
*MFA:    ščas@w uzjala vo maju ustavêlâ .
*MFA:    hrošý svaje zhâvarylâ , dyk ščas@w maju ustavêlâ .
*MFA:    i vot i papalâ , nu .
*MFA:    (...) nu ničohâ .
*MFA:    ja tol´kâ dumâlâ sën´nê pra vas .
*MFA:    učyra persname zvanilâ .
*MFA:    dumâju , nadâ ž , kab vy pryjexâlê .
*MFA:    ci persname cjabe prývjazec´ , ci persname skazalâ +"/.
*MFA:    +" oj , ja vaz´mu tady .
*MFA:    (...) nu , na pasxu .
*MFA:    (...) na pasxu samê budzêcê huljac´ , zanêtyjê budzêcê .
*MFA:    što ?
*MFA:    (...) nu .
*MFA:    (...) ne , nu dyk (.) ni radzê raždžén´nê , prostâ kab pryjexâlê .
*MFA:    a étâ , a maja padruhâ jezdzêc´ (.) častâ v étu samuju +...
*MFA:    nu ni važnâ , rjadâm kalja hlubokâhâ , zabylâ .
*MFA:    dyk persname +...
*MFA:    dyk dumâju , ja pajedu .
*MFA:    nabilâsê z´ jej .
*MFA:    ana adnim dnëm .
*MFA:    na dva ž dnja ja ni mahu , nâčavac´ , babcê ž étâ slabâjê .
*MFA:    adnim dnëm , hâvaru , pajedu .
*MFA:    a tut dumâju , oj , na vas´mojê martâ .
*MFA:    étâ nadâ i da persname zajci , možnâ dažý i persname pâzvanic´ .
*MFA:    dumâju , étâ ž nadâ stol´kê hrošýj na padarkê .
*MFA:    dumâju , ne , ni pajedu .
*MFA:    âtkazalâ persname , ni pajexâlâ , nu .
*MFA:    tut domâ xadzilê na kancért .
*MFA:    (...) nu , nu , ty hâvarylâ .
*MFA:    nu dyk što , pâzvanilâ b mne .
*MFA:    ja b (.) na kal´varýju vyjêxâlâ , s taboj by pâbaltalê .
*MFA:    (...) prjamâ takê , ničohâ strašnâhâ , da .
*MFA:    nu , i ú nas žý troxdneúkâ .
*MFA:    njama raboty saúsem .
*MFA:    (...) domâ i (.) pjatnêcu , i pânidzel´nêk , ni rabotâjêm .
*MFA:    i , étâ samâjê , pâdažžy +...
*MFA:    što ja iščo neštâ xacelâ .
*MFA:    a , nu , persname , možý , zajdzêc´ , dyk skažy , xaj pazvonêc´ .
*MFA:    što ž ana úžé tam ?
*MFA:    (...) nu ja ž ni znaju , nu , ja dumâju .
*MFA:    (...) nêkudy nja xodzêc´ vabščé .
*MFA:    (...) nu a što , ne ?
*MFA:    (...) apjac´ ?
*MFA:    oj , ty što ?
*MFA:    (...) da ?
*MFA:    oj , kak xârašo .
*MFA:    (...) persname prâdaët , von u nijo kupêm i sabê , i svjakruxê .
*MFA:    ty što , u nijo bal´šyjê dvojê , ana budzêc´ bic´ , ana vsihda prâdajot .
*MFA:    i vozêc´ žý ž da nas prâdavac´ , kanešnâ .
*MFA:    (...) nu cjaper ničohâ , ne , ne , ničohâ .
*MFA:    persname dzevâčku râdzila , užé vo try mesêcý .
*MFA:    dyk užo (.) učyra svaty byli .
*MFA:    nu , nu , učyra huljan´nê bylo .
*MFA:    nu , ni budu zânimac´ tvoj cêlifon .
*MFA:    dobrâ , ščaslivâ .
*MFA:    pâzvanju kada-nibudz´@w damoj .
*MFA:    nu paka , paka .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |