fam_mi_70

fam_mi_70

@Begin

@Languages:    hybe, hyb

@Participants:    MFA Migrant, MFV Village

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFV:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFV:    pl+brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFV:    brms+pl

@Situation:    Conversation at home; MFA speaks on the phone

*MFA:    nu dyk što ?

*MFA:    dyk zvanilê učyra xx , use žyvyjê , zdarovyjê , nixto nji pamër .

*MFV:    nu dyk (.) dobrâ .

*MFV:    (..) ja (.) pâdymusê , a ty pâhljadzi , tut nedzê zvâlilisê (.) vâlidolyny (.) maje , sjudy , pad kréslâ .

*MFV:    josc´ ?

*MFA:    sadzis´ .

*MFV:    nu dobrâ .

*MFA:    chaj ljažyc´ z kraju .

*MFA:    ja tabe jaje z kraju vo lažu .

*MFA:    a étâ poúnâjê pačkâ tut .

@New Episode

*MFA:    tut vo tvaji radyškâm tožý starajus´ vêitaminkê écê .

*MFA:    čaj haračý .

*MFA:    pej v načalê étu tabletku .

*MFA:    da , aha , privet .

*MFA:    (...) ljubkâ ty maja , spasibâ cibe .

*MFA:    persname cêlifon pâcirjalâ , ja jej addalâ .

*MFA:    jana svaju simku +...

*MFA:    ščas@w uzjala vo maju ustavêlâ .

*MFA:    hrošý svaje zhâvarylâ , dyk ščas@w maju ustavêlâ .

*MFA:    i vot i papalâ , nu .

*MFA:    (...) nu ničohâ .

*MFA:    ja tol´kâ dumâlâ sën´nê pra vas .

*MFA:    učyra persname zvanilâ .

*MFA:    dumâju , nadâ ž , kab vy pryjexâlê .

*MFA:    ci persname cjabe prývjazec´ , ci persname skazalâ +"/.

*MFA:    +" oj , ja vaz´mu tady .

*MFA:    (...) nu , na pasxu .

*MFA:    (...) na pasxu samê budzêcê huljac´ , zanêtyjê budzêcê .

*MFA:    što ?

*MFA:    (...) nu .

*MFA:    (...) ne , nu dyk (.) ni radzê raždžén´nê , prostâ kab pryjexâlê .

*MFA:    a étâ , a maja padruhâ jezdzêc´ (.) častâ v étu samuju +...

*MFA:    nu ni važnâ , rjadâm kalja hlubokâhâ , zabylâ .

*MFA:    dyk persname +...

*MFA:    dyk dumâju , ja pajedu .

*MFA:    nabilâsê z´ jej .

*MFA:    ana adnim dnëm .

*MFA:    na dva ž dnja ja ni mahu , nâčavac´ , babcê ž étâ slabâjê .

*MFA:    adnim dnëm , hâvaru , pajedu .

*MFA:    a tut dumâju , oj , na vas´mojê martâ .

*MFA:    étâ nadâ i da persname zajci , možnâ dažý i persname pâzvanic´ .

*MFA:    dumâju , étâ ž nadâ stol´kê hrošýj na padarkê .

*MFA:    dumâju , ne , ni pajedu .

*MFA:    âtkazalâ persname , ni pajexâlâ , nu .

*MFA:    tut domâ xadzilê na kancért .

*MFA:    (...) nu , nu , ty hâvarylâ .

*MFA:    nu dyk što , pâzvanilâ b mne .

*MFA:    ja b (.) na kal´varýju vyjêxâlâ , s taboj by pâbaltalê .

*MFA:    (...) prjamâ takê , ničohâ strašnâhâ , da .

*MFA:    nu , i ú nas žý troxdneúkâ .

*MFA:    njama raboty saúsem .

*MFA:    (...) domâ i (.) pjatnêcu , i pânidzel´nêk , ni rabotâjêm .

*MFA:    i , étâ samâjê , pâdažžy +...

*MFA:    što ja iščo neštâ xacelâ .

*MFA:    a , nu , persname , možý , zajdzêc´ , dyk skažy , xaj pazvonêc´ .

*MFA:    što ž ana úžé tam ?

*MFA:    (...) nu ja ž ni znaju , nu , ja dumâju .

*MFA:    (...) nêkudy nja xodzêc´ vabščé .

*MFA:    (...) nu a što , ne ?

*MFA:    (...) apjac´ ?

*MFA:    oj , ty što ?

*MFA:    (...) da ?

*MFA:    oj , kak xârašo .

*MFA:    (...) persname prâdaët , von u nijo kupêm i sabê , i svjakruxê .

*MFA:    ty što , u nijo bal´šyjê dvojê , ana budzêc´ bic´ , ana vsihda prâdajot .

*MFA:    i vozêc´ žý ž da nas prâdavac´ , kanešnâ .

*MFA:    (...) nu cjaper ničohâ , ne , ne , ničohâ .

*MFA:    persname dzevâčku râdzila , užé vo try mesêcý .

*MFA:    dyk užo (.) učyra svaty byli .

*MFA:    nu , nu , učyra huljan´nê bylo .

*MFA:    nu , ni budu zânimac´ tvoj cêlifon .

*MFA:    dobrâ , ščaslivâ .

*MFA:    pâzvanju kada-nibudz´@w damoj .

*MFA:    nu paka , paka .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)