fam_mi_59

fam_mi_59

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFB:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFB:    be

@Situation:    MFA speaks on the phone

*MFA:    dobry večýr vam .

*MFA:    (...) nu , ni zanêty sil´nâ ?

*MFA:    (...) nu tak , prostâ pâbaltac´ .

*MFA:    čamu ?

*MFA:    što sa mnoj ?

*MFA:    a što sa mnoj ?

*MFA:    (...) aj , nu , prystalâ úžo da kanca njadzelê , učorâ ž byla .

*MFA:    adhul zrabilâ .

*MFA:    (...) nu , zbiralâsê +...

*MFA:    i (.) jaščé jak zbiralâsê !

*MFA:    a patom neštâ u kancé tak (.) dumâju , aj , pabudu domâ úžo .

*MFA:    xaj .

*MFA:    adna , nikohâ ni bylo .

*MFA:    a ty ni papalâ , ni pajexâlâ ?

*MFA:    (...) nu , dyk ja ž kažu , damoú užo ni papalâ .

*MFA:    (...) da ?

*MFA:    nu , a čacvërtâhâ , pravêl´nâ [_/] pravêl´nâ .

*MFA:    (.) a , dyk jany znakomyjê byli jaščé da hétâhâ ?

*MFA:    (.) vo jak , vidzêš , u cjabe viz´dze znajomyjê , dobrâ , nu , dobrâ .

*MFA:    (...) nu dzjakuj , hrošý pêradalâ .

*MFA:    (...) xaj by sabe byli .

*MFA:    uvidzêlêsê , tady b âddala .

*MFF:    xaj k nam pridët zavtrâ xx v intyrnét .

*MFA:    nu , prydzi ú intyrnét k nam , persname kažý .

*MFF:    paka jesc´ , patom ni budzêt .

*MFA:    (...) kali ?

*MFA:    (...) a cjaper [_/] cjaper njama u nas intyrnétâ .

*MFF:    zaftrâ .

*MFA:    zaútrâ , jana kažý , nu .

*MFF:    a što ciper´ ana xočêt ?

*MFA:    (...) a ne , kažý , cjaper ne , étâ samâ .

*MFA:    (...) aha , nu , ty ž xacelâ .

*MFA:    (...) nu , vidzêš , cjaper u cjabe úžo budzê mébêlê (.) célâjê xatâ , svoj mascêr .

*MFA:    a hétu , xaj by užo zabralê jaščýk héty .

*MFA:    davaj zâvjazëm jaho , trybunu étu .

*MFA:    (...) ne , nja strašnâ , ale (.) xaj by užo pol´zâvâlêsê vo .

*MFA:    (...) nixaj by u kâridorê stavêlê tady .

@New Episode

*MFA:    nu dobrâ .

*MFB:    jakajê tam mebêl´ ?

*MFA:    (...) nu , nekudy +/.

*MFF:    zaftrâ pajedzêm za paspârtâm .

*MFA:    (...) s utra ranên´kâ pajedzêm da persname persname , pââbiščalâ ž xx paspârt persname , končylêsê listki .

*MFA:    (...) nu , dyk prjamâ (.) i nja budzê brac´ .

*MFA:    nu , možý , ni vypêšýc´ zaútrâ .

*MFA:    možý , va útornêk tady addasc´ , nu , alê srazu .

*MFA:    nejkê blat josc´ , nu , sama ž prýdlažylâ .

*MFA:    nu , râzhavor žý pašoú pra hétu vil´nju , persname kažý , dyk +...

*MFA:    (...) nu , nja dorâhâ .

*MFA:    (...) ni dumâlê , što budzê mnohâ , nu a tut , vidzêš .

*MFA:    (...) nu , možý , na dva .

*MFA:    (...) ne , pojêzd čérýz barnavêčý nja jdzec´ , čérýz (.) mâladzečnâ .

*MFA:    (...) obščým , smarhon´ , ašmjany i vil´njus , vsë .

*MFA:    blizkâ , try časy roúnâ .

*MFA:    (...) nu ščaslivâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)