fam_mi_59

fam_mi_59

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFB:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    MFA speaks on the phone
*MFA:    dobry večýr vam .
*MFA:    (...) nu , ni zanêty sil´nâ ?
*MFA:    (...) nu tak , prostâ pâbaltac´ .
*MFA:    čamu ?
*MFA:    što sa mnoj ?
*MFA:    a što sa mnoj ?
*MFA:    (...) aj , nu , prystalâ úžo da kanca njadzelê , učorâ ž byla .
*MFA:    adhul zrabilâ .
*MFA:    (...) nu , zbiralâsê +...
*MFA:    i (.) jaščé jak zbiralâsê !
*MFA:    a patom neštâ u kancé tak (.) dumâju , aj , pabudu domâ úžo .
*MFA:    xaj .
*MFA:    adna , nikohâ ni bylo .
*MFA:    a ty ni papalâ , ni pajexâlâ ?
*MFA:    (...) nu , dyk ja ž kažu , damoú užo ni papalâ .
*MFA:    (...) da ?
*MFA:    nu , a čacvërtâhâ , pravêl´nâ [_/] pravêl´nâ .
*MFA:    (.) a , dyk jany znakomyjê byli jaščé da hétâhâ ?
*MFA:    (.) vo jak , vidzêš , u cjabe viz´dze znajomyjê , dobrâ , nu , dobrâ .
*MFA:    (...) nu dzjakuj , hrošý pêradalâ .
*MFA:    (...) xaj by sabe byli .
*MFA:    uvidzêlêsê , tady b âddala .
*MFF:    xaj k nam pridët zavtrâ xx v intyrnét .
*MFA:    nu , prydzi ú intyrnét k nam , persname kažý .
*MFF:    paka jesc´ , patom ni budzêt .
*MFA:    (...) kali ?
*MFA:    (...) a cjaper [_/] cjaper njama u nas intyrnétâ .
*MFF:    zaftrâ .
*MFA:    zaútrâ , jana kažý , nu .
*MFF:    a što ciper´ ana xočêt ?
*MFA:    (...) a ne , kažý , cjaper ne , étâ samâ .
*MFA:    (...) aha , nu , ty ž xacelâ .
*MFA:    (...) nu , vidzêš , cjaper u cjabe úžo budzê mébêlê (.) célâjê xatâ , svoj mascêr .
*MFA:    a hétu , xaj by užo zabralê jaščýk héty .
*MFA:    davaj zâvjazëm jaho , trybunu étu .
*MFA:    (...) ne , nja strašnâ , ale (.) xaj by užo pol´zâvâlêsê vo .
*MFA:    (...) nixaj by u kâridorê stavêlê tady .
@New Episode
*MFA:    nu dobrâ .
*MFB:    jakajê tam mebêl´ ?
*MFA:    (...) nu , nekudy +/.
*MFF:    zaftrâ pajedzêm za paspârtâm .
*MFA:    (...) s utra ranên´kâ pajedzêm da persname persname , pââbiščalâ ž xx paspârt persname , končylêsê listki .
*MFA:    (...) nu , dyk prjamâ (.) i nja budzê brac´ .
*MFA:    nu , možý , ni vypêšýc´ zaútrâ .
*MFA:    možý , va útornêk tady addasc´ , nu , alê srazu .
*MFA:    nejkê blat josc´ , nu , sama ž prýdlažylâ .
*MFA:    nu , râzhavor žý pašoú pra hétu vil´nju , persname kažý , dyk +...
*MFA:    (...) nu , nja dorâhâ .
*MFA:    (...) ni dumâlê , što budzê mnohâ , nu a tut , vidzêš .
*MFA:    (...) nu , možý , na dva .
*MFA:    (...) ne , pojêzd čérýz barnavêčý nja jdzec´ , čérýz (.) mâladzečnâ .
*MFA:    (...) obščým , smarhon´ , ašmjany i vil´njus , vsë .
*MFA:    blizkâ , try časy roúnâ .
*MFA:    (...) nu ščaslivâ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |