fam_mi_59

fam_mi_59

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus @Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary|| @L1 of MFA:    brms @L1 of MFF:    be+ru @L1 of MFB:    be @MT of MFA:    be @MT of MFF:    be @MT of MFB:    be+brms @FL of MFA:    brms @FL of MFF:    brms @FL of MFB:    be @Situation:    MFA speaks on the phone *MFA:    dobry večýr vam . *MFA:    (...) nu , ni zanêty sil´nâ ? *MFA:    (...) nu tak , prostâ pâbaltac´ . *MFA:    čamu ? *MFA:    što sa mnoj ? *MFA:    a što sa mnoj ? *MFA:    (...) aj , nu , prystalâ úžo da kanca njadzelê , učorâ ž byla . *MFA:    adhul zrabilâ . *MFA:    (...) nu , zbiralâsê +... *MFA:    i (.) jaščé jak zbiralâsê ! *MFA:    a patom neštâ u kancé tak (.) dumâju , aj , pabudu domâ úžo . *MFA:    xaj . *MFA:    adna , nikohâ ni bylo . *MFA:    a ty ni papalâ , ni pajexâlâ ? *MFA:    (...) nu , dyk ja ž kažu , damoú užo ni papalâ . *MFA:    (...) da ? *MFA:    nu , a čacvërtâhâ , pravêl´nâ [_/] pravêl´nâ . *MFA:    (.) a , dyk jany znakomyjê byli jaščé da hétâhâ ? *MFA:    (.) vo jak , vidzêš , u cjabe viz´dze znajomyjê , dobrâ , nu , dobrâ . *MFA:    (...) nu dzjakuj , hrošý pêradalâ . *MFA:    (...) xaj by sabe byli . *MFA:    uvidzêlêsê , tady b âddala . *MFF:    xaj k nam pridët zavtrâ xx v intyrnét . *MFA:    nu , prydzi ú intyrnét k nam , persname kažý . *MFF:    paka jesc´ , patom ni budzêt . *MFA:    (...) kali ? *MFA:    (...) a cjaper [_/] cjaper njama u nas intyrnétâ . *MFF:    zaftrâ . *MFA:    zaútrâ , jana kažý , nu . *MFF:    a što ciper´ ana xočêt ? *MFA:    (...) a ne , kažý , cjaper ne , étâ samâ . *MFA:    (...) aha , nu , ty ž xacelâ . *MFA:    (...) nu , vidzêš , cjaper u cjabe úžo budzê mébêlê (.) célâjê xatâ , svoj mascêr . *MFA:    a hétu , xaj by užo zabralê jaščýk héty . *MFA:    davaj zâvjazëm jaho , trybunu étu . *MFA:    (...) ne , nja strašnâ , ale (.) xaj by užo pol´zâvâlêsê vo . *MFA:    (...) nixaj by u kâridorê stavêlê tady . @New Episode *MFA:    nu dobrâ . *MFB:    jakajê tam mebêl´ ? *MFA:    (...) nu , nekudy +/. *MFF:    zaftrâ pajedzêm za paspârtâm . *MFA:    (...) s utra ranên´kâ pajedzêm da persname persname , pââbiščalâ ž xx paspârt persname , končylêsê listki . *MFA:    (...) nu , dyk prjamâ (.) i nja budzê brac´ . *MFA:    nu , možý , ni vypêšýc´ zaútrâ . *MFA:    možý , va útornêk tady addasc´ , nu , alê srazu . *MFA:    nejkê blat josc´ , nu , sama ž prýdlažylâ . *MFA:    nu , râzhavor žý pašoú pra hétu vil´nju , persname kažý , dyk +... *MFA:    (...) nu , nja dorâhâ . *MFA:    (...) ni dumâlê , što budzê mnohâ , nu a tut , vidzêš . *MFA:    (...) nu , možý , na dva . *MFA:    (...) ne , pojêzd čérýz barnavêčý nja jdzec´ , čérýz (.) mâladzečnâ . *MFA:    (...) obščým , smarhon´ , ašmjany i vil´njus , vsë . *MFA:    blizkâ , try časy roúnâ . *MFA:    (...) nu ščaslivâ . @End
(Stand: 20.04.2022)