fam_mi_83

fam_mi_83

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFH:    brms

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    v vodu uxodzêt vêtamin cé , samy palezny xx , cé , étâ vêtamin .

*MFH:    a (.) kada@w ano varêccý , ana kraxmalâsâdziržaš´č´âjê .

*MFH:    i étât uglivod , nu , ni râsš´čipljajêccý na sâxarozu , âstajoccý saxârâm , izbytâk (.) v ârganizmê .

*MFH:    a (.) kartošku nadâ lažyc´ (.) v kipjaščuju užé , padsolênuju vodu , ni xalodnâjê zâlivac´ .

@New Episode

*MFH:    a imênnâ užé v kipjaš´č´uju .

*MFH:    i (.) kak u nas (.) tixnalogêjê , vsë z zakrytymê kryškâmê .

*MFH:    pâtamu što +...

*MFH:    i dažý écê , a kampoty vsigda varic´ , pâluc´ajêccý , vsigda užé v sirop saxârnyj .

*MFH:    zalažývâjêš , i tokâ@w vot nâčinajêt , i srazu vyključêc´ .

*MFH:    užé suxafrukty , tak tam pâluč´ajêccý , kak u nas .

*MFH:    nadâ srazu grušý zâlažyc´ , prâvaric´ pjac´ minut , dzesêc´ .

*MFH:    patom (.) jablâkê , patom užé tam višnê , užé tam izjum (.) ilê tam sušonyj vênagrad v kancé .

*MFH:    gdze tam xto smotrê , ix tam vse srazu (.) v kipjaščuju vodu .

*MFA:    pap´´juc´ .

*MFH:    net , pramyú , pramyú kakijê tam suxafrukty , vot u mâhazinê i to inahda takijê , a tam .

*MFH:    tam inahda , prascicê , inahda , kadâ@w nâčinajêš myc´ , pêrêbirac´ , per´´ê kakijê-tâ , pisok .

*MFF:    a vabščé sâbljudajuccý , nu , vot vse écê xx santrebâvânêjê ?

*MFA:    kanešnâ , v sadu .

*MFH:    sêrcêfikat na étât pradukt jesc´ , kada@w jivo zâsušylê .

*MFF:    tam vot , nu , kak vy gâvaricê , tam usë vmescê nâkidalê , nâkidalê , nixto ž étâvâ ni prâvirjajêt .

*MFF:    kak tam pâvaric´ tu žý samuju , kak pravêl´nâ +...

*MFH:    net , pâluč´ajêccý , jeslê vsë vmescê , to tagda , nâprimer , tot žý izjum ilê tam žý vot ta kuraga +...

*MFH:    hrušý , nu , ty ž varêš minut tak sorâk , štob on užé takoj navarêstyj byl .

*MFH:    i ani užé kostâč´kê , a écê +/.

*MFF:    dyk tak ano i jesc´ abyč´nâ , skol´kâ ponmju écê kampoty , étâ kuraha takaj , fu , vsja [_///] na ves´ stakan .

*MFF:    izjum vabščé razmjakšýj .

*MFH:    fakt to , što écê frukty dzecê nêkada@w ni kušýjut , a sam kampot pâluč´ajêccý očên´ nasyš´čênyj .

*MFF:    nêkada@w ni jelê my .

*MFH:    tam ložýt vsë , étâ ščitajêccý trec´jê bljudâ .

*MFH:    étâ ni prostâ (.) tam napitâk trecêj , a étâ bljudâ .

*MFH:    ano dalžno byc´ , trec´jê č´asc´ zapolnênâ étymê fruktâmê , i tol´kâ +...

*MFH:    a mne vsigda malâ papic´ bylâ , dumâju , nâkidajut étâj irundy .

*MFH:    a vot +...

*MFH:    a kuda ijo@w ?

*MFH:    ty ž nikudâ ijo@w ni dzenêš , i pâluč´ajêccý .

*MFH:    nu , a smysl v tom ta , što on očên´ nasyšč´ýnyj .

*MFH:    pâluč´ajêccý , što s écêx fruktâv očên´ paleznyj kampot .

*MFH:    asobênnâ osên´ju , nu u nas i letâm jivo varêt .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)