fam_mi_20

fam_mi_20

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFF Town, MFA Migrant, MFV Village
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFV:    be
@MT of MFC:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFV:    pl+brms
@FL of MFC:    be
@FL of MFF:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFV:    brms+pl
@Situation:    Telephone conversation
*MFC:    oj , oj , oj , kakijê my bal´šyjê !
*MFF:    pâmidory tvaji .
*MFA:    dze našý pâmidory ?
*MFA:    ja tol´kê idu šukac´ .
*MFA:    a (.) ščas@w paréžu i najemsê .
*MFA:    tak zâxacelâsê pâmidor .
*MFC:    astavêlâ mabil´nêk , što li ?
*MFC:    ni pâdnimajêt .
*MFC:    kakojê krasivâjê étâ pâkryvalâ .
*MFC:    (..) zdrastvujcê .
*MFC:    (...) mne nužna persname persname .
*MFC:    (...) da .
*MFC:    (...) možýš prêglasic´ ijo@w ?
*MFC:    (...) persname , a čë@w ty tak dolhâ ni pâdymalâ ?
*MFC:    (...) persname , a dze ty ?
*MFC:    (...) dlja čyvo ?
*MFC:    (...) a , dyk hdze ty ?
*MFC:    v dzirevnê , što li ?
*MFC:    (...) a , a ja xacelâ cibja v bâtaničêskêj sad prêhlasic´ .
*MFC:    (...) persname , dyk a vy ni skorâ pryjedzêcê , da ?
*MFC:    (...) a , nu úžo poznâ budzêt .
*MFC:    a što ty dzelâjêš tam ?
*MFC:    (...) skučajêš , što dzevâčkê ni prijexâlê .
*MFC:    (...) pâčymu ?
*MFC:    (...) što-tâ ni očýn´ , a vêlâsiped u cibja ž tam , da ?
*MFC:    (...) i što , dzeduškâ ni možýt pâčynic´ ?
*MFC:    (...) a , cibe samoj nêaxotâ kataccý ?
*MFC:    ty ž v xatavêčý vaz´mëš vêlâsiped ?
*MFC:    (...) nu , karočý , ja dumâju , što budzêt prýxadzic´ .
*MFC:    ja patom pâhâvaru s écêm , s papâm ijo@w , štob âtpuskal k nam .
*MFC:    (...) nu pâčymu ?
*MFC:    (...) glupâscê .
*MFC:    mnohâ zlyx ljudzej jesc´ .
*MFC:    ni âbraščaj ty na nijo vnimanêjê .
*MFC:    (...) persname tak skazalâ ?
*MFC:    (...) a ana što , xudajê ?
*MFC:    (...) nu i što , katajsê na vêlâsipedzê , puskaj ani vydumyvâjut .
*MFC:    (...) da vstrečy .
*MFC:    (...) privet tam babuškê .
*MFA:    nu xadzi (.) sjuda .
*MFV:    skol´kâ vrémê ?
*MFA:    oj , čas , navernâ .
*MFC:    dobry dzen´ .
*MFV:    dobry dzen´ .
*MFA:    čas .
*MFV:    nja vižu .
*MFA:    nja vidzêš ?
*MFA:    (..) a skol´kê tabe xacelâsê kab bylo ?
*MFC:    čas , čas dzêvitnacýc´ .
*MFA:    dvacýc´ minut vtarohâ .
*MFV:    vtarohâ ?
*MFA:    jaščé (.) možýš pâližac´ paka , a tady étâ , abed , a tady prydzêc´ mêdsistra , da .
*MFC:    (..) nu , ale jaščé , dzjakuj bohu , vy xoc´ troxê (.) na nahax xodzêcê .
*MFA:    xadzi pâsjadzi , sadzis´ .
*MFA:    babulê âdžyla , ja úžé radâ .
*MFC:    tak mnohâ prajšlisê , da ?
*MFV:    nu .
*MFC:    zâmarylêsê , doúhâ išli .
*MFV:    aha .
*MFC:    vjalikâjê darohâ byla .
*MFV:    oj-joj .
*MFC:    nu , mâladzec .
*MFA:    nu , paprobuj majho pêraha .
*MFA:    bjary na tarélku , a ja prýnisla xlebâ da pâmidory .
*MFA:    na rabocê druhi byú , tam bylo (.) men´šý úsjaho .
*MFC:    +< prostâ sastaú druxi .
*MFA:    ne , úsë tak +...
*MFA:    ja mnoxâ napxnulâ .
*MFA:    persname skazalâ +"/.
*MFA:    +" tabe liš by nâpixac´ .
*MFA:    tam u ix bylo pamen´šý úsjaho , dyk jon byú taki bjadnejšý , ni hétkê sytny .
*MFA:    dzeúkê na bajkal´skâj dzelâjut , banku xarošýj kan´servy i , étâj samâj , harbušý ilê sajry , i pljus markoúkâ .
*MFC:    +< dyk étâ , možý , kan´servâ ?
*MFC:    ilê žarýnâjê rybâ ?
*MFA:    i luk s markoúkâj .
*MFC:    uhu .
*MFA:    i úsë umescê smešývâjuc´ , i xx [_/] i pâlučajêccý ni očýn´ pa-mnohu , ilê ani tak utalkêvâjut .
*MFA:    nu mâjanézâm , iscestvênnâ , perâd écêm prapityvâjuc´ .
*MFC:    uhu .
*MFA:    pâlučajêccý taki tonên´kê i ni sytny , taki (.) vot .
*MFA:    na rabocê zdzelâlê , značýc´ , sloj jajca , sloj syrâ , a patom užé (.) kan´servâ , luk s markoúkâj .
*MFA:    i tožý bylo úsjaho pamalu , byú taki bolêjê bedny , a ú mjane i mnohâ syrâ , i , étâ samâjê , u mjane pâlučyúsê taki vo .
*MFA:    jak z´jasi kusok , dyk nâjasisê .
*MFC:    nu , dyk , étâ samâjê +/.
*MFA:    dyk persname hâvaryt +"/.
*MFA:    +" tabe liš by nâpixac´ ljudzej .
*MFA:    bjary , ukusny .
*MFC:    a écê [_/] écê nâpâliony +...
*MFC:    ix prâdajuc´ prostâ , ilê +...
*MFC:    da ?
*MFC:    nu pâmidory , vrodzê , écê (.) prývaznyjê , ni to što +...
*MFC:    ja ž pâsadzilâ pâmidory , možý +/.
*MFA:    jana ž ljubêc´ (.) prývaznyjê , ni svaji .
*MFA:    ja nââbarot svaji kupljaju , a +/.
*MFC:    kanešnâ , svaji ukusnej .
*MFC:    markoúkâ , hljadzi , tak u mnohêjê salaty idzët , u butérbrody , usë , što uhodnâ , abžarývâjêš s lukâm +...
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page