fam_mi_6

fam_mi_6

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus @Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary|| @L1 of MFA:    brms @L1 of MFF:    be+ru @L1 of MFB:    be @MT of MFA:    be @MT of MFF:    be @MT of MFB:    be+brms @FL of MFA:    brms @FL of MFF:    brms @FL of MFB:    be @Situation:    Conversation at home (while cooking) *MFA:    nu , i apjac´ pusty čajnêk , nu ni mahu ja pramâ . *MFA:    polny by ty jaho stavêlâ , a ni na dne . *MFF:    a râskažy , kak ty , mam , picu delâjêš , čivo u minja takajê ni pâlučajêccý ? *MFA:    ty ž skazalâ ničohâ ni dâbaúljac´ , nu ja j ni dâbaúljalâ , tokâ@w smjatanâ i muka , kâpjaljuškâ sody . *MFA:    sodu hasic´ , écêm samym , vadoj haračýj , kêpjatkom . *MFF:    (...) kak étâ gasic´ ? *MFA:    nu uksusâm nadâ hasic´ , sody usypâc´ +... *MFA:    (..) nu što , možý úžo tady ni râzdzivajsê ? *MFB:    čaho ? *MFA:    srazu pajedzêm . *MFB:    a kêsilja pajescê ? *MFA:    a , nu da , kanešnâ . *MFA:    usjaho nabraú ? *MFB:    tysêč šéjsjat@w , nu jaščé xlebâ bulku (.) belâhâ uzjac´ . *MFA:    u dzjaréúnju pâvjazeš xlebâ , kolâsâ ? *MFB:    ne , sabe kolâsâ , tam to xleb jésc´ . *MFA:    a hétâ što , xleb (.) bely ? *MFF:    pâčastunâk . *MFB:    bely xleb da , na mâlake . *MFA:    šubu nadâ na nač zlažyc´ +/. *MFB:    mâjanéz z hrybamê . *MFA:    +, kab ustajalâsê . *MFA:    dobrâ , nadâ kurýcu pamazâc´ nanâč , kab zaútrâ (..) stušyc´ . *MFA:    persname nadâ ž uhascic´ , maju únučýčku , maju dzjaúčynku . *MFA:    ja úžo kupilâ jej sajry , étâj , šprocêkâú , dumâju , dam zaútrâ hascincý . *MFB:    (..) šprocêkê vrédnâ , jak raz kapčonyjê , mojvâ +/. *MFA:    dyk jana ix što , ložkâmê jésc´ každy dzen´ ? *MFA:    kali z´jesc´ +/. *MFB:    dyk zaútrâ jijo s utra nadâ zâbirac´ ? *MFA:    ni nadâ zâbirac´ . *MFA:    (..) nu , ja ž persname skazalâ , što budzêc´ vyxadnoj sid´z´movâ . *MFA:    a jana hâvarit +"/. *MFA:    +" u nas rabočý da šésci . *MFA:    a ciper , vidzêš , pâzvanilâ +"/. *MFA:    +" u nas vyxadnoj . *MFA:    nu , kanešnâ ž , kaljady vyxadnoj ! *MFA:    nja što ni robêc´ , ni pârykmaxêrskâjê , ni +... *MFA:    (..) u nijo pa hrafêku dva vyxadnyx , i (.) kaljady samo saboj . *MFB:    jej , mo , kudy nadâ (.) isci ? *MFA:    dyk ana ž skazalâ , pâzvanilâ , što ni nadâ . *MFB:    što ni nadâ ? *MFA:    zâbirac´ . *MFB:    nu dyk vsë raúno nadâ ž uzjac´ . *MFA:    ne , dyk vaz´mëm , ani samê pryduc´ vmescê , i persname xaj pryjdzêc´ . *MFA:    ja prostâ imeju v vidu , što (.) nadâ bylo zâbirac´ mne utrâm , a tak ana pâzvanilâ , što ni nadâ . *MFB:    (..) a étâ persname pryjexâúšý ? *MFA:    u persname ž sesêjê . *MFB:    možnâ bol´šý vady (.) i bol´šý kraxmalâ . *MFA:    kraxmalâ bol´šý njama . *MFB:    a , nu étât vysypaj uves´ . *MFA:    nu njaúžo ž budu dzjalic´ ? *MFA:    vo skol´kâ . *MFB:    a , nadâ isci kraxmal kupljac´ . *MFA:    kraxmal dârahoj , na opcê brac´ nadâ . *MFB:    pâčastunâk , vo , budzêš čýstavac´ svaix . *MFA:    v prošlâm hadu bylo kislâjê , a ciper neštâ saúsem +/. *MFB:    (...) da , a étât kuda papërsê ? *MFA:    nu tabe jon nadâ , skažy , pažalustâ ? *MFA:    jon žý ž robêc´ na dvux rabotâx : i domâ , i na rabocê . *MFA:    jon žý skazaú , što , jak buduc´ na plavu , tady apjac´ zâbjaruc´ knižku trudavuju , a étâ iščo +/. *MFF:    oj , ja fâtagrafêjê pêrikinulâ na kamp´´jutér , pajdëm pasmotrêm , iz vil´nê . *MFB:    o , davaj ! *MFA:    âbjazacêl´nâ pajdzëm , tol´kâ pâdaždzi nimnožkâ . *MFB:    dze jany , persname ? *MFF:    što ? *MFB:    fâtahrafêjê . *MFF:    nu na kamp´´jutârý , gdze . @New Episode *MFB:    š´č´as pâkažu . *MFA:    učysê vo (.) kisel´ varyc´ . *MFA:    kraxmal nužnâ âbjazacêl´nâ razvjsci u xalodnâj vadoj (.) i u kipjaščuju vadu . *MFA:    jeslê ni sil´nâ u kipjaščuju , vot jak daúnej kraxmalêlê , ne bylo u kipjaščuju , tady pâlučajêccý taki (.) hladzên´kê , jak dlja bil´´ja . *MFA:    a jeslê u sil´nâ kipjaščuju , tady budzêt bolêjê taki (.) hustavaty . *MFF:    a kamki mogut by ? *MFA:    kamki +... *MFA:    jeslê ni râzvjadzeš , i (.) tut ni budzêš mišac´ , a tak val´´ješ , a tak nja buduc´ kamki . *MFA:    nu tut malâ kraxmalâ , paétâmu budzêc´ žydzên´kê kisel´ . *MFA:    a tak , kab husty zrabic´ , taki jak ložkâj žyle , značýt , nadâ mnohâ . *MFA:    (...) nu , usjo ž varočýjêccý starojê . *MFA:    pryjdzêccý jaščé , što (.) mašyn nja budzêc´ , rukamê buduc´ (.) kêpjacic´ , jak daúnej bylo . *MFA:    idzi paka , nastrajêvâj kamp´´jutâr . @End
(Stand: 20.04.2022)