fam_mi_6

fam_mi_6

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFB:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    Conversation at home (while cooking)
*MFA:    nu , i apjac´ pusty čajnêk , nu ni mahu ja pramâ .
*MFA:    polny by ty jaho stavêlâ , a ni na dne .
*MFF:    a râskažy , kak ty , mam , picu delâjêš , čivo u minja takajê ni pâlučajêccý ?
*MFA:    ty ž skazalâ ničohâ ni dâbaúljac´ , nu ja j ni dâbaúljalâ , tokâ@w smjatanâ i muka , kâpjaljuškâ sody .
*MFA:    sodu hasic´ , écêm samym , vadoj haračýj , kêpjatkom .
*MFF:    (...) kak étâ gasic´ ?
*MFA:    nu uksusâm nadâ hasic´ , sody usypâc´ +...
*MFA:    (..) nu što , možý úžo tady ni râzdzivajsê ?
*MFB:    čaho ?
*MFA:    srazu pajedzêm .
*MFB:    a kêsilja pajescê ?
*MFA:    a , nu da , kanešnâ .
*MFA:    usjaho nabraú ?
*MFB:    tysêč šéjsjat@w , nu jaščé xlebâ bulku (.) belâhâ uzjac´ .
*MFA:    u dzjaréúnju pâvjazeš xlebâ , kolâsâ ?
*MFB:    ne , sabe kolâsâ , tam to xleb jésc´ .
*MFA:    a hétâ što , xleb (.) bely ?
*MFF:    pâčastunâk .
*MFB:    bely xleb da , na mâlake .
*MFA:    šubu nadâ na nač zlažyc´ +/.
*MFB:    mâjanéz z hrybamê .
*MFA:    +, kab ustajalâsê .
*MFA:    dobrâ , nadâ kurýcu pamazâc´ nanâč , kab zaútrâ (..) stušyc´ .
*MFA:    persname nadâ ž uhascic´ , maju únučýčku , maju dzjaúčynku .
*MFA:    ja úžo kupilâ jej sajry , étâj , šprocêkâú , dumâju , dam zaútrâ hascincý .
*MFB:    (..) šprocêkê vrédnâ , jak raz kapčonyjê , mojvâ +/.
*MFA:    dyk jana ix što , ložkâmê jésc´ každy dzen´ ?
*MFA:    kali z´jesc´ +/.
*MFB:    dyk zaútrâ jijo s utra nadâ zâbirac´ ?
*MFA:    ni nadâ zâbirac´ .
*MFA:    (..) nu , ja ž persname skazalâ , što budzêc´ vyxadnoj sid´z´movâ .
*MFA:    a jana hâvarit +"/.
*MFA:    +" u nas rabočý da šésci .
*MFA:    a ciper , vidzêš , pâzvanilâ +"/.
*MFA:    +" u nas vyxadnoj .
*MFA:    nu , kanešnâ ž , kaljady vyxadnoj !
*MFA:    nja što ni robêc´ , ni pârykmaxêrskâjê , ni +...
*MFA:    (..) u nijo pa hrafêku dva vyxadnyx , i (.) kaljady samo saboj .
*MFB:    jej , mo , kudy nadâ (.) isci ?
*MFA:    dyk ana ž skazalâ , pâzvanilâ , što ni nadâ .
*MFB:    što ni nadâ ?
*MFA:    zâbirac´ .
*MFB:    nu dyk vsë raúno nadâ ž uzjac´ .
*MFA:    ne , dyk vaz´mëm , ani samê pryduc´ vmescê , i persname xaj pryjdzêc´ .
*MFA:    ja prostâ imeju v vidu , što (.) nadâ bylo zâbirac´ mne utrâm , a tak ana pâzvanilâ , što ni nadâ .
*MFB:    (..) a étâ persname pryjexâúšý ?
*MFA:    u persname ž sesêjê .
*MFB:    možnâ bol´šý vady (.) i bol´šý kraxmalâ .
*MFA:    kraxmalâ bol´šý njama .
*MFB:    a , nu étât vysypaj uves´ .
*MFA:    nu njaúžo ž budu dzjalic´ ?
*MFA:    vo skol´kâ .
*MFB:    a , nadâ isci kraxmal kupljac´ .
*MFA:    kraxmal dârahoj , na opcê brac´ nadâ .
*MFB:    pâčastunâk , vo , budzêš čýstavac´ svaix .
*MFA:    v prošlâm hadu bylo kislâjê , a ciper neštâ saúsem +/.
*MFB:    (...) da , a étât kuda papërsê ?
*MFA:    nu tabe jon nadâ , skažy , pažalustâ ?
*MFA:    jon žý ž robêc´ na dvux rabotâx : i domâ , i na rabocê .
*MFA:    jon žý skazaú , što , jak buduc´ na plavu , tady apjac´ zâbjaruc´ knižku trudavuju , a étâ iščo +/.
*MFF:    oj , ja fâtagrafêjê pêrikinulâ na kamp´´jutér , pajdëm pasmotrêm , iz vil´nê .
*MFB:    o , davaj !
*MFA:    âbjazacêl´nâ pajdzëm , tol´kâ pâdaždzi nimnožkâ .
*MFB:    dze jany , persname ?
*MFF:    što ?
*MFB:    fâtahrafêjê .
*MFF:    nu na kamp´´jutârý , gdze .
@New Episode
*MFB:    š´č´as pâkažu .
*MFA:    učysê vo (.) kisel´ varyc´ .
*MFA:    kraxmal nužnâ âbjazacêl´nâ razvjsci u xalodnâj vadoj (.) i u kipjaščuju vadu .
*MFA:    jeslê ni sil´nâ u kipjaščuju , vot jak daúnej kraxmalêlê , ne bylo u kipjaščuju , tady pâlučajêccý taki (.) hladzên´kê , jak dlja bil´´ja .
*MFA:    a jeslê u sil´nâ kipjaščuju , tady budzêt bolêjê taki (.) hustavaty .
*MFF:    a kamki mogut by ?
*MFA:    kamki +...
*MFA:    jeslê ni râzvjadzeš , i (.) tut ni budzêš mišac´ , a tak val´´ješ , a tak nja buduc´ kamki .
*MFA:    nu tut malâ kraxmalâ , paétâmu budzêc´ žydzên´kê kisel´ .
*MFA:    a tak , kab husty zrabic´ , taki jak ložkâj žyle , značýt , nadâ mnohâ .
*MFA:    (...) nu , usjo ž varočýjêccý starojê .
*MFA:    pryjdzêccý jaščé , što (.) mašyn nja budzêc´ , rukamê buduc´ (.) kêpjacic´ , jak daúnej bylo .
*MFA:    idzi paka , nastrajêvâj kamp´´jutâr .
@End
(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page