fam_mi_6

fam_mi_6

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFB:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFB:    be

@Situation:    Conversation at home (while cooking)

*MFA:    nu , i apjac´ pusty čajnêk , nu ni mahu ja pramâ .

*MFA:    polny by ty jaho stavêlâ , a ni na dne .

*MFF:    a râskažy , kak ty , mam , picu delâjêš , čivo u minja takajê ni pâlučajêccý ?

*MFA:    ty ž skazalâ ničohâ ni dâbaúljac´ , nu ja j ni dâbaúljalâ , tokâ@w smjatanâ i muka , kâpjaljuškâ sody .

*MFA:    sodu hasic´ , écêm samym , vadoj haračýj , kêpjatkom .

*MFF:    (...) kak étâ gasic´ ?

*MFA:    nu uksusâm nadâ hasic´ , sody usypâc´ +...

*MFA:    (..) nu što , možý úžo tady ni râzdzivajsê ?

*MFB:    čaho ?

*MFA:    srazu pajedzêm .

*MFB:    a kêsilja pajescê ?

*MFA:    a , nu da , kanešnâ .

*MFA:    usjaho nabraú ?

*MFB:    tysêč šéjsjat@w , nu jaščé xlebâ bulku (.) belâhâ uzjac´ .

*MFA:    u dzjaréúnju pâvjazeš xlebâ , kolâsâ ?

*MFB:    ne , sabe kolâsâ , tam to xleb jésc´ .

*MFA:    a hétâ što , xleb (.) bely ?

*MFF:    pâčastunâk .

*MFB:    bely xleb da , na mâlake .

*MFA:    šubu nadâ na nač zlažyc´ +/.

*MFB:    mâjanéz z hrybamê .

*MFA:    +, kab ustajalâsê .

*MFA:    dobrâ , nadâ kurýcu pamazâc´ nanâč , kab zaútrâ (..) stušyc´ .

*MFA:    persname nadâ ž uhascic´ , maju únučýčku , maju dzjaúčynku .

*MFA:    ja úžo kupilâ jej sajry , étâj , šprocêkâú , dumâju , dam zaútrâ hascincý .

*MFB:    (..) šprocêkê vrédnâ , jak raz kapčonyjê , mojvâ +/.

*MFA:    dyk jana ix što , ložkâmê jésc´ každy dzen´ ?

*MFA:    kali z´jesc´ +/.

*MFB:    dyk zaútrâ jijo s utra nadâ zâbirac´ ?

*MFA:    ni nadâ zâbirac´ .

*MFA:    (..) nu , ja ž persname skazalâ , što budzêc´ vyxadnoj sid´z´movâ .

*MFA:    a jana hâvarit +"/.

*MFA:    +" u nas rabočý da šésci .

*MFA:    a ciper , vidzêš , pâzvanilâ +"/.

*MFA:    +" u nas vyxadnoj .

*MFA:    nu , kanešnâ ž , kaljady vyxadnoj !

*MFA:    nja što ni robêc´ , ni pârykmaxêrskâjê , ni +...

*MFA:    (..) u nijo pa hrafêku dva vyxadnyx , i (.) kaljady samo saboj .

*MFB:    jej , mo , kudy nadâ (.) isci ?

*MFA:    dyk ana ž skazalâ , pâzvanilâ , što ni nadâ .

*MFB:    što ni nadâ ?

*MFA:    zâbirac´ .

*MFB:    nu dyk vsë raúno nadâ ž uzjac´ .

*MFA:    ne , dyk vaz´mëm , ani samê pryduc´ vmescê , i persname xaj pryjdzêc´ .

*MFA:    ja prostâ imeju v vidu , što (.) nadâ bylo zâbirac´ mne utrâm , a tak ana pâzvanilâ , što ni nadâ .

*MFB:    (..) a étâ persname pryjexâúšý ?

*MFA:    u persname ž sesêjê .

*MFB:    možnâ bol´šý vady (.) i bol´šý kraxmalâ .

*MFA:    kraxmalâ bol´šý njama .

*MFB:    a , nu étât vysypaj uves´ .

*MFA:    nu njaúžo ž budu dzjalic´ ?

*MFA:    vo skol´kâ .

*MFB:    a , nadâ isci kraxmal kupljac´ .

*MFA:    kraxmal dârahoj , na opcê brac´ nadâ .

*MFB:    pâčastunâk , vo , budzêš čýstavac´ svaix .

*MFA:    v prošlâm hadu bylo kislâjê , a ciper neštâ saúsem +/.

*MFB:    (...) da , a étât kuda papërsê ?

*MFA:    nu tabe jon nadâ , skažy , pažalustâ ?

*MFA:    jon žý ž robêc´ na dvux rabotâx : i domâ , i na rabocê .

*MFA:    jon žý skazaú , što , jak buduc´ na plavu , tady apjac´ zâbjaruc´ knižku trudavuju , a étâ iščo +/.

*MFF:    oj , ja fâtagrafêjê pêrikinulâ na kamp´´jutér , pajdëm pasmotrêm , iz vil´nê .

*MFB:    o , davaj !

*MFA:    âbjazacêl´nâ pajdzëm , tol´kâ pâdaždzi nimnožkâ .

*MFB:    dze jany , persname ?

*MFF:    što ?

*MFB:    fâtahrafêjê .

*MFF:    nu na kamp´´jutârý , gdze .

@New Episode

*MFB:    š´č´as pâkažu .

*MFA:    učysê vo (.) kisel´ varyc´ .

*MFA:    kraxmal nužnâ âbjazacêl´nâ razvjsci u xalodnâj vadoj (.) i u kipjaščuju vadu .

*MFA:    jeslê ni sil´nâ u kipjaščuju , vot jak daúnej kraxmalêlê , ne bylo u kipjaščuju , tady pâlučajêccý taki (.) hladzên´kê , jak dlja bil´´ja .

*MFA:    a jeslê u sil´nâ kipjaščuju , tady budzêt bolêjê taki (.) hustavaty .

*MFF:    a kamki mogut by ?

*MFA:    kamki +...

*MFA:    jeslê ni râzvjadzeš , i (.) tut ni budzêš mišac´ , a tak val´´ješ , a tak nja buduc´ kamki .

*MFA:    nu tut malâ kraxmalâ , paétâmu budzêc´ žydzên´kê kisel´ .

*MFA:    a tak , kab husty zrabic´ , taki jak ložkâj žyle , značýt , nadâ mnohâ .

*MFA:    (...) nu , usjo ž varočýjêccý starojê .

*MFA:    pryjdzêccý jaščé , što (.) mašyn nja budzêc´ , rukamê buduc´ (.) kêpjacic´ , jak daúnej bylo .

*MFA:    idzi paka , nastrajêvâj kamp´´jutâr .

@End

(Stand: 09.06.2021)