fam_mi_73

fam_mi_73

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFH:    brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    nu , skokâ@w u nas kilâmetrâú ?

*MFH:    semsêt@w , musêc´ , vil´nus ?

*MFA:    (..) tak blizkâ , semsêt@w ?

*MFA:    bol´šý .

*MFH:    semsêt@w .

*MFA:    ty što ?

*MFH:    u mjane minsk semsêt@w , oj , sto , hâvaru ni tak .

*MFH:    minsk sto , a vil´nus semsêt@w .

*MFH:    u mjane ž tam užo hrodzênskâjê pašla .

*MFA:    rjadâm vil´nê .

*MFH:    my prostâ što (.) ran´šý ú vil´nus jezdzêlê .

*MFH:    u nas s mâladzeč´nâ ú vil´nus xadziú aútobus .

*MFH:    i my častâ jezdzêlê za praduktâmê .

*MFH:    znajêcê , my takijê troxu , padrostkâmê bylê .

*MFH:    tam vot écê raznyjê (.) braslecêkê plasmasâvyjê , kaleč´kê , étâ ž kapejkê .

*MFH:    iščo ž saveckê sajuz byú .

*MFH:    my ú adzinâcýc´ sjadzêm .

*MFH:    skol´kâ tam ?

*MFH:    nu hadzinu , možý , pâútary , zajedzêm .

*MFH:    a tady (.) hadziny dve (.) pabehâjêm xx .

*MFH:    ja j sama , pomnju , jezdzêlâ .

*MFH:    u nas étâ padružkâ byla staršý nas , dyk mamâ nas âtpuskalâ .

*MFH:    i tak što (.) vot tak i jezdzêlê .

*MFH:    kâlbasy jakoj-nibudz´ , xlebâ .

*MFA:    kalbasy úkusnyjê bylê , xleb čorny , kakoj bal´šoj .

*MFH:    nu , xârašo bylâ .

*MFH:    nu , my ni to što tam čjastâ , nu jezdzêlê .

*MFA:    pa merý hrošýj .

*MFH:    možý , vosêmsêt dzivjaty (.) hod , vosêmsêt vas´moj .

*MFH:    nu , i my kak-tâ vot +...

*MFH:    tada@w ž pêristrojkâ užé troxu tak by , jak by +...

*MFH:    i my ni u minsk , a u vil´nus jezdzêlê za praduktâmê .

*MFA:    bo blizkâ bylo .

*MFH:    dzjadz´kâ na mašynê , seú +...

*MFH:    i my (.) úžo , stob bol´šý +...

*MFH:    nu , stânavilês´ u očýrýdz´ i tam +"/.

*MFH:    +" panê .

*MFH:    pa-pol´sku (.) pâhavorýc´ , tak i bol´šý daduc´ .

*MFA:    tada@w úžo pêrystrojkâ , tada@w úžo ani ni ljubilê ruskêx .

*MFH:    a my ž tut užo .

*MFH:    nu i vsë , i tak vot .

*MFH:    a ščas@w užé (.) tuda avtobusy +...

*MFH:    nu my ž čérýz ašmjany écê jexâlê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)