fam_mi_73

fam_mi_73

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFH Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFH:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFH:    brms
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFH:    nu , skokâ@w u nas kilâmetrâú ?
*MFH:    semsêt@w , musêc´ , vil´nus ?
*MFA:    (..) tak blizkâ , semsêt@w ?
*MFA:    bol´šý .
*MFH:    semsêt@w .
*MFA:    ty što ?
*MFH:    u mjane minsk semsêt@w , oj , sto , hâvaru ni tak .
*MFH:    minsk sto , a vil´nus semsêt@w .
*MFH:    u mjane ž tam užo hrodzênskâjê pašla .
*MFA:    rjadâm vil´nê .
*MFH:    my prostâ što (.) ran´šý ú vil´nus jezdzêlê .
*MFH:    u nas s mâladzeč´nâ ú vil´nus xadziú aútobus .
*MFH:    i my častâ jezdzêlê za praduktâmê .
*MFH:    znajêcê , my takijê troxu , padrostkâmê bylê .
*MFH:    tam vot écê raznyjê (.) braslecêkê plasmasâvyjê , kaleč´kê , étâ ž kapejkê .
*MFH:    iščo ž saveckê sajuz byú .
*MFH:    my ú adzinâcýc´ sjadzêm .
*MFH:    skol´kâ tam ?
*MFH:    nu hadzinu , možý , pâútary , zajedzêm .
*MFH:    a tady (.) hadziny dve (.) pabehâjêm xx .
*MFH:    ja j sama , pomnju , jezdzêlâ .
*MFH:    u nas étâ padružkâ byla staršý nas , dyk mamâ nas âtpuskalâ .
*MFH:    i tak što (.) vot tak i jezdzêlê .
*MFH:    kâlbasy jakoj-nibudz´ , xlebâ .
*MFA:    kalbasy úkusnyjê bylê , xleb čorny , kakoj bal´šoj .
*MFH:    nu , xârašo bylâ .
*MFH:    nu , my ni to što tam čjastâ , nu jezdzêlê .
*MFA:    pa merý hrošýj .
*MFH:    možý , vosêmsêt dzivjaty (.) hod , vosêmsêt vas´moj .
*MFH:    nu , i my kak-tâ vot +...
*MFH:    tada@w ž pêristrojkâ užé troxu tak by , jak by +...
*MFH:    i my ni u minsk , a u vil´nus jezdzêlê za praduktâmê .
*MFA:    bo blizkâ bylo .
*MFH:    dzjadz´kâ na mašynê , seú +...
*MFH:    i my (.) úžo , stob bol´šý +...
*MFH:    nu , stânavilês´ u očýrýdz´ i tam +"/.
*MFH:    +" panê .
*MFH:    pa-pol´sku (.) pâhavorýc´ , tak i bol´šý daduc´ .
*MFA:    tada@w úžo pêrystrojkâ , tada@w úžo ani ni ljubilê ruskêx .
*MFH:    a my ž tut užo .
*MFH:    nu i vsë , i tak vot .
*MFH:    a ščas@w užé (.) tuda avtobusy +...
*MFH:    nu my ž čérýz ašmjany écê jexâlê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page